Het aantal euthanasiegevallen in Canada schiet omhoog

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Canada

Gepubliceerd op : 16/08/2022

Auteur / Bron : EIB; 3e Jaarverslag over Medische Hulp bij Sterven in Canada 2021; newswire.ca

Het laatste verslag over euthanasie in Canada wijst op een aanzienlijke stijging van het aantal euthanasieën voor het jaar 2021, in vergelijking met het voorgaande jaar: + 32,4%, d.w.z. meer dan 10.000 mensen, en 3,3% van het totale aantal sterfgevallen voor 2021. Voor het eerst worden ook mensen meegeteld van wie het overlijden niet op korte termijn was voorzien, maar die op grond van de laatste uitbreiding van de wet in 2021 om euthanasie hebben verzocht.

 

De eerste reden die mensen voor hun euthanasie opgeven is het verlies van hun vermogen om zinvolle bezigheden te verrichten. Onvoldoende pijnbestrijding is slechts de derde belangrijkste reden.

 

Bijna 1 op de 5 Canadezen die in 2021 door euthanasie stierven, gaf eenzaamheid en isolement op als een van de reden om te willen sterven. Meer dan een derde zag zichzelf als een "last voor familie, vrienden of verzorgers".

 

Op 26 juli, dezelfde dag waarop het verslag werd gepubliceerd, kondigde de Canadese regering een budget van 3,3 miljoen dollar aan voor de financiering van de ontwikkeling van een programma om zorgverleners op te leiden in euthanasie (in Canada is euthanasie bekend als "Medical Aid in Dying"). Bovendien zal vanaf dit jaar jaarlijks 2,6 miljoen dollar worden uitgetrokken om de "correcte uitvoering" van euthanasie in Canada te ondersteunen.

 

Ondanks de grote vraagtekens die de opeenvolgende rapporten hebben geplaatst bij de zorg voor patiënten die een einde aan hun leven willen maken, overweegt het Canadese parlement nu euthanasie uit te breiden tot mensen die lijden aan psychiatrische ziekten (EIB Nieuws).

Men kan zich afvragen of het niet passender en dringender zou zijn het budget voor de uitbreiding van euthanasie te besteden aan betere zorg voor geesteszieken en aan daadwerkelijke steun voor hulpbehoevenden.


Vergelijkbare artikelen

Canada: van "levenseinde euthanasie" tot "dood op aanvraag" ?

Canada: van "levenseinde euthanasie" tot "dood op aanvraag" ?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Vier jaar na het depenaliseren van euthanasie staat het federale parlement van Canada op het punt om de wet uit te breiden zodat elke zieke persoon die wil sterven "gedood" kan worden door of met de hulp van een arts of een  verpleegkundige.

Wetsvoorstel C-7, dat op 5 oktober door de minister van Justitie in het parlement is ingediend, is op 7 februari 2020 al in een eerste lezing behandeld.

In zijn laatste versie voorziet het wetsvoorstel in de eerste plaats in de verwijdering van de ...

Lees meer

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Minder dan vijf jaar na het depenaliseren van euthanasie heeft Canada zojuist de voorwaarden voor toegang tot euthanasie veel soepeler gemaakt.

Euthanasie, bekend als "medische hulp om te sterven" (MAiD in engels) in de Canadese wet, staat nu open voor iedereen met een ernstige en ongeneeslijke aandoening die wenst te sterven.

De wet C-7, die in februari jongstleden door het federale parlement is aangenomen en op 17 maart in werking is getreden, bevat drie ingrijpende wijzigingen van de...

Lees meer

Euthanasie in Canada, een antwoord op de sociale en economische kwetsbaarheid ?

Euthanasie in Canada, een antwoord op de sociale en economische kwetsbaarheid ?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Volgens een onderzoek in de provincie Ontario, Canada, hebben de meeste mensen die tussen juni 2016 en oktober 2018 zijn geëuthanaseerd, geen bijzondere sociale of economische kwetsbaarheid ervaren. Integendeel, ze waren jonger en hadden gemiddeld een hoger inkomen dan degenen die in die provincie op natuurlijke wijze zijn gestorven. Deze bevinding komt overeen met de observatie van de schrijver Wesley J. Smith in de National Review - "Assisted Suicide and White Privilege" dat ...

Lees meer