Het aantal euthanasiegevallen in Canada schiet omhoog

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Het laatste verslag over euthanasie in Canada wijst op een aanzienlijke stijging van het aantal euthanasieën voor het jaar 2021, in vergelijking met het voorgaande jaar: + 32,4%, d.w.z. meer dan 10.000 mensen, en 3,3% van het totale aantal sterfgevallen voor 2021. Voor het eerst worden ook mensen meegeteld van wie het overlijden niet op korte termijn was voorzien, maar die op grond van de laatste uitbreiding van de wet in 2021 om euthanasie hebben verzocht.

 

De eerste reden die mensen voor hun euthanasie opgeven is het verlies van hun vermogen om zinvolle bezigheden te verrichten. Onvoldoende pijnbestrijding is slechts de derde belangrijkste reden.

 

Bijna 1 op de 5 Canadezen die in 2021 door euthanasie stierven, gaf eenzaamheid en isolement op als een van de reden om te willen sterven. Meer dan een derde zag zichzelf als een "last voor familie, vrienden of verzorgers".

 

Op 26 juli, dezelfde dag waarop het verslag werd gepubliceerd, kondigde de Canadese regering een budget van 3,3 miljoen dollar aan voor de financiering van de ontwikkeling van een programma om zorgverleners op te leiden in euthanasie (in Canada is euthanasie bekend als "Medical Aid in Dying"). Bovendien zal vanaf dit jaar jaarlijks 2,6 miljoen dollar worden uitgetrokken om de "correcte uitvoering" van euthanasie in Canada te ondersteunen.

 

Ondanks de grote vraagtekens die de opeenvolgende rapporten hebben geplaatst bij de zorg voor patiënten die een einde aan hun leven willen maken, overweegt het Canadese parlement nu euthanasie uit te breiden tot mensen die lijden aan psychiatrische ziekten (EIB Nieuws).

Men kan zich afvragen of het niet passender en dringender zou zijn het budget voor de uitbreiding van euthanasie te besteden aan betere zorg voor geesteszieken en aan daadwerkelijke steun voor hulpbehoevenden.