Modificaties van het menselijk genoom: de WHO wil het voortouw houden en geeft een principeakkoord

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Genetische modificaties

Nieuws

Gepubliceerd op : 24/08/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Het Raadgevend Comité van deskundigen van de WHO* voor de begeleiding van en het toezicht op wijzigingen in het menselijk genoom heeft zijn aanbevelingen en een beheerkader gepubliceerd ten behoeve van nationale en internationale besluitvormers. Deze documenten bevatten vooreerst een denkkader en een reeks vragen die moeten behandeld worden alvorens het juridisch kader voor de modificatietechnieken van het menselijk genoom verder kan worden uitgewerkt.

In de aanbevelingen van het Comité wordt geen enkel standpunt ingenomen over de verschillende toepassingen van deze technieken. Deze aanbevelingen werden verwacht nadat de internationale wetenschappelijke gemeenschap streng had gereageerd op de experimenten van de Chinese onderzoeker He Jiankui. In november 2018 had inderdaad He Jiankui de geboorte aangekondigd van een meisjestweeling waarvan het DNA was gemodificeerd met de CRISPR - Cas9 technologie (IEB News). In juli 2019 verklaarde de WHO dat het momenteel onverantwoord is om door te gaan met menselijke kiembaanmodificaties en kondigde zij toekomstige aanbevelingen aan.

In de verslagen wordt ingegaan op de verschillende uitdagingen, risico's en voordelen, van de vooruitgang op het gebied van de modificatie van het menselijk genoom: somatische modificaties na de geboorte (van bepaalde cellen in het lichaam in de hoop een ziekte te genezen), somatische modificaties van foetale cellen in utero, erfelijke modificaties van kiembaancellen, epigenetische modificaties en tenslotte modificaties die gericht zijn om de menselijke capaciteiten te vergroten. Het doel van het Comité is niet een bepaalde klinische toepassing te verbieden of toe te staan, maar wel om de samenwerking, de transparantie, de controle en de veiligheid bij deze zich snel ontwikkelende praktijken te bevorderen. De Organisatie, die bezorgd is de wereldleider te blijven in gezondheidsaangelegenheden, lijkt te beseffen dat indien zij niet optreedt of zich te afzijdig houdt van de vooruitzichten van modificaties van het menselijk genoom, deze praktijken zich zullen ontwikkelen in de schaduw van landen die zich niet erg bekommeren om de controle van de veiligheid ervan. Bovendien hoopt de WHO dat de voordelen van deze nieuwe technieken voor de gezondheid op een evenwichtige wijze onder de verschillende bevolkingsgroepen zullen worden verdeeld.

Er zij op gewezen dat in deze twee documenten nergens sprake is van ook maar de geringste ethische bezorgdheid van de WHO met betrekking tot de talloze embryo's die worden gebruikt en vernietigd in het kader van het onderzoek naar genetische modificaties van het embryo.

*WHO: Wereldgezondheidsorganisatie


Vergelijkbare artikelen

Dementie en toestemming voor euthanasie: de Hoge Raad van  Nederland geeft zijn interpretatie

Dementie en toestemming voor euthanasie: de Hoge Raad van Nederland geeft zijn interpretatie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De Hoge Raad heeft, toen haar werd gevraagd zich uit te spreken over de euthanasie van demente personen, geoordeeld dat een voorafgaande verklaring inzake euthanasie voor interpretatie vatbaar is en dat bepaalde omstandigheden kunnen verhinderen dat aan een dergelijke verklaring gevolg wordt gegeven. De richtlijnen van de Hoge Raad zijn op het eerste gezicht weliswaar geruststellend, maar krijgen in de onderhavige zaak een toepassing die enige bezorgdheid geeft.

 

Dit arrest beëindigt de z...

Lees meer

België: artsen zijn terughoudend geworden bij de afhandeling van euthanasieverzoeken

België: artsen zijn terughoudend geworden bij de afhandeling van euthanasieverzoeken

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Volgens een peiling onder een 180-tal artsen, die een opleiding volgden aangeboden door het Levens­einde Informatie Forum (LEIF), zijn de artsen die deze opleiding in euthanasiepraktijk en -begeleiding volgden terughoudend geworden bij euthanasieverzoeken, meer bepaald deze bij psychiatrische patiënten of verzoeken zonder toestem­ming van de naaste familieleden.

Ongetwijfeld speelde de zaak Tine Nys daarbij een rol. In deze zaak diende de familie van een jonge, depressieve vrouw een klacht in...

Lees meer

Draagmoederschap en afstamming: het EHRM blijft terughoudend

Draagmoederschap en afstamming: het EHRM blijft terughoudend

- Draagmoederschap

In het arrest Valdís Fjölnisdóttir e.a. tegen IJsland van 18/05/2021 klaagden twee vrouwen bij het Euro­pees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een schending aan van hun privé of gezinsleven omdat de IJslandse staat had geweigerd hun ouderschap te erkennen over het kind dat door een draagmoeder ter wereld was gebracht. Het Hof ziet in deze niet-erkenning geen schending van artikel 8 van het EV(erdrag)RM, aangezien de klagers geen concrete aanwijzingen aanbrachten dat deze niet-erkenning hu...

Lees meer