Modificaties van het menselijk genoom: de WHO wil het voortouw houden en geeft een principeakkoord

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Genetische modificaties Nieuws Temps de lecture : 4 min.

 Afdrukken

Het Raadgevend Comité van deskundigen van de WHO* voor de begeleiding van en het toezicht op wijzigingen in het menselijk genoom heeft zijn aanbevelingen en een beheerkader gepubliceerd ten behoeve van nationale en internationale besluitvormers. Deze documenten bevatten vooreerst een denkkader en een reeks vragen die moeten behandeld worden alvorens het juridisch kader voor de modificatietechnieken van het menselijk genoom verder kan worden uitgewerkt.

In de aanbevelingen van het Comité wordt geen enkel standpunt ingenomen over de verschillende toepassingen van deze technieken. Deze aanbevelingen werden verwacht nadat de internationale wetenschappelijke gemeenschap streng had gereageerd op de experimenten van de Chinese onderzoeker He Jiankui. In november 2018 had inderdaad He Jiankui de geboorte aangekondigd van een meisjestweeling waarvan het DNA was gemodificeerd met de CRISPR - Cas9 technologie (IEB News). In juli 2019 verklaarde de WHO dat het momenteel onverantwoord is om door te gaan met menselijke kiembaanmodificaties en kondigde zij toekomstige aanbevelingen aan.

In de verslagen wordt ingegaan op de verschillende uitdagingen, risico's en voordelen, van de vooruitgang op het gebied van de modificatie van het menselijk genoom: somatische modificaties na de geboorte (van bepaalde cellen in het lichaam in de hoop een ziekte te genezen), somatische modificaties van foetale cellen in utero, erfelijke modificaties van kiembaancellen, epigenetische modificaties en tenslotte modificaties die gericht zijn om de menselijke capaciteiten te vergroten. Het doel van het Comité is niet een bepaalde klinische toepassing te verbieden of toe te staan, maar wel om de samenwerking, de transparantie, de controle en de veiligheid bij deze zich snel ontwikkelende praktijken te bevorderen. De Organisatie, die bezorgd is de wereldleider te blijven in gezondheidsaangelegenheden, lijkt te beseffen dat indien zij niet optreedt of zich te afzijdig houdt van de vooruitzichten van modificaties van het menselijk genoom, deze praktijken zich zullen ontwikkelen in de schaduw van landen die zich niet erg bekommeren om de controle van de veiligheid ervan. Bovendien hoopt de WHO dat de voordelen van deze nieuwe technieken voor de gezondheid op een evenwichtige wijze onder de verschillende bevolkingsgroepen zullen worden verdeeld.

Er zij op gewezen dat in deze twee documenten nergens sprake is van ook maar de geringste ethische bezorgdheid van de WHO met betrekking tot de talloze embryo's die worden gebruikt en vernietigd in het kader van het onderzoek naar genetische modificaties van het embryo.

*WHO: Wereldgezondheidsorganisatie


Vergelijkbare artikelen

De internationale vereniging voor stamcelonderzoek (ISSCR) pleit voor afschaffing van de 14-dagenlimiet voor onderzoek op menselijke embryo's

De internationale vereniging voor stamcelonderzoek (ISSCR) pleit voor afschaffing van de 14-dagenlimiet voor onderzoek op menselijke embryo's

- Embryo-onderzoek

In het onderzoek op menselijke embryo's, is al bijna veertig jaar een limiet van 14 dagen algemeen aanvaard als ethische en wettelijke grens voor het in cultuur houden van embryo's. Voorbij de 14de dag na de bevruchting of na de ontdooiing van eerder ingevroren embryo's, mogen wetenschappers hun onderzoek op embryo's niet verderzetten. De limiet werd voor het eerst aanbevolen in 1984 in een rapport van de Britse Onderzoekscom­missie voor menselijke vruchtbaarheid en embryologie, ook bekend ...

Lees meer

Draagmoederschap en afstamming: het EHRM blijft terughoudend

Draagmoederschap en afstamming: het EHRM blijft terughoudend

- Draagmoederschap

In het arrest Valdís Fjölnisdóttir e.a. tegen IJsland van 18/05/2021 klaagden twee vrouwen bij het Euro­pees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een schending aan van hun privé of gezinsleven omdat de IJslandse staat had geweigerd hun ouderschap te erkennen over het kind dat door een draagmoeder ter wereld was gebracht. Het Hof ziet in deze niet-erkenning geen schending van artikel 8 van het EV(erdrag)RM, aangezien de klagers geen concrete aanwijzingen aanbrachten dat deze niet-erkenning hu...

Lees meer

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

De ontwikkeling van menselijke embryo's in laboratorium na 14 dagen?

- Embryo-onderzoekIn een op 5 maart gepubliceerd artikel roepen wetenschappers de beleidsmakers op om de termijn van 14 dagen waarbinnen onderzoekers de ontwikkeling van embryo's in reageerbuizen (in vitro) mogen observeren, te verlengen.

De oproep is ook gericht tot International Society for Stem Cell Research (ISSCR), de organisatie voor stamcelonderzoekers, waarvan het standpunt een zeker gezag heeft voor nationale wetgevers. De hoofdauteur van het artikel, Insoo Hyun, is hoogleraar bio-ethiek aan de C...

Lees meer