Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap

Nieuws

Gepubliceerd op : 14/05/2020

Auteur / Bron : L. Vanbellingen

Het sluiten van de grenzen van veel landen heeft bijzondere gevolgen voor koppels die gebruik maken van draagmoederschap. Velen van hen zijn niet in staat om het land te bereiken waar de draagmoeder verblijft om op tijd voor de geboorte van het kind aan te komen.

Deze situatie doet zich met name voor bij verschillende koppels die in Frankrijk wonen, een land waar de praktijk van het draagmoederschap verboden is, op grond van de beginselen van onbeschikbaarheid en niet-verhandelbaarheid van het menselijk lichaam.

Sommige koppels proberen met name een pasje te krijgen van de Franse autoriteiten om Oekraïne te bereiken, een zeer begeerd "productieland" voor de markt van de draagmoederschap.

 

Geconfronteerd met de weigering van het ministerie van Buitenlandse Zaken om een verzoek om vrijstelling van de Oekraïense autoriteiten in te dienen, besloot een echtpaar de zaak met uiterste spoed voor te leggen aan de Administratieve Rechtbank van Parijs. In haar besluit van 30 april heeft de rechtbank het verzoek echter afgewezen, met de opmerking dat een dergelijke diplomatieke beslissing binnen de discretionaire bevoegdheid van de autoriteiten valt en dat de urgentie in dit geval niet is aangetoond. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State.

 

Océane, een surrogacy-baby, is inmiddels in Kiev geboren en wacht op haar toegewezen ouders samen met 45 andere baby's in de conferentiezaal van een als kinderkamer ingericht hotel. Er is een video gepubliceerd door de draagmoederschapkliniek BioTexCom, waarin wordt uitgelegd dat kindermeisjes en kinderartsen om de beurt – allen met een masker - in het hotel zorgen voor de vele baby's die al van hun moeder zijn gescheiden.

 

Het verdriet van de koppels die bij dit ouderschapsproject betrokken zijn, is duidelijk voelbaar. Deze episode is echter minder een ongelukkig gevolg van de gezondheidscrisis dan een nieuwe uiting van de gebreken die inherent zijn aan draagmoederschap en de marktlogica waarin het over het algemeen is ingebed.

 

Aangezien het contract waaraan de baby is onderworpen uiteraard niet voorziet in een dergelijk scenario van algemene opsluiting (lock down), ontstaat er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de moeder, de intentieouders en het bemiddelingsbedrijf met betrekking tot de zorg voor de pasgeborene.

Er is ook onzekerheid over de vraag of het kind in de Oekraïense burgerlijke stand zal worden ingeschreven als het opdrachtgevende koppel niet aanwezig is.


We herinneren ons aan het feit dat de Franse wetgeving draagmoederschapsovereenkomsten verbiedt en dat België deze praktijk niet reguleert. Wat betreft kinderen die in het buitenland geboren zijn door draagmoederschap, vereist de Europese wetgeving niet dat hun geboorteakte in het land van verblijf van de intentieouders wordt overgeschreven (zie EIB nieuws 4/2019). Het Franse Hof van Cassatie, in een arrest van oktober 2019, is echter van mening dat de geboorte in het buitenland van een door draagmoederschap geboren kind op zich niet in de weg staat aan de erkenning van een afstammingsband tussen het kind en de “intentie ouder”.

Vergelijkbare artikelen

Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

- Draagmoederschap

De staat New York heeft het commercieel draagmoederschap gelegaliseerd in het kader van een budgetprogramma dat besmet is door de coronaviruspandemie. Aangenomen tijdens de covid-19-crisis, "achter de gesloten deuren van een voor het publiek gesloten Capitool", is deze ontwikkeling ernstig, zowel juridisch als moreel. Vanaf februari 2021 kunnen steriele of homoseksuele paren een kind krijgen dat verwekt is door in-vitrofertilisatie en gedragen wordt door een vrouw die betaald wordt voor haar...

Lees meer

Geboorte van een zesling in Frankrijk: gevolg van stimulatie van de eierstokken?

Geboorte van een zesling in Frankrijk: gevolg van stimulatie van de eierstokken?

- Zwangerschap

In het Universitair Ziekenhuis van Straatsburg kwam op 14 mei een zesling ter wereld. Geboren op vijf en een halve maand (24 weken) van de zwangerschap, zijn de zes baby's zeer prematuur: ze wegen tussen 630 en 730 gram. Het zal nog enkele weken duren, vooraleer zekerheid bestaat over hun gezondheidstoestand. Ter vergelijking: de uiterste drempel voor levensvatbaarheid wordt in de geneeskunde over het algemeen gezien op 22 weken.

Deze uitzonderlijke zwangerschap (de laatste keer dat in...

Lees meer

Verdienen zelfmoord en euthanasie niet dezelfde preventie-inspanning?

Verdienen zelfmoord en euthanasie niet dezelfde preventie-inspanning?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Sinds augustus 2019 kunnen de burgers van de staat New Jersey in de Verenigde Staten een beroep doen op hulp bij zelfdoding wanneer ze lijden aan een ziekte die hun levensverwachting terugbrengt tot minder dan 6 maanden. In een artikel in de National Review plaatst de auteur en jurist Wesley J. Smith deze wetgeving tegenover de duizenden zelfmoorden die sommigen voorspellen als gevolg van de wereldwijde Coronavirus-crisis (isolement, baanverlies, overlijdens,...). Een studie van de Well Being...

Lees meer