Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap

Nieuws

Gepubliceerd op : 14/05/2020

Auteur / Bron : L. Vanbellingen

Het sluiten van de grenzen van veel landen heeft bijzondere gevolgen voor koppels die gebruik maken van draagmoederschap. Velen van hen zijn niet in staat om het land te bereiken waar de draagmoeder verblijft om op tijd voor de geboorte van het kind aan te komen.

Deze situatie doet zich met name voor bij verschillende koppels die in Frankrijk wonen, een land waar de praktijk van het draagmoederschap verboden is, op grond van de beginselen van onbeschikbaarheid en niet-verhandelbaarheid van het menselijk lichaam.

Sommige koppels proberen met name een pasje te krijgen van de Franse autoriteiten om Oekraïne te bereiken, een zeer begeerd "productieland" voor de markt van de draagmoederschap.

 

Geconfronteerd met de weigering van het ministerie van Buitenlandse Zaken om een verzoek om vrijstelling van de Oekraïense autoriteiten in te dienen, besloot een echtpaar de zaak met uiterste spoed voor te leggen aan de Administratieve Rechtbank van Parijs. In haar besluit van 30 april heeft de rechtbank het verzoek echter afgewezen, met de opmerking dat een dergelijke diplomatieke beslissing binnen de discretionaire bevoegdheid van de autoriteiten valt en dat de urgentie in dit geval niet is aangetoond. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State.

 

Océane, een surrogacy-baby, is inmiddels in Kiev geboren en wacht op haar toegewezen ouders samen met 45 andere baby's in de conferentiezaal van een als kinderkamer ingericht hotel. Er is een video gepubliceerd door de draagmoederschapkliniek BioTexCom, waarin wordt uitgelegd dat kindermeisjes en kinderartsen om de beurt – allen met een masker - in het hotel zorgen voor de vele baby's die al van hun moeder zijn gescheiden.

 

Het verdriet van de koppels die bij dit ouderschapsproject betrokken zijn, is duidelijk voelbaar. Deze episode is echter minder een ongelukkig gevolg van de gezondheidscrisis dan een nieuwe uiting van de gebreken die inherent zijn aan draagmoederschap en de marktlogica waarin het over het algemeen is ingebed.

 

Aangezien het contract waaraan de baby is onderworpen uiteraard niet voorziet in een dergelijk scenario van algemene opsluiting (lock down), ontstaat er onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van de moeder, de intentieouders en het bemiddelingsbedrijf met betrekking tot de zorg voor de pasgeborene.

Er is ook onzekerheid over de vraag of het kind in de Oekraïense burgerlijke stand zal worden ingeschreven als het opdrachtgevende koppel niet aanwezig is.


We herinneren ons aan het feit dat de Franse wetgeving draagmoederschapsovereenkomsten verbiedt en dat België deze praktijk niet reguleert. Wat betreft kinderen die in het buitenland geboren zijn door draagmoederschap, vereist de Europese wetgeving niet dat hun geboorteakte in het land van verblijf van de intentieouders wordt overgeschreven (zie EIB nieuws 4/2019). Het Franse Hof van Cassatie, in een arrest van oktober 2019, is echter van mening dat de geboorte in het buitenland van een door draagmoederschap geboren kind op zich niet in de weg staat aan de erkenning van een afstammingsband tussen het kind en de “intentie ouder”.

Vergelijkbare artikelen

Wat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over draagmoederschap?

Wat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over draagmoederschap?

- Draagmoederschap

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) spreekt zich niet uit over het wettelijkheidsaspect van het draagmoederschap als vorm van medisch begeleide voortplanting.

Het Hof geeft toe dat er binnen de Raad van Europa geen consensus bestaat over de wettigheid van het draagmoederschap noch over de wettelijke erkenning van de ouder-kindrelatie tus­sen de wensouders en de kinderen die op die manier rechtsgeldig in het buitenland zijn geboren zijn en ver­wekt uit de gameten van een man e...

Lees meer

Nederland: eerste draagmoederschap voor een mannelijk paar

Nederland: eerste draagmoederschap voor een mannelijk paar

- Draagmoederschap

Op 5 augustus werd in het "vruchtbaarheidscentrum" Nij Geertgen in Elsendorp, Nederland, het eerste kind geboren op grond van een draagmoederschapsovereenkomst tussen een draagmoeder en een mannelijk paar.

Afgezien van het feit dat het hier om het eerste officiële draagmoederschap voor een mannelijk paar in Nederland gaat, is deze geboorte ook het eerste draagmoederschap is dat in Nederland wordt uitgevoerd met een eiceldonatie, via in-vitrofertilisatie. Naast de biologische en de juridische ...

Lees meer

Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

- Draagmoederschap

Van 5 tot 7 november 2021 is in Brussel de 'Men Having Babies'-beurs gehouden die commercieel draagmoederschap promoot en draagmoederschapscontracten aanbiedt.

Het doel van de beurs is voornamelijk mannelijke stellen, maar ook alleenstaanden, de mogelijkheid te bieden een draagmoederschapscontract voor de 'aanschaf' van een baby te sluiten, waarbij de wensouders een draagmoeder uit een catalogus kunnen kiezen. De prijzen schommelen tussen 90.000 en 160.000 euro, rekening houdende met de vele...

Lees meer