Polen verbiedt eugenetische abortussen

Auteur / Bron : EIB ; Le Figaro (26/10/2020) ; eclj.org (23/10/2020) Gepubliceerd op : 30/10/2020 Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 5 min.

 Afdrukken

Op 22 oktober jongstleden heeft het Pools Grondwettelijk Hof een historische beslissing genomen met betrekking tot het ongeboren leven, waarbij het wetsartikel - dat dateert van 1993 - dat abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind toestaat, ongrondwettelijk werd verklaard. Het Hof beschouwde deze abortussen als eugenetische praktijken. Deze abortussen zijn toegestaan tot het einde van de zwangerschap en leiden in feite tot een selectieve keuze tussen gezonde ongeboren kinderen en ongeboren kinderen met een voorziene  handicap of ernstige ziekte.

De zaak is bij de Rechtbank aanhangig gemaakt door 119 afgevaardigden (van de 460) van het  Poolse Parlement (de “SEJM”). De leden van het Parlement voerden aan dat eugenetische abortus "in strijd is met vier grondwettelijke beginselen: de aangeboren en onvervreemdbare waardigheid van de menselijke persoon, het recht op leven, het  discriminatieverbod  op grond van een handicap en het principe dat de republiek Polen een democratische rechtsstaat is".

Het besluit is in overeenstemming met de verklaringen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap, dat in 2018 verklaarde dat "wetten die abortus op grond van een handicap expliciet toestaan, in strijd zijn met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (artikelen 4, 5 en 8)". Voor het VN-Comité bestendigt dit soort abortus "het vooroordeel dat een handicap onverenigbaar is met een gelukkig leven.

Concreet betekent dit dat in Polen abortus alleen is toegestaan in geval van verkrachting, incest of gevaar voor het leven of de lichamelijke gezondheid van de moeder. Dit zijn zeer marginale gevallen, aangezien de overgrote meerderheid van de gerapporteerde abortussen in Polen juist betrekking hebben op baby's met een dodelijke ziekte of een handicap (98% van de 1.100 abortussen in 2019).

Sommigen vrezen dat, ten gevolge van deze beperking, het aantal abortussen dat in de buurlanden wordt uitgevoerd, zal toenemen. Ondervraagd door Le Figaro, protesteerde een demonstrante tegen het besluit van het Hof: "We maken het illegaal om abortussen uit te voeren op ernstig beschadigde foetussen. Bovendien, het trauma veroorzaakt door zo'n geboorte, wie kan het wat schelen?" Om dit bezwaar te ondervangen zal deze beperking gepaard moeten gaan met voldoende steunmaatregelen voor vrouwen en echtparen die een gezondheidsprobleem hebben bij het kind dat zij verwachten. Het Poolse Grondwettelijk Hof heeft de regering terecht opgeroepen om meer steun te geven aan zieke of gehandicapte kinderen en hun gezinnen. Het vooruitzicht van een zware mentale en financiële last om aan de behoeften van het kind te voldoen, kan inderdaad sommige vrouwen of paren ertoe aanzetten om een abortus te laten uitvoeren.

In de Verenigde Staten, in North Dakota, verbieden Mississippi en Missouri reeds abortus op grond van een genetische afwijking bij het ongeboren kind . Daarnaast zal het Britse Hooggerechtshof zich de komende maanden uitspreken over de naleving van de mensenrechten bij abortus op grond van ziekte of handicap van de foetus (zie EIB-bulletin).


Vergelijkbare artikelen

Mississippi verbiedt abortus op basis van geslacht, ras of genetische afwijking

Mississippi verbiedt abortus op basis van geslacht, ras of genetische afwijking

- Abortus

Terwijl verschillende landen de legitimiteit van abortus in twijfel trekken op basis van genetische afwijkingen bij het ongeboren kind, heeft Mississippi een belangrijke wending genomen met een wet die op 17 mei 2020 is aangenomen, getiteld de Life Equality Act. De wet verbiedt in deze Amerikaanse staat sinds 1 juli het uitvoeren van een abortus op basis van het geslacht, de genetische afwijking of de raciale afkomst van het kind. Een arts die op een van deze gronden een abortus uitvoert,...

Lees meer

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

- Abortus

9 van de 10 artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren in neonatale centra voor intensieve zorg in Vlaanderen achten het aanvaardbaar om, in sommige gevallen, actief een einde te stellen aan het leven bij pasgeborenen "met een ernstige gezondheidstoestand". 88% van deze beroepsgroep is van mening dat de wet zou moeten worden gewijzigd om dat mogelijk te maken.

 

Een eerste studie, uitgevoerd door de End of Life Research Group van de Vrije Universiteit Brussel vroeg ...

Lees meer

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

- Abortus

6,8 miljoen: dit is het waarschijnlijke tekort aan meisjes in India voor de periode 2017-2030. Oorzaak: de massale praktijk van abortus van vrouwelijke foetussen.

Al in 1970 werd in India een onevenwicht tussen jongens en meisjes bij de geboorte vastgesteld, als gevolg van selectieve abortussen op basis van geslacht. Volgens een studie die op 19 augustus in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One werd gepubliceerd, zal dit tekort in het komende decennium aanhouden en zou het tussen 2017 ...

Lees meer