Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abortusaanvragen (op vandaag nog steeds op 12 weken).

Eind april gaf de Franstalige Federatie van de Centra voor Gezinsplanning (FLCPF actief in Wallonië en Brussel) al een verklaring voor deze ‘daling van de activiteit' in haar centra. Karim Majoros, directeur van deze federatie, verzekerde toen dat heel wat vrouwen tijdens de coronamaatregelen geen zwangerschapsafbreking durfden te vragen wegens de sociale druk die andere gezinsleden op hen zouden hebben uitgeoefend. De centra verwachtten zich dus na opheffing van de maatregelen aan een toename van de ongewenste zwangerschappen, die tot een explosie van verzoeken tot zwangschapsafbreking zou leiden, onder meer buiten de twaalfwekentermijn.

Later kwam een lid van de federatie, Dokter Dominique Roynet van het Centrum van Rochefort, met een nieuwe verklaring: tijdens de COVID-19-tijd ‘werden alle feestelijke activiteiten afgelast, wat de contacten onder jongeren en de gelegenheden voor buitenechtelijke relaties ten zeerste heeft bemoeilijkt, terwijl toevallige zwangerschappen nu juist in deze situaties ontstaan'. Dit zou verklaren waarom tijdens de corona-afzondering de ongewenste zwangerschappen uit losse contacten schaarser zijn gebleven. De arts vergelijkt de situatie met deze van de verkeersongevallen: hoe meer verkeer, hoe meer kans op ongevallen. Dokter Roynet wijst er tenslotte op dat zij geen daling heeft vastgesteld in de aflevering van anticonceptiva, in tegenstelling tot wat sommigen vreesden of beweerden. In haar centrum te Rochefort noteerde zij ook geen stijging van late abortusverzoeken.

Alhoewel noodzakelijke verplaatsingen allerminst verboden waren tijdens de corona-afzondering, heeft het centrum te Rochefort voor zwangerschapsafbrekingen bepaalde regelingen' getroffen die verplaatsingen zoveel mogelijk beperkten. Voor afbrekingen waarvoor een chirurchische ingreep nodig was bijvoorbeeld, verzocht het centrum de vrouwen de dag zelf van de ingreep naar het centrum te komen.

Daaruit mag men redelijkerwijs afleiden dat ofwel het voorafgaande psychosociale gesprek van minstens 6 dagen voor de ingreep werd genegeerd, ofwel dat dit gesprek telefonisch werd afgehandeldMedicinale abortussen gebeurden eerder ten huize van de verzoekster in plaats van in het planningscentrum. Vrouwen ondergingen dus thuis een abortus, zonder fysieke aanwezigheid van een gekwalificeerd zorgverlener.