"Laten we geschiedenis maken": een grootschalige campagne om mensen met het syndroom van Down te verwelkomen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Ziekten en handicaps / Trisomie 21 Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Van 18 tot 24 maart rolden de Parijse metro's de rode loper uit ter ere van mensen met het syndroom van Down, die jaarlijks op 21 maart worden gevierd. In meer dan 130 stations toonden imposante affiches de lachende gezichten van kinderen met het syndroom van Down in de kleren van Charlie Chaplingeneraal De GaulleEdith PiafNapoleon of zelfs een speler van het Franse voetbalelftal. Deze kleine helden riepen de reizigers op: "Laten we geschiedenis maken!".

De Fondation Jérôme Lejeune, de auteur van de campagne, wilde "de intieme dromen zichtbaar maken van hen die steeds minder zichtbaar zijn in onze samenleving". De Stichting is het grootste medische centrum in Europa dat gespecialiseerd is in het syndroom van Down en is de belangrijkste financier van onderzoek naar deze handicap. Sinds haar oprichting na het overlijden van professor Jérôme Lejeune, ontdekker van het syndroom van Down, zet zij zich in voor de verdediging van de waardigheid van deze mensen, ongeacht hun leeftijd. "Mensen met het syndroom van Down zijn nog niet de geschiedenis ingegaan, in die zin dat de maatschappij hen nog nooit een echte plaats heeft gegeven. Hun geboortes worden steeds zeldzamer. De integratie in het schoolsysteem levert nog veel moeilijkheden op. De meeste beroepsopleidingen staan niet voor hen open", aldus de Stichting. 

Er moet inderdaad vooruitgang worden geboekt om deze mensen in staat te stellen te leven in een gastvrije omgeving die openstaat voor hun ambities. Zoals Léopold Vanbellingen, onderzoeker aan het Europees Instituut voor Bio-ethiek, in herinnering brengt in een interview dat op 21 maart door de vereniging CLARA is uitgezonden, is de eliminatie van ongeboren kinderen met trisomie in een stroomversnelling geraakt met het verschijnen van de niet-invasieve prenatale diagnose en de terugbetaling daarvan: "Als we zien dat 95% van de trisomie-screenings tot abortus leidt, kunnen we ons afvragen of er geen impliciete of expliciete sociale druk is om dit kind, bij wie trisomie is geconstateerd, te aborteren." Uit een recente studie blijkt bovendien dat voor 42 geboorten van kinderen met trisomie 21 in 2014 in Vlaanderen, er in 2018 slechts 28 geboorten waren, evenals in 2019. (Zie IEB Bulletin

Gevraagd naar de doelstellingen van de campagne, komt de secretaris-generaal van de Fondation Lejeune, Nicolas Sévilla tussenbeide bij twee jonge dragers van het syndroom van Down. Hij nodigt ons uit om de schoonheid te zien die in deze mensen verborgen ligt: "Ze zijn mooi met hun specifieke kenmerken, ze hebben een innerlijke schoonheid, een tederheid." 

In België zet de adoptievereniging Emmanuel zich al meer dan 30 jaar in om de opvang van kinderen met een handicap via adoptie te vergemakkelijken. Trisomie 21 is een van de bijzonderheden waarvoor de vereniging een grote hulp is, zowel voor de ouders die hun kind ter adoptie willen afstaan, als voor de adoptieouders en het kind zelf, op het moment van de geboorte maar ook dankzij een voortdurende follow-up. 

Voor meer informatie over de Emmanuel Adoption Association: https://rcf.fr/actualite/jean-michel-charlier-l-association-emmanuel-adoption