"Laten we geschiedenis maken": een grootschalige campagne om mensen met het syndroom van Down te verwelkomen

 Afdrukken

Thema : Ziekten en handicaps / Trisomie 21

Nieuws - Frankrijk

Gepubliceerd op : 08/04/2021

Auteur / Bron : C. du Bus (EIB)

Van 18 tot 24 maart rolden de Parijse metro's de rode loper uit ter ere van mensen met het syndroom van Down, die jaarlijks op 21 maart worden gevierd. In meer dan 130 stations toonden imposante affiches de lachende gezichten van kinderen met het syndroom van Down in de kleren van Charlie Chaplingeneraal De GaulleEdith PiafNapoleon of zelfs een speler van het Franse voetbalelftal. Deze kleine helden riepen de reizigers op: "Laten we geschiedenis maken!".

De Fondation Jérôme Lejeune, de auteur van de campagne, wilde "de intieme dromen zichtbaar maken van hen die steeds minder zichtbaar zijn in onze samenleving". De Stichting is het grootste medische centrum in Europa dat gespecialiseerd is in het syndroom van Down en is de belangrijkste financier van onderzoek naar deze handicap. Sinds haar oprichting na het overlijden van professor Jérôme Lejeune, ontdekker van het syndroom van Down, zet zij zich in voor de verdediging van de waardigheid van deze mensen, ongeacht hun leeftijd. "Mensen met het syndroom van Down zijn nog niet de geschiedenis ingegaan, in die zin dat de maatschappij hen nog nooit een echte plaats heeft gegeven. Hun geboortes worden steeds zeldzamer. De integratie in het schoolsysteem levert nog veel moeilijkheden op. De meeste beroepsopleidingen staan niet voor hen open", aldus de Stichting. 

Er moet inderdaad vooruitgang worden geboekt om deze mensen in staat te stellen te leven in een gastvrije omgeving die openstaat voor hun ambities. Zoals Léopold Vanbellingen, onderzoeker aan het Europees Instituut voor Bio-ethiek, in herinnering brengt in een interview dat op 21 maart door de vereniging CLARA is uitgezonden, is de eliminatie van ongeboren kinderen met trisomie in een stroomversnelling geraakt met het verschijnen van de niet-invasieve prenatale diagnose en de terugbetaling daarvan: "Als we zien dat 95% van de trisomie-screenings tot abortus leidt, kunnen we ons afvragen of er geen impliciete of expliciete sociale druk is om dit kind, bij wie trisomie is geconstateerd, te aborteren." Uit een recente studie blijkt bovendien dat voor 42 geboorten van kinderen met trisomie 21 in 2014 in Vlaanderen, er in 2018 slechts 28 geboorten waren, evenals in 2019. (Zie IEB Bulletin

Gevraagd naar de doelstellingen van de campagne, komt de secretaris-generaal van de Fondation Lejeune, Nicolas Sévilla tussenbeide bij twee jonge dragers van het syndroom van Down. Hij nodigt ons uit om de schoonheid te zien die in deze mensen verborgen ligt: "Ze zijn mooi met hun specifieke kenmerken, ze hebben een innerlijke schoonheid, een tederheid." 

In België zet de adoptievereniging Emmanuel zich al meer dan 30 jaar in om de opvang van kinderen met een handicap via adoptie te vergemakkelijken. Trisomie 21 is een van de bijzonderheden waarvoor de vereniging een grote hulp is, zowel voor de ouders die hun kind ter adoptie willen afstaan, als voor de adoptieouders en het kind zelf, op het moment van de geboorte maar ook dankzij een voortdurende follow-up. 

Voor meer informatie over de Emmanuel Adoption Association: https://rcf.fr/actualite/jean-michel-charlier-l-association-emmanuel-adoption 


Vergelijkbare artikelen

Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

Frankrijk: een wetsvoorstel om van abortus een "zorghandeling te maken zoals elke andere"

- Abortus

"Het is een daad van zorg als elke andere en verdient als zodanig dezelfde behandeling." Dit waren de woorden van het Franse parlementslid Albane Gaillot over abortus, juist voordat de Commissie sociale zaken op donderdag 8 oktober 2020 een wetsvoorstel "ter versterking van het recht op abortus" aannam. Daarom wordt in de tekst de specifieke gewetensclausule geschrapt waar zorgverleners die niet aan een abortus willen deelnemen recht op hebben. Het voorstel is afkomstig van een parlementaire...

Lees meer

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

Abortusverslag : onmogelijk om een juiste diagnose te maken van de redenen waarom vrouwen een abortus hebben

- Abortus

Volledige versie van de analyse HIER. 

In 2018 zijn 18.273 zwangerschapsafbrekingen gemeld volgens het nieuwe verslag (hierna "het Verslag") van de Nationale Commissie voor de evaluatie van de vrijwillige zwangerschapsafbreking (hierna: "de Commissie"). Dit cijfer is in 2019 licht gedaald tot 18.027 afbrekingen, wat neerkomt op één abortus per 7,7 geboorten of 8,4 vrouwen per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

In 2018 verantwoordden 7.198 vrouwen (of bijna een derde van de gevallen) hu...

Lees meer

Stijging van abortussen bij kinderen met het syndroom van Down sinds de terugbetaling van de NIPT-test

Stijging van abortussen bij kinderen met het syndroom van Down sinds de terugbetaling van de NIPT-test

- Prenatale diagnose

Een grootschalige studie gecoördineerd door UZ Leuven (KU Leuven) toont aan dat de terugbetaling van de niet-invasieve prenatale screening (NIPT-test) in België gepaard is gegaan met een sterke daling van het aantal geboorten van kinderen met het syndroom van Down.

Met de NIPT-test kunnen verschillende genetische afwijkingen, zoals trisomie 21 (syndroom van Down), op een niet-invasieve wijze en met een hoge mate van betrouwbaarheid worden gescreend. Sinds juli 2017 worden de kosten ervan v...

Lees meer