Een studie over de uitbreiding van de toegang tot het "palliatief statuut" in België

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Jeroen Schoenmakers, adjunct-kabinetschef van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, toonde zich in oktober vorig jaar bereid de toegang tot het "palliatief statuut" uit te breiden tot patiënten met een levensverwachting van meer dan drie maanden. Het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg in België is van plan om in het eerste kwartaal van 2023 een studie te publiceren over het "palliatief statuut". Deze studie zal een antwoord trachten te vinden op de vragen: "hoe moet men zorgen voor palliatieve patiënten, wat zijn de behoeften van de huidige zorgstructuren en hoe kan men ze reguleren in een complex land als België?".

Palliatieve zorg "is ontwikkeld met het doel kwalitatief hoogwaardige zorg en steun te bieden aan ongeneeslijk of terminaal zieke patiënten" en hun familie, en vereist een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, enz.

Het "palliatief statuut" is een aanvullende steun in medische zorg en materiaal voor palliatieve patiënten thuis, gedeeltelijk door henzelf gefinancieerd. Om in aanmerking te komen voor het "palliatief statuut" moet momenteel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: de patiënt moet een ongeneeslijke ziekte hebben; hij moet in een ernstig verslechterende lichamelijke of psychische toestand verkeren; geen enkele therapie kan verbetering brengen in zijn toestand; hij heeft een levensverwachting van minder dan 3 maanden; zijn lichamelijke, sociale en geestelijke behoeften vereisen de inzet van zeer intensieve middelen; hij moet de wens te kennen geven thuis te sterven; en hij moet voldoen aan de voorwaarden die in het aanvraagformulier, het zogenoemde "medisch advies", zijn vermeld.

Zo worden patiënten die aan alle voorwaarden voldoen, maar van wie de levensverwachting op meer dan drie maanden wordt geschat, vandaag uitgesloten van deze financiële bijstand ("palliatief statuut").  Volgens Joachim Cohen, hoofd van de End Of Life Care Research Group, zou een verlenging tot meer dan drie maanden de levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie ten goede komen en dus een verbetering betekenen ten opzichte van het huidige aanbod van palliatieve zorg. In dezelfde geest is in 2020 een campagne ("bienplusquedessoins.be") gestart om voorlichting te geven over de voordelen van palliatieve zorg voor iedereen met een ongeneeslijke ziekte, ongeacht de levensverwachting. Deze zorg maakt het mogelijk de menselijkheid te benadrukken van deze mensen die levend en wel zijn, voorbij hun ziekte.


Vergelijkbare artikelen

Natuurlijke voortplantingstechnologieën (NaProTechnologies): nog te weinig artsen opgeleid in België

Natuurlijke voortplantingstechnologieën (NaProTechnologies): nog te weinig artsen opgeleid in België

- Medisch begeleide voortplanting

In 2015 kwam de eerste instructeur in NaProTechnologies, natuurlijke technieken om de voortplanting te helpen in België. Sinds juni 2020 is de eerste Belgische arts opgeleid. Vandaag telt België 4 instructeurs en 2 artsen opgeleid in NaPro die praktiseren in Wallonië, maar nog geen enkele in Vlaanderen.

Hoewel deze cijfers voor België zeer laag zijn, ontwikkelen natuurlijke voortplantingstechnologieën zich exponentieel in de buurlanden. Zo zijn er in Frankrijk 90 instructeurs en 15 artsen opg...

Lees meer

De verklaring van orgaandonatie is in België vergemakkelijkt en uitgebreid

De verklaring van orgaandonatie is in België vergemakkelijkt en uitgebreid

- Orgaan, weefsel en bloed donatie

Sinds 1 juli 2020 kan iedereen die, na zijn of haar overlijden, 'organen of andere menselijke lichaamsmaterialen' wil doneren, een verklaring indienen via het Belgische online gezondheidsportaal of bij de huisarts (via het ehealth.fgov.be-loket van de overheid). Deze verklaring kan positief of negatief zijn, d.w.z. ze kan ofwel uitdrukkelijk instemmen met het wegnemen van organen dan wel verzet ertegen aantekenen. In het verleden was alleen een verklaring bij het gemeentebestuur mogelijk, wat ...

Lees meer

België: van "schadelijk leven" naar "schadelijke zwangerschap"

België: van "schadelijk leven" naar "schadelijke zwangerschap"

- Zwangerschap

Is het mogelijk schade te erkennen bij een vrouw die geacht wordt voorbehoedsmiddelen te gebruiken en die zwanger wordt, zelfs indien de moeder besloten heeft de zwangerschap uit te dragen? Met andere woorden, kan de arts die verantwoordelijk is voor het mislukken van de sterilisatie-operatie verantwoordelijk worden gesteld voor de "schade" in verband met de zwangerschap, wanneer de moeder er toch voor heeft gekozen het kind te houden?

In een arrest van 3 december 2020 heeft het Hof van...

Lees meer