Een studie over de uitbreiding van de toegang tot het "palliatief statuut" in België

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg

Nieuws - België

Gepubliceerd op : 26/04/2022

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Jeroen Schoenmakers, adjunct-kabinetschef van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, toonde zich in oktober vorig jaar bereid de toegang tot het "palliatief statuut" uit te breiden tot patiënten met een levensverwachting van meer dan drie maanden. Het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg in België is van plan om in het eerste kwartaal van 2023 een studie te publiceren over het "palliatief statuut". Deze studie zal een antwoord trachten te vinden op de vragen: "hoe moet men zorgen voor palliatieve patiënten, wat zijn de behoeften van de huidige zorgstructuren en hoe kan men ze reguleren in een complex land als België?".

Palliatieve zorg "is ontwikkeld met het doel kwalitatief hoogwaardige zorg en steun te bieden aan ongeneeslijk of terminaal zieke patiënten" en hun familie, en vereist een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, enz.

Het "palliatief statuut" is een aanvullende steun in medische zorg en materiaal voor palliatieve patiënten thuis, gedeeltelijk door henzelf gefinancieerd. Om in aanmerking te komen voor het "palliatief statuut" moet momenteel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: de patiënt moet een ongeneeslijke ziekte hebben; hij moet in een ernstig verslechterende lichamelijke of psychische toestand verkeren; geen enkele therapie kan verbetering brengen in zijn toestand; hij heeft een levensverwachting van minder dan 3 maanden; zijn lichamelijke, sociale en geestelijke behoeften vereisen de inzet van zeer intensieve middelen; hij moet de wens te kennen geven thuis te sterven; en hij moet voldoen aan de voorwaarden die in het aanvraagformulier, het zogenoemde "medisch advies", zijn vermeld.

Zo worden patiënten die aan alle voorwaarden voldoen, maar van wie de levensverwachting op meer dan drie maanden wordt geschat, vandaag uitgesloten van deze financiële bijstand ("palliatief statuut").  Volgens Joachim Cohen, hoofd van de End Of Life Care Research Group, zou een verlenging tot meer dan drie maanden de levenskwaliteit van de patiënt en zijn familie ten goede komen en dus een verbetering betekenen ten opzichte van het huidige aanbod van palliatieve zorg. In dezelfde geest is in 2020 een campagne ("bienplusquedessoins.be") gestart om voorlichting te geven over de voordelen van palliatieve zorg voor iedereen met een ongeneeslijke ziekte, ongeacht de levensverwachting. Deze zorg maakt het mogelijk de menselijkheid te benadrukken van deze mensen die levend en wel zijn, voorbij hun ziekte.


Vergelijkbare artikelen

Ontdek het dagelijks leven van de bejaarden in België !

Ontdek het dagelijks leven van de bejaarden in België !

- Geestelijke gezondheid

Ontdek het dagelijks leven van de bejaarden in België !

 

Nu het einde van dit jaar aanbreekt, nodigt het EIB u uit om de ouderen om u heen in België te ontmoeten. Ieder van ons kan zien hoe moeilijk het dagelijks leven van onze senioren in 2020 kan zijn geweest.

 

Door middel van dit onderzoek bieden wij u aan om ons te helpen de polsslag van hun gevoelens, wensen en zorgen op dit moment te nemen, terwijl we hen een waardevol moment van luisteren en delen bieden.

 

Uw opdracht :

Onderv...

Lees meer

België: van "schadelijk leven" naar "schadelijke zwangerschap"

België: van "schadelijk leven" naar "schadelijke zwangerschap"

- Zwangerschap

Is het mogelijk schade te erkennen bij een vrouw die geacht wordt voorbehoedsmiddelen te gebruiken en die zwanger wordt, zelfs indien de moeder besloten heeft de zwangerschap uit te dragen? Met andere woorden, kan de arts die verantwoordelijk is voor het mislukken van de sterilisatie-operatie verantwoordelijk worden gesteld voor de "schade" in verband met de zwangerschap, wanneer de moeder er toch voor heeft gekozen het kind te houden?

In een arrest van 3 december 2020 heeft het Hof van...

Lees meer

MBV : Luxemburg wil de toegang van kinderen tot hun afkomst garanderen

MBV : Luxemburg wil de toegang van kinderen tot hun afkomst garanderen

- Verwantschap

De Luxemburgse minister van Justitie Sam Tanson heeft op 7 oktober een wetsvoorstel ingediend om de toegang tot de herkomst van het kind te garanderen, ongeacht of het kind is geboren in een discrete geboorte, is geadopteerd of is geboren als gevolg van een medisch begeleide voortplanting (MBV) door gametendonatie.

 

Al meer dan zeven jaar vragen verschillende instanties in Luxemburg om de invoering van een wettelijk kader voor de toegang van kinderen tot hun afkomst: de Raad van State had ...

Lees meer