Eric Vermeer : "De pandemie van de angst is net zo schadelijk als de pandemie van het virus"

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Geestelijke gezondheid Nieuws Temps de lecture : 5 min.

 Afdrukken

In de nasleep van de gezondheidscrisis is er een sterke neiging om de gevolgen van de pandemie en de lockdown voor de meer kwetsbare mensen te vergeten. Met Eric Vermeer, verpleegkundige, ethicus, psychotherapeut en voorzitter van een ethische commissie, wil het Europees Instituut voor Bio-ethiek terugblikken op de ervaringen van psychiatrische patiënten met deze crisis. Ondanks de huidige context van economisch en sociaal herstel, nodigt Eric Vermeer ons uit om de fysieke en psychische gevolgen van insluiting niet te vergeten en om lessen te trekken voor de toekomst.

 

Hoe werd u in uw beroep geconfronteerd met Covid-19 en de gezondheidsmaatregelen van de overheid?

De wereld van de hulpverleners was sterk geschokt door de komst van de pandemie. Ik heb dit vooral kunnen zien door mijn rol als ethicus en voorzitter van een ethische commissie binnen een neuro-psychiatrisch centrum.

Zeer snel was er een gevoel van onveiligheid in de instelling. In het tijdperk van de medische almacht, waar patiënten op afstand worden geopereerd met behulp van robotica, waar de geneeskunde steeds geavanceerder is geworden, vooral op het gebied van onderzoek, en waar het transhumanisme overal gelijk in lijkt te hebben, verlamt een piepklein virus de wereld en herinnert het ons aan onze kwetsbaarheid.

De samenwerking tussen wetenschappelijke experts en de politieke wereld heeft een diepe malaise in de ziekenhuiswereld niet kunnen voorkomen. De angst, die door elke zorgverlener anders wordt ervaren, was reëel en had een tastbare impact op de levenskwaliteit van de patiënten.

 

Wat is de impact van de lockdown op psychiatrische patiënten geweest?

Psychiatrische patiënten zijn altijd de "vergetenen" in de medische wereld geweest. Deze crisis heeft aangetoond dat de stigmatisering van mensen met een psychische stoornis zeer diepgeworteld blijft. Sommige artsen hebben zich zelfs afgevraagd of er een "triage" bij de hulpdiensten zou moeten plaatsvinden en of mensen met een geestelijke stoornis "niet-prioritair" zouden moeten worden verklaard. Alsof deze mensen minder waardevol zijn dan anderen …

Voor ons, als zorgverleners, is de zorg voor deze meer kwetsbare patiënten moeilijk: psychotische, bipolaire, borderline of neurotische patiënten hebben een geruststellend kader, empathische ondersteuning en een gemeenschapsruimte nodig die een betere integratie in de echte wereld bevordert.

Dus hoe kunnen we met hen praten over insluiting? Hoe kunnen we hen vertellen dat ze in hun kamer moeten blijven zonder dat dit extra angst veroorzaakt? Het werk is zwaar, energieverslindend en tijdrovend.

De situatie is nu aan het veranderen. Maar tijdens de insluiting hadden patiënten, sclerotisch van angst, een zeer slechte ervaring met hun opname in het ziekenhuis en zagen dit voor velen als een gevangenisomgeving. Dit soort klinische situaties kwam regelmatig naar ons toe bij de ethische commissie, met de vraag: hoe kunnen we de instructies van de overheid respecteren, maar ook de vrijheid van kwetsbare mensen die zich bedreigd en opgesloten voelen? Een eenvoudig voorbeeld: patiënten die rookten konden niet meer naar de ruimte die aan hen was gewijd. In plaats daarvan kregen ze een pleister en bleven ze in hun kamer. Lichaamsactiviteiten werden opgeschort (psychomotoriek, dansen, wandelen, buiten roken). Voor patiënten die al een verzwakte relatie met hun lichaam hebben, verhoogt dit de mind-body dissociatie nog verder. Sommige situaties wekten de indruk van een wederzijdse desinvestering: in zorg of activiteiten, van de kant van het personeel, en een psychologische desinvestering door de patiënten. De daaruit voortvloeiende isolatie was voor veel patiënten moeilijk te dragen. Er waren zelfs verzoeken om het op te geven: "Wat heeft het voor zin om te leven als ik mijn kinderen niet meer kan zien?" Je kan echt sterven van eenzaamheid...

De crisis trof ook mensen die door de neuro-psychiatrische klinieken verzorgd hadden moeten worden, maar die dat door ruimtegebrek niet konden. De algemene ziekenhuizen hebben contact opgenomen met de neuro-psychiatrische klinieken om te overwegen psychisch kwetsbare patiënten over te plaatsen en meer bedden in de traditionele ziekenhuizen te plaatsen voor patiënten met Covid-19. Deze opnames beperkten op hun beurt het aantal beschikbare plaatsen in de neuro-psychiatrische klinieken en veel psychiatrische patiënten die daar hadden moeten blijven, konden om deze reden niet naar binnen. Het is duidelijk dat solidariteit moet zijn, maar niet ten koste van patiënten die lijden aan psychische stoornissen en die niet geïnfecteerd zijn... Zelfs vandaag, nu de pandemie lijkt te vervagen, "wachten veel patiënten op een zo snel mogelijke afspraak, maar we kunnen hen op dit moment geen datum aanbieden", legt Dr. de Longueville, een arts van het neuro-psychiatrisch centrum in Beau-Vallon, uit.

 

Heeft u ook psychologische gevolgen waargenomen bij mensen die voor de lockdown geen specifieke psychologische kwetsbaarheid hadden?

Over het algemeen heeft de Covid echt een schokgolf veroorzaakt. In de recente studie van de Naval Medical University in Wuhan, de eerste haard van de epidemie, betrok het voorkomen van posttraumatische stressstoornis 4,8% van de bevolking en kon het oplopen tot 18% van de kwetsbare bevolking. (Ter herinnering, dit syndroom is een reeks symptomen die werden ontdekt bij soldaten die terugkeerden uit de Vietnamoorlog en die betrekking hebben op fobieën, angsten, slapeloosheid, nachtmerries, gedragsstoornissen, asociaal gedrag, sociale terugtrekking...) Dit posttraumatische stresssyndroom is ook aanwezig in Europa en zal een zware behandeling vereisen. Zo durven sommige mensen hun huis niet meer te verlaten uit angst voor besmetting.

In ons centrum hebben we mensen opgenomen die in de tijd van de insluiting afhankelijk zijn geworden van alcohol. Alcohol werkte bij hen als een psychotrope drug om hun angst te kanaliseren.

 

Welke rol hebben de media gespeeld met betrekking tot deze psychologische gevolgen?

Het is duidelijk dat de angst is gemaximaliseerd en overgebracht door de media. Zelfs als het coronavirus extreem besmettelijk is, moet men beseffen dat het ook weinig dodelijk is, behalve in gevallen van ernstige co-morbiditeit. De media hebben ons dagelijks "bestookt" met het aantal doden na Covid-19 maar waarom bleven ze zo koud om de genezingen aan te kondigen, die in de orde van grootte van 98% zijn? We schatten dat meer dan 400.000 besmette Belgen genezen zijn, maar we hebben het alleen over de 9.000 mensen die gestorven zijn...

De instructies moeten natuurlijk worden gerespecteerd en de manier waarop sommige Belgen zich gedragen is onverantwoordelijk, maar laten we alert zijn voor de pandemie van de angst, die net zo schadelijk is als de pandemie van het virus. Patiënten in de psycho-geriatrie gaan niet dood aan Covid, maar lopen het risico te sterven aan eenzaamheid, zoals ook het geval kan zijn in rusthuizen.

Veel psychiaters hebben de afgelopen maanden een toename van zelfmoorden opgemerkt en de psychiatrische hulpdiensten worden overweldigd door een explosie van psychische decompensatie. Hier is een voorbeeld dat zeker geen alleenstaand geval is. In navolging van Covid is mevrouw X, een boekhoudster, telewerkend en luistert ze zeer regelmatig naar het nieuws. Als haar baas haar vertelt dat ze weer in het bedrijf kan komen werken, wordt ze "gek" en gaat ze naar de psychiatrische spoedafdeling om te worden opgenomen. Na enkele dagen van observatie wil de psychiater haar naar huis sturen, maar ze weigert, omdat ze gelooft dat ze veiliger is in het ziekenhuis dan thuis...

 

Hoe kunnen we op zo'n pandemie reageren zonder angst te zaaien?

Het is een kwestie van leven in de werkelijkheid, zonder illusie of interpretatie. Het virus is echt, dus laten we onze verantwoordelijkheden als burgers volledig op ons nemen, met respect voor de sociale afstand, het dragen van een masker in bepaalde omstandigheden en het wassen van onze handen, maar laten we voorkomen dat we in irrationele angst terechtkomen.

Volgens verschillende psychiaters zijn er veel voorbeelden van mensen die tijdens de lockdown alcohol zijn gaan gebruiken en depressief zijn geworden. De door de media opgewekte angst heeft bijgedragen aan deze toename van alcoholverslaving en depressie. We zullen waarschijnlijk binnenkort cijfers hebben die bevestigen wat meer is dan een hypothese.

Je vraagt je misschien af waar de stem van psychologen en psychiaters al die tijd is geweest? We moesten ze nog steeds een stem geven... omdat het moeilijk is om een claim te maken in de media als ze er niet om vragen.

 

Denkt u dat er lange termijn effecten zullen zijn op de psychologische gezondheid van mensen? Is de relatie met de andere persoon veranderd?

Ik denk dat er een zekere verdenking van de andere is ontstaan. Voor veel mensen wordt het verlaten van huis gevaarlijk. Onze buurman is een potentiële vijand geworden, die ons waarschijnlijk kan besmetten. Dat is wat de meerderheid van de mensen denkt en daar ligt de echte tragedie. Angst doodt relaties, het kortsluit onze vertrouwensrelatie met de ander... Wat ons maakt wie we zijn is ons vermogen om ons via verschillende kanalen tot de ander te verhouden.

Het gevaar zou zijn dat het kinesthetische kanaal (aanraking) wordt onderschat, zelfs terzijde geschoven, ten gunste van virtuele relaties. We weten hoeveel we elkaar moeten omhelzen en knuffelen. Dit maakt deel uit van onze meest essentiële mensheid.

Het risico om de relatie te verharden is reëel, maar ik durf te geloven dat de mens nog steeds de wijsheid zal hebben om te reageren en niet ieder non-verbale communicatie in de ontmoeting met de ander te diskwalificeren.