Queensland wordt vijfde Australische staat die euthanasie legaliseert

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Op 15 september 2021 nam het parlement van Queensland de Voluntary Assisted Dying Bill aan, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de legale praktijk van euthanasie in deze Australische deelstaat.

Hoewel de toepassingsmodaliteiten van de wet nog moeten worden vastgelegd voordat deze in januari 2023 in werking kan treden, bepaalt de zopas goedgekeurde tekst nu al dat euthanasie beschikbaar zal zijn voor elke volwassene die aan een ernstige of degeneratieve ziekte lijdt en van wie wordt verwacht dat hij binnen twaalf maanden zal overlijden. Naast dit eerste criterium vereist de wet ook dat de ziekte in kwestie lijden veroorzaakt "dat de patiënt als ondraaglijk wordt beschouwd".

Deze twee criteria komen overeen met de gangbare criteria in de enkele andere landen die euthanasie gedecriminaliseerd hebben. Wat het eerste criterium betreft, dat betrekking heeft op een terminale ziekte, blijkt dat de wetgevers vaak achteraf geneigd zijn om het levenseinde-criterium te laten vallen en euthanasie open te stellen voor elke ongeneeslijke ziekte. Het tweede criterium, betreffende het ondraaglijke karakter van het lijden, past van meet af aan in een bij uitstek subjectief perspectief: de mate en de aard van het lijden, die in aanmerking komen voor euthanasie, worden soeverein bepaald door de patiënt, die deze subjectieve opvatting dan kan doen gelden ten aanzien van de verzorgers en de samenleving, opdat zij een einde maken aan zijn leven.

De procedure vereist het gunstige advies van twee artsen vereist, en ook dat de patient zijn verzoek drie maal moet herhalen.

Het dodelijke product kan door de patiënt zelf worden toegediend of door een arts worden geïnjecteerd.

Er is ook een clausule die de gewetensvrijheid van de zorgverleners waarborgt. Het staat de gezondheidsinstellingen ook vrij om euthanasie te weigeren of daaraan mee te werken. Deze instellingen moeten wel duidelijk bekendmaken dat in hun instelling geen euthanasie kan worden uitgevoerd.

Vóór Queensland hebben vier Australische staten de afgelopen jaren euthanasie uit het strafrecht gehaald: Victoria, Zuid-Australië, Tasmanië en West-Australië.