Queensland wordt vijfde Australische staat die euthanasie legaliseert

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 10/11/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Op 15 september 2021 nam het parlement van Queensland de Voluntary Assisted Dying Bill aan, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de legale praktijk van euthanasie in deze Australische deelstaat.

Hoewel de toepassingsmodaliteiten van de wet nog moeten worden vastgelegd voordat deze in januari 2023 in werking kan treden, bepaalt de zopas goedgekeurde tekst nu al dat euthanasie beschikbaar zal zijn voor elke volwassene die aan een ernstige of degeneratieve ziekte lijdt en van wie wordt verwacht dat hij binnen twaalf maanden zal overlijden. Naast dit eerste criterium vereist de wet ook dat de ziekte in kwestie lijden veroorzaakt "dat de patiënt als ondraaglijk wordt beschouwd".

Deze twee criteria komen overeen met de gangbare criteria in de enkele andere landen die euthanasie gedecriminaliseerd hebben. Wat het eerste criterium betreft, dat betrekking heeft op een terminale ziekte, blijkt dat de wetgevers vaak achteraf geneigd zijn om het levenseinde-criterium te laten vallen en euthanasie open te stellen voor elke ongeneeslijke ziekte. Het tweede criterium, betreffende het ondraaglijke karakter van het lijden, past van meet af aan in een bij uitstek subjectief perspectief: de mate en de aard van het lijden, die in aanmerking komen voor euthanasie, worden soeverein bepaald door de patiënt, die deze subjectieve opvatting dan kan doen gelden ten aanzien van de verzorgers en de samenleving, opdat zij een einde maken aan zijn leven.

De procedure vereist het gunstige advies van twee artsen vereist, en ook dat de patient zijn verzoek drie maal moet herhalen.

Het dodelijke product kan door de patiënt zelf worden toegediend of door een arts worden geïnjecteerd.

Er is ook een clausule die de gewetensvrijheid van de zorgverleners waarborgt. Het staat de gezondheidsinstellingen ook vrij om euthanasie te weigeren of daaraan mee te werken. Deze instellingen moeten wel duidelijk bekendmaken dat in hun instelling geen euthanasie kan worden uitgevoerd.

Vóór Queensland hebben vier Australische staten de afgelopen jaren euthanasie uit het strafrecht gehaald: Victoria, Zuid-Australië, Tasmanië en West-Australië.


Vergelijkbare artikelen

Euthanasie in België: een nieuwe studie wijst op de tekortkomingen van de wet

Euthanasie in België: een nieuwe studie wijst op de tekortkomingen van de wet

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De afwijkingen op het gebied van euthanasie in België worden niet alleen door sommige buitenlandse commentatoren aangegeven. Het Journal of Medicine and Philosophy publiceerde onlangs een studie van drie onderzoekers van de Universiteit van Gent, getiteld "Euthanasie in België: tekortkomingen in de wet en in de toepassing ervan, alsook in de controle op de praktijk".

Kasper Raus, doctor in de wijsbegeerte, gespecialiseerd in de ethiek van de zorg rond het levenseinde, Bert Vanderhaegen, h...

Lees meer

Euthanasie en dementie: Nederland staat sedatie onder dwang toe om iedere weerstand van de patiënt te voorkomen

Euthanasie en dementie: Nederland staat sedatie onder dwang toe om iedere weerstand van de patiënt te voorkomen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In de op 19 november bijgewerkte Code van goede praktijken van de regionale commissies voor toezicht op euthanasie in Nederland (RTE) worden nadere bijzonderheden verstrekt over de procedure die moet gevolgd worden in geval van euthanasie bij een persoon die aan dementie lijdt en wiens vermogen om toestemming te geven is aangetast.

Dit amendement volgt op de rechtszaak over koffie-euthanasie (euthanasie-café), genoemd naar het toedienen van een kalmerend middel door de arts in de koffietas ...

Lees meer

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Onlangs legde een medisch team aan het Britse Hof voor de Rechtsbescherming de vraag voor of bij een 34-jarige man, die in een kunstmatige coma was geplaatst en al 10 jaar aan ernstige darmproblemen leed, de kunstmatige voeding en hydratatie mocht worden stopgezet.

De man had een depressieve voorgeschiedenis en was wegens zijn darmproblemen 'stomapatiënt'. Bij hem was namelijk door een chirurgische ingreep een tijdelijke stoma geplaatst die zijn ontlasting of urine afleidde naar een zakje bui...

Lees meer