Queensland wordt vijfde Australische staat die euthanasie legaliseert

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 10/11/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Op 15 september 2021 nam het parlement van Queensland de Voluntary Assisted Dying Bill aan, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de legale praktijk van euthanasie in deze Australische deelstaat.

Hoewel de toepassingsmodaliteiten van de wet nog moeten worden vastgelegd voordat deze in januari 2023 in werking kan treden, bepaalt de zopas goedgekeurde tekst nu al dat euthanasie beschikbaar zal zijn voor elke volwassene die aan een ernstige of degeneratieve ziekte lijdt en van wie wordt verwacht dat hij binnen twaalf maanden zal overlijden. Naast dit eerste criterium vereist de wet ook dat de ziekte in kwestie lijden veroorzaakt "dat de patiënt als ondraaglijk wordt beschouwd".

Deze twee criteria komen overeen met de gangbare criteria in de enkele andere landen die euthanasie gedecriminaliseerd hebben. Wat het eerste criterium betreft, dat betrekking heeft op een terminale ziekte, blijkt dat de wetgevers vaak achteraf geneigd zijn om het levenseinde-criterium te laten vallen en euthanasie open te stellen voor elke ongeneeslijke ziekte. Het tweede criterium, betreffende het ondraaglijke karakter van het lijden, past van meet af aan in een bij uitstek subjectief perspectief: de mate en de aard van het lijden, die in aanmerking komen voor euthanasie, worden soeverein bepaald door de patiënt, die deze subjectieve opvatting dan kan doen gelden ten aanzien van de verzorgers en de samenleving, opdat zij een einde maken aan zijn leven.

De procedure vereist het gunstige advies van twee artsen vereist, en ook dat de patient zijn verzoek drie maal moet herhalen.

Het dodelijke product kan door de patiënt zelf worden toegediend of door een arts worden geïnjecteerd.

Er is ook een clausule die de gewetensvrijheid van de zorgverleners waarborgt. Het staat de gezondheidsinstellingen ook vrij om euthanasie te weigeren of daaraan mee te werken. Deze instellingen moeten wel duidelijk bekendmaken dat in hun instelling geen euthanasie kan worden uitgevoerd.

Vóór Queensland hebben vier Australische staten de afgelopen jaren euthanasie uit het strafrecht gehaald: Victoria, Zuid-Australië, Tasmanië en West-Australië.


Vergelijkbare artikelen

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het jaar 2020 was voor het Spaanse parlement begonnen met de behandeling van een wetsvoorstel om de praktijk van euthanasie toe te staan. Datzelfde jaar eindigde met een stemming in het Congres van Afgevaardigden (Lagerhuis van het Parlement) voor het wetsvoorstel.

Tijdens een stemming op 17 december jl. hebben 198 afgevaardigden voor de tekst gestemd, met 138 tegen en twee onthoudingen.

Het is nu aan de Senaat om te beslissen over het voorstel, waarschijnlijk in de eerste maanden van...

Lees meer

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op vrijdag 5 november 2021 nam het Portugese parlement een nieuwe euthanasiewet aan met een meerderheid van 138 van de 227 aanwezige parlementsleden (60%).

In maart jl. was een vorige versie ongrondwettelijk verklaard (zie hierover het EIB-artikel van 18/03/21), wegens de 'onnauwkeurigheid' van de toelaatbaarheidscriteria. Het begrip 'ernstige aandoening' wordt in de nieuwe versie omschreven als een aandoening die 'ongeneeslijk en dermate invaliderend is dat ze de verzoeker bij het vervullen...

Lees meer

Uruguay: een recent wetsontwerp wil euthanasie legaliseren

Uruguay: een recent wetsontwerp wil euthanasie legaliseren

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 11 maart 2020 dienden vijf Uruguayaanse parlementsleden een wetsvoorstel in dat euthanasie en hulp bij zelfmoord uit het strafrecht wil halen. De tekst bepaalt dat een arts die de dood veroorzaakt bij een volwassene of hem hulp bij zelfmoord verleent, strafrechterlijk niet meer vervolgd kan worden als die persoon 'psychologisch in staat is zijn wil te kennen te geven' en bovendien 'lijdt aan een terminale, onomkeerbare en ongeneeslijke ziekte dan wel gekweld wordt door ondraagelijk...

Lees meer