Queensland wordt vijfde Australische staat die euthanasie legaliseert

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 10/11/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Op 15 september 2021 nam het parlement van Queensland de Voluntary Assisted Dying Bill aan, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de legale praktijk van euthanasie in deze Australische deelstaat.

Hoewel de toepassingsmodaliteiten van de wet nog moeten worden vastgelegd voordat deze in januari 2023 in werking kan treden, bepaalt de zopas goedgekeurde tekst nu al dat euthanasie beschikbaar zal zijn voor elke volwassene die aan een ernstige of degeneratieve ziekte lijdt en van wie wordt verwacht dat hij binnen twaalf maanden zal overlijden. Naast dit eerste criterium vereist de wet ook dat de ziekte in kwestie lijden veroorzaakt "dat de patiënt als ondraaglijk wordt beschouwd".

Deze twee criteria komen overeen met de gangbare criteria in de enkele andere landen die euthanasie gedecriminaliseerd hebben. Wat het eerste criterium betreft, dat betrekking heeft op een terminale ziekte, blijkt dat de wetgevers vaak achteraf geneigd zijn om het levenseinde-criterium te laten vallen en euthanasie open te stellen voor elke ongeneeslijke ziekte. Het tweede criterium, betreffende het ondraaglijke karakter van het lijden, past van meet af aan in een bij uitstek subjectief perspectief: de mate en de aard van het lijden, die in aanmerking komen voor euthanasie, worden soeverein bepaald door de patiënt, die deze subjectieve opvatting dan kan doen gelden ten aanzien van de verzorgers en de samenleving, opdat zij een einde maken aan zijn leven.

De procedure vereist het gunstige advies van twee artsen vereist, en ook dat de patient zijn verzoek drie maal moet herhalen.

Het dodelijke product kan door de patiënt zelf worden toegediend of door een arts worden geïnjecteerd.

Er is ook een clausule die de gewetensvrijheid van de zorgverleners waarborgt. Het staat de gezondheidsinstellingen ook vrij om euthanasie te weigeren of daaraan mee te werken. Deze instellingen moeten wel duidelijk bekendmaken dat in hun instelling geen euthanasie kan worden uitgevoerd.

Vóór Queensland hebben vier Australische staten de afgelopen jaren euthanasie uit het strafrecht gehaald: Victoria, Zuid-Australië, Tasmanië en West-Australië.


Vergelijkbare artikelen

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

Een Britse rechtbank staat passieve euthanasie toe

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Onlangs legde een medisch team aan het Britse Hof voor de Rechtsbescherming de vraag voor of bij een 34-jarige man, die in een kunstmatige coma was geplaatst en al 10 jaar aan ernstige darmproblemen leed, de kunstmatige voeding en hydratatie mocht worden stopgezet.

De man had een depressieve voorgeschiedenis en was wegens zijn darmproblemen 'stomapatiënt'. Bij hem was namelijk door een chirurgische ingreep een tijdelijke stoma geplaatst die zijn ontlasting of urine afleidde naar een zakje bui...

Lees meer

Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 6 juli 2021 namen de commissies Justitie en Sociale Zaken van het Italiaanse parlement samen een wetsvoorstel inzake euthanasie in overweging. Het wetsvoorstel zelf is een compromis van verschillende wetsontwerpen. Dat betekent dat amendementsvoorstellen mogen verwacht worden. De Partito Democratico, de 5-Sterrenbeweging en Italia Viva stemden voor de tekst, terwijl de Lega, Forza Italia en Fratelli d'Italia tegen stemden.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wil euthanasie uit...

Lees meer

Het einde van rusthuizen zonder euthanasie?

Het einde van rusthuizen zonder euthanasie?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het rusthuis Thomas Home, gelegen in British Columbia, Canada, opende in 2010 zijn deuren voor de zorg voor patiënten aan het eind van hun leven. Vandaag de dag riskeert het zijn jaarlijkse subsidie van 750.000 dollar te verliezen omdat het zijn inwoners niet de mogelijkheid biedt tot euthanasie of hulp bij zelfdoding. Deze sanctie zou hem dwingen te sluiten, ook al heeft hij slechts tien bedden en ligt hij op een steenworp afstand van één van de grootste ziekenhuizen in de stad van de Delta, ...

Lees meer