Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Portugal

Gepubliceerd op : 03/02/2022

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Na de nietigverklaring van een eerste wet door het Portugese Constitutioneel Hof, werd de herziene wet ditmaal onderworpen aan een presidentieel veto op 29 november 2021.

De eerste versie van de wet, die in januari 2021 is aangenomen (zie IEB 27/01/21), is door de hoogste rechters (door de president van de republiek aangewezen) inderdaad ongrondwettig verklaard (zie IEB 18/03/21) wegens de juridische onnauwkeurigheid van de voorwaarde betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt.

Het nieuw wetsontwerp, dat op 5 november 2021 werd goedgekeurd om aan deze kritische opmerkingen tegemoet te komen, was niettemin onbevredigend, zodat de president van de Republiek ditmaal zijn vetorecht heeft gebruikt.

Marcelo Rebelo de Sousa voert als een van de redenen voor zijn beslissing met name aan dat de begrippen "ernstige ziekte", "ongeneeslijk" of "dodelijk" tegenstrijdig zijn als voorwaarden voor toegang tot euthanasie, zonder dat duidelijk is welke van deze drie begrippen doorslaggevend is.

Meer algemeen benadrukt de president dat het openstellen van euthanasie voor mensen die niet aan het eind van hun leven zijn, een "aanzienlijke verandering betekent in het evenwicht tussen de waarde van het leven en het recht op zelfbeschikking, in de context van de Portugese samenleving".

Opgemerkt zij dat de stemming over deze tweede versie van de wet er op 5 november 2021 doorheen werd gejaagd, toen de ontbinding van het parlement op handen was vanwege de politieke crisis in de regeringsmeerderheid.

Samen met de vervroegde beeindiging van deze legislatuur, maakt het presidentieel veto nu elk nieuw parlementair initiatief over deze kwestie onmogelijk. Het vooruitzicht op een nieuw wetsontwerp inzake euthanasie zal afhangen van de wil van de politieke meerderheid die op 30 januari uit de stembus zal komen.

Het burgercollectief Stop Eutanasia heeft niettemin benadrukt dat de verwerping van de tekst door het staatshoofd in overeenstemming is met "de gevoelens van de meerderheid van het Portugese volk", waarbij met name rekening wordt gehouden met de dringende noodzaak "om te investeren in palliatieve zorg en om betere gezondheidszorg te bevorderen die een werkelijk waardig levenseinde mogelijk maakt voor de meest broze en kwetsbare mensen in de samenleving".


Vergelijkbare artikelen

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoordIn een arrest van maandag 15 maart heeft het Portugese Constitutioneel Tribunaal de euthanasiewet ongrondwettig verklaard.

Enkele dagen na de aanneming van het wetsontwerp door het Portugese parlement op 29 januari 2021 heeft de President van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, de zaak voorgelegd aan het hoogste Portugese gerechtshof om te onderzoeken of de wet in overeenstemming is met de grondwet. De President wees met name op het gebrek aan nauwkeurigheid in de voorwaarden voor to...

Lees meer

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

Portugese parlementsleden keuren nieuwe versie van euthanasiewet goed

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op vrijdag 5 november 2021 nam het Portugese parlement een nieuwe euthanasiewet aan met een meerderheid van 138 van de 227 aanwezige parlementsleden (60%).

In maart jl. was een vorige versie ongrondwettelijk verklaard (zie hierover het EIB-artikel van 18/03/21), wegens de 'onnauwkeurigheid' van de toelaatbaarheidscriteria. Het begrip 'ernstige aandoening' wordt in de nieuwe versie omschreven als een aandoening die 'ongeneeslijk en dermate invaliderend is dat ze de verzoeker bij het vervullen...

Lees meer

Portugal: wetsontwerp inzake euthanasie voor het Grondwettelijk Hof

Portugal: wetsontwerp inzake euthanasie voor het Grondwettelijk Hof

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De president van de Republiek Portugal heeft besloten het wetsontwerp inzake euthanasie aan de controle van het Grondwettelijk Hof voor te leggen. De wet, die op 29 januari door het Portugese parlement werd goedgekeurd, is sindsdien in handen van de president, die het hoogste gerechtshof van het land kan vragen zich uit te spreken over de grondwettigheid van de bepalingen.

In een op 18 februari gepubliceerde verklaring wijst Marcelo Rebelo de Sousa erop dat de wet "buitensporig onnauwkeurig"...

Lees meer