"Mijn professionele integriteit als arts staat op het spel."

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Canada

Gepubliceerd op : 26/11/2020

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB)

In Canada waarschuwen meer dan 1.000 artsen voor de gevaren van wetsvoorstel C-7 dat euthanasie wil uitbreiden en dat momenteel in het Parlement wordt besproken. "Het roekeloos verwijderen van voorheen als essentieel aanziene beschermingsmaatregelen zal kwetsbare patiënten direct in gevaar brengen en kan hen zelfs het leven kosten", schrijven ze in een gezamenlijke verklaring.

Nauwelijks vier jaar nadat in Canada euthanasie gedeeltelijk gedepenaliseerd werd, is inderdaad reeds sprake van een substantiële verruiming van de toepassing ervan, door het afschaffen van de voorwaarde van "redelijkerwijs te verwachten overlijden" die momenteel in de wet is opgenomen. Bovendien wil het wetsvoorstel de termijn schrappen van 10 dagen tussen het euthanasie-verzoek en de dodelijke injectie, in de gevallen waarin de natuurlijke dood redelijkerwijs te voorzien is. (Zie dit IEB-bulletin).

De 1051 artsen die de verklaring ondertekenden maken zich zorgen over de diepgaande verstoring van het medisch beroep, als de arts ook degene is die de dood van de lijdende veroorzaakt: "Ons beroep werd gedwongen zelfmoord te faciliteren in plaats van die te voorkomen, en dat voor steeds meer mensen." Zij vrezen - zeker als de toegang tot euthanasie door het huidige wetsvoorstel wordt uitgebreid - dat zij steeds meer gedwongen zullen worden "euthanasie en geassisteerde zelfmoord te regelen en te vergemakkelijken", zoals dat nu reeds door sommige regelgevende instanties in Canada wordt geëist (zie ook: "Canada: Artsen die weigeren om euthanasie onder druk uit te voeren").

Het is deze bezorgdheid over de gewetensvrijheid van de arts die Dr. Leonie Herx, die al 12 jaar palliatieve geneeskunde uitoefent, heeft aangezet om de verklaring mee op te stellen. "Het geweten wordt te gemakkelijk in verband gebracht met religie, terwijl het in werkelijkheid gaat om mijn professionele integriteit is als een arts met ervaring," zegt ze in een video. Met euthanasie binnen handbereik van haar patiënten, ziet Dr. Herx haar ervaring "miskend". "Het verhindert dat ik een vertrouwensrelatie kan opbouwen met veel van mijn patiënten," zegt ze. Voor bijna alle patiënten die zij in de palliatieve zorg begeleidt, is de dood "redelijkerwijs te verwachten". Als de wachttijd van 10 dagen tussen het aanvragen en uitvoeren van euthanasie wordt geschrapt, zoals het wetsvoorstel voorstelt, zouden haar patiënten euthanasie kunnen aanvragen en krijgen op dezelfde dag: "In werkelijkheid wordt hun ergste dag dan hun laatste dag, zonder kans op genezing.”

De verklaring van de Canadese artsen doet denken aan een recent onderzoek van de British Medical Association, waaruit bleek dat in het Verenigd Koninkrijk de meerderheid van artsen die zorgen voor terminaal zieken (oncologie, geriatrie, palliatieve zorg) zich verzetten tegen een wijziging van de Britse wet om geassisteerde zelfmoord toe te laten.


Vergelijkbare artikelen

Italië: hoe staat het met de initiatieven om hulp bij zelfdoding te legaliseren?

Italië: hoe staat het met de initiatieven om hulp bij zelfdoding te legaliseren?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 15 februari verwierp het Italiaanse Grondwettelijk Hof het initiatief om een referendum te houden over het legaliseren van euthanasie. Het Hof oordeelde dat een dergelijk referendum afbreuk zou kunnen doen aan het waarborgen van "minimale bescherming van het menselijk leven in het algemeen, en van zwakke en kwetsbare personen in het bijzonder".

Dit besluit komt op een moment dat het Italiaanse parlement een wetsvoorstel behandelt om hulp bij zelfdoding te legaliseren en te regelen....

Lees meer

Euthanasie en dementie: Nederland staat sedatie onder dwang toe om iedere weerstand van de patiënt te voorkomen

Euthanasie en dementie: Nederland staat sedatie onder dwang toe om iedere weerstand van de patiënt te voorkomen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In de op 19 november bijgewerkte Code van goede praktijken van de regionale commissies voor toezicht op euthanasie in Nederland (RTE) worden nadere bijzonderheden verstrekt over de procedure die moet gevolgd worden in geval van euthanasie bij een persoon die aan dementie lijdt en wiens vermogen om toestemming te geven is aangetast.

Dit amendement volgt op de rechtszaak over koffie-euthanasie (euthanasie-café), genoemd naar het toedienen van een kalmerend middel door de arts in de koffietas ...

Lees meer

Euthanasie: het Parlement staat op het punt te stemmen over een ongrondwettelijke wet

Euthanasie: het Parlement staat op het punt te stemmen over een ongrondwettelijke wet

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake euthanasie, dat sinds oktober 2019 in het federale Parlement wordt besproken, zal in de plenaire vergadering van donderdag 5 maart ter stemming worden gebracht.

Deze wet is in ten minste twee punten in strijd met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens :

1° De tekst schendt de gewetensvrijheid van de artsen

Het wetsvoorstel verplicht een arts die weigert euthanasie uit te voeren, « de contactgegevens te bezorgen ...

Lees meer