Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Ierland

Gepubliceerd op : 15/10/2020

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (IEB)

Op 7 oktober jl. heeft een meerderheid van de parlementsleden van de Dáil Éireann (het Lagerhuis van het Ierse parlement) gestemd om een wetsvoorstel om euthanasie in Ierland te decriminaliseren te overwegen.

Het parlementaire debat wordt nu voortgezet in een parlementaire commissie.

 

"Begeleid sterven” en euthanasie

 

De tekst, getiteld "Sterven met waardigheid", verwijst naar het begrip "assisted dying" (begeleid sterven) en niet naar euthanasie, in die zin dat het gaat om het voorwaardelijk toestaan van het voorschrijven van dodelijke stoffen die de patiënt vervolgens zelf zou inspuiten (indien nodig met behulp van een verzorger) om een einde te maken aan zijn leven. In dit opzicht is het voorstel meer gericht op het idee van geassisteerde zelfmoord, ook al staat het in wezen dicht bij het idee van euthanasie: het is een kwestie van het opzettelijk uitlokken van de dood van een persoon vanwege zijn of haar ondraaglijk lijden.

 

Het wetsvoorstel voorziet in de noodzaak dat de patiënt wordt getroffen door een "terminale ziekte", d.w.z. een ziekte die "ongeneeslijk en progressief is en niet kan worden teruggedraaid door de behandeling" en die "waarschijnlijk" zal leiden tot de dood van de patiënt, hetzij direct, hetzij vanwege de complicaties die het veroorzaakt. Het bestaan van een behandeling die de symptomen van de ziekte tijdelijk neutraliseert, wordt niet voldoende geacht om de terminale aard van de ziekte uit te sluiten.

De terminale aard van deze ziekte wordt bevestigd door twee artsen. De persoon die door euthanasie wil sterven, moet niet alleen juridisch bekwaam zijn, maar ook meerderjarig zijn en ten minste een jaar in Ierland hebben gewoond.

 

Wettelijke vereisten

 

Naast de patiënt moet het verzoek om euthanasie worden ondertekend door een belangeloze getuige en twee artsen, waarvan de tweede onafhankelijk moet zijn van de eerste. Er zit dan min. twee weken termijn tussen de ontvangst van de aanvraag en de toekenning van het voorschrift door de arts. Deze periode wordt teruggebracht tot zes dagen in het geval dat de levensverwachting van de persoon door het vergevorderde stadium van de terminale ziekte minder dan een maand bedraagt.

 

Tevens dient de aanvrager vooraf geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van de palliatieve zorg die voor hem of haar beschikbaar zijn. Een verplichting om euthanasie aan te geven is ook in het wetsvoorstel opgenomen, evenals de oprichting van een controlecommissie om dergelijke aangiften te onderzoeken.

 

Er is voorzien in een gewetensclausule, waardoor elke arts of zorgverlener kan weigeren euthanasie uit te voeren of eraan deel te nemen. In dit geval is deze laatste verplicht de patiënt over te dragen aan een dienst die zijn of haar verzoek zal behandelen.

 

Naar een hellend vlak?

 

Hoewel de voorstanders van de tekst erop aandringen dat de tekst talrijke garanties bevat om misbruik of een hellend vlak te voorkomen, moet worden gezegd dat deze voorwaarden in hoge mate vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die aanvankelijk in de Nederlandse, Belgische of Canadese euthanasiewetgeving waren opgenomen. Voor elk van deze landen is er echter een snelle versoepeling opgemerkt van de voorwaarden voor euthanasie (of de interpretatie van die voorwaarden), wat in de praktijk leidt tot een banalisering van deze opzettelijke dood en het ontstaan van een "recht om geholpen te worden zelfmoord te plegen" op verzoek.

 

Opgemerkt moet worden dat de Ierse regering in eerste instantie tegen het onderzoek van dit wetsvoorstel in de commissie was, omdat zij zo'n onderzoek "haastig" achtte. De regeringspartijen stonden echter toe dat hun respectieve parlementsleden "naar eer en geweten" stemden, waardoor er een alternatieve meerderheid ontstond en het wetsvoorstel zijn parlementaire koers kon voortzetten.

 

Verschillende artsen (met name die in de palliatieve zorg) hebben hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van een dergelijk parlementair initiatief voor de ondersteuning van kwetsbare mensen en de druk die zij impliciet zouden ondervinden om hun eigen leven te nemen. Deze artsen stellen ook de evolutie van de rol die zij in een dergelijke context zouden spelen in vraag.

 

Van het parlement ... naar een referendum?

 

Na het onderzoek in de commissie van de Lagerhuis van het Parlement volgend voorjaar moet de tekst nog worden gevalideerd door de Hogerhuis (de Seanad) en de Voorzitter, die beide de mogelijkheid hebben om de tekst door te verwijzen naar de Raad van State, respectievelijk het Hooggerechtshof, om de grondwettigheid ervan te verifiëren. Ook de mogelijkheid van een referendum of een onderzoek door een volksvergadering wordt genoemd.


Vergelijkbare artikelen

Recent onderzoek: geen eensgezindheid onder de artsen over euthanasie bij psychisch lijden

Recent onderzoek: geen eensgezindheid onder de artsen over euthanasie bij psychisch lijden

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

MediQuality, een digitaal medisch forum voor de Benelux, deed recent een onderzoek naar de euthanasiepraktijk bij patiënten die psychisch lijden of dementeren. Een afgetekende meerderheid van 78% spreekt zich - ongetwijfeld met in het achthoofd de Tine Nys zaak - uit voor een evaluatie en/of aanpassing van de euthanasiewet in geval van ondraaglijk psychisch lijden.

De peiling op het forum stemt tot nadenken, maar blijft een vrijblijvend onderzoek zonder wetenschappelijke pretenties dat bij 73...

Lees meer

De coronavirusmaatregelen van afzondering thuis en hun mogelijke impact op de euthanasievragen

De coronavirusmaatregelen van afzondering thuis en hun mogelijke impact op de euthanasievragen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nu de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 geleidelijk aan versoepelen, kunnen we de maatschappelijke gevolgen van de algemene verplichting in afzondering thuis te blijven beoordelen.

Onze bejaarden hebben zeker en vast een zware tol betaald, want onder hen tellen we verhoudingsgewijs het grootste aantal overledenen.

Vrij snel zagen de rusthuizen zich verplicht hun bewoners in isolement te plaatsen en hun elk fysiek contact met de buitenwereld, zelfs met hun naaste familieleden, te...

Lees meer

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het jaar 2020 was voor het Spaanse parlement begonnen met de behandeling van een wetsvoorstel om de praktijk van euthanasie toe te staan. Datzelfde jaar eindigde met een stemming in het Congres van Afgevaardigden (Lagerhuis van het Parlement) voor het wetsvoorstel.

Tijdens een stemming op 17 december jl. hebben 198 afgevaardigden voor de tekst gestemd, met 138 tegen en twee onthoudingen.

Het is nu aan de Senaat om te beslissen over het voorstel, waarschijnlijk in de eerste maanden van...

Lees meer