Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Ierland

Gepubliceerd op : 15/10/2020

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (IEB)

Op 7 oktober jl. heeft een meerderheid van de parlementsleden van de Dáil Éireann (het Lagerhuis van het Ierse parlement) gestemd om een wetsvoorstel om euthanasie in Ierland te decriminaliseren te overwegen.

Het parlementaire debat wordt nu voortgezet in een parlementaire commissie.

 

"Begeleid sterven” en euthanasie

 

De tekst, getiteld "Sterven met waardigheid", verwijst naar het begrip "assisted dying" (begeleid sterven) en niet naar euthanasie, in die zin dat het gaat om het voorwaardelijk toestaan van het voorschrijven van dodelijke stoffen die de patiënt vervolgens zelf zou inspuiten (indien nodig met behulp van een verzorger) om een einde te maken aan zijn leven. In dit opzicht is het voorstel meer gericht op het idee van geassisteerde zelfmoord, ook al staat het in wezen dicht bij het idee van euthanasie: het is een kwestie van het opzettelijk uitlokken van de dood van een persoon vanwege zijn of haar ondraaglijk lijden.

 

Het wetsvoorstel voorziet in de noodzaak dat de patiënt wordt getroffen door een "terminale ziekte", d.w.z. een ziekte die "ongeneeslijk en progressief is en niet kan worden teruggedraaid door de behandeling" en die "waarschijnlijk" zal leiden tot de dood van de patiënt, hetzij direct, hetzij vanwege de complicaties die het veroorzaakt. Het bestaan van een behandeling die de symptomen van de ziekte tijdelijk neutraliseert, wordt niet voldoende geacht om de terminale aard van de ziekte uit te sluiten.

De terminale aard van deze ziekte wordt bevestigd door twee artsen. De persoon die door euthanasie wil sterven, moet niet alleen juridisch bekwaam zijn, maar ook meerderjarig zijn en ten minste een jaar in Ierland hebben gewoond.

 

Wettelijke vereisten

 

Naast de patiënt moet het verzoek om euthanasie worden ondertekend door een belangeloze getuige en twee artsen, waarvan de tweede onafhankelijk moet zijn van de eerste. Er zit dan min. twee weken termijn tussen de ontvangst van de aanvraag en de toekenning van het voorschrift door de arts. Deze periode wordt teruggebracht tot zes dagen in het geval dat de levensverwachting van de persoon door het vergevorderde stadium van de terminale ziekte minder dan een maand bedraagt.

 

Tevens dient de aanvrager vooraf geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van de palliatieve zorg die voor hem of haar beschikbaar zijn. Een verplichting om euthanasie aan te geven is ook in het wetsvoorstel opgenomen, evenals de oprichting van een controlecommissie om dergelijke aangiften te onderzoeken.

 

Er is voorzien in een gewetensclausule, waardoor elke arts of zorgverlener kan weigeren euthanasie uit te voeren of eraan deel te nemen. In dit geval is deze laatste verplicht de patiënt over te dragen aan een dienst die zijn of haar verzoek zal behandelen.

 

Naar een hellend vlak?

 

Hoewel de voorstanders van de tekst erop aandringen dat de tekst talrijke garanties bevat om misbruik of een hellend vlak te voorkomen, moet worden gezegd dat deze voorwaarden in hoge mate vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die aanvankelijk in de Nederlandse, Belgische of Canadese euthanasiewetgeving waren opgenomen. Voor elk van deze landen is er echter een snelle versoepeling opgemerkt van de voorwaarden voor euthanasie (of de interpretatie van die voorwaarden), wat in de praktijk leidt tot een banalisering van deze opzettelijke dood en het ontstaan van een "recht om geholpen te worden zelfmoord te plegen" op verzoek.

 

Opgemerkt moet worden dat de Ierse regering in eerste instantie tegen het onderzoek van dit wetsvoorstel in de commissie was, omdat zij zo'n onderzoek "haastig" achtte. De regeringspartijen stonden echter toe dat hun respectieve parlementsleden "naar eer en geweten" stemden, waardoor er een alternatieve meerderheid ontstond en het wetsvoorstel zijn parlementaire koers kon voortzetten.

 

Verschillende artsen (met name die in de palliatieve zorg) hebben hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van een dergelijk parlementair initiatief voor de ondersteuning van kwetsbare mensen en de druk die zij impliciet zouden ondervinden om hun eigen leven te nemen. Deze artsen stellen ook de evolutie van de rol die zij in een dergelijke context zouden spelen in vraag.

 

Van het parlement ... naar een referendum?

 

Na het onderzoek in de commissie van de Lagerhuis van het Parlement volgend voorjaar moet de tekst nog worden gevalideerd door de Hogerhuis (de Seanad) en de Voorzitter, die beide de mogelijkheid hebben om de tekst door te verwijzen naar de Raad van State, respectievelijk het Hooggerechtshof, om de grondwettigheid ervan te verifiëren. Ook de mogelijkheid van een referendum of een onderzoek door een volksvergadering wordt genoemd.


Vergelijkbare artikelen

Achter het Tine Nys proces, het proces van euthanasie voor geestelijk lijden

Achter het Tine Nys proces, het proces van euthanasie voor geestelijk lijden

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het assisenproces dat op 17 januari in het Gentse justitiepaleis werd geopend, betreft de beschuldiging van drie artsen over de niet-naleving van de Belgische euthanasiewet.

De grote aandacht die deze zaak trekt, wordt niet alleen verklaard door het ongekende karakter van een dergelijk proces in zake euthanasie in België, maar ook - en vooral - door het feit dat de praktijk van euthanasie op basis van het bestaan van psychisch lijden hier wordt beoordeeld.

Ter herinnering, wordt de daad van ...

Lees meer

Euthanasie in België: een nieuwe studie wijst op de tekortkomingen van de wet

Euthanasie in België: een nieuwe studie wijst op de tekortkomingen van de wet

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De afwijkingen op het gebied van euthanasie in België worden niet alleen door sommige buitenlandse commentatoren aangegeven. Het Journal of Medicine and Philosophy publiceerde onlangs een studie van drie onderzoekers van de Universiteit van Gent, getiteld "Euthanasie in België: tekortkomingen in de wet en in de toepassing ervan, alsook in de controle op de praktijk".

Kasper Raus, doctor in de wijsbegeerte, gespecialiseerd in de ethiek van de zorg rond het levenseinde, Bert Vanderhaegen, h...

Lees meer

Nieuw-Zeeland: decriminalisering van euthanasie bevestigd door een referendum

Nieuw-Zeeland: decriminalisering van euthanasie bevestigd door een referendum

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Ter gelegenheid van de verkiezingen van 17 oktober is de Nieuw-Zeelanders gevraagd te stemmen over de inwerkingtreding van de euthanasiewet die een jaar eerder door het parlement is aangenomen. Deze decriminalisering van euthanasie heeft 65% van de stemmen gekregen, zoals blijkt uit de op 6 november gepubliceerde eindresultaten.

De End of Life Choice Act wordt van kracht op 6 november 2021. De concrete uitvoering ervan zal worden vastgesteld door de daartoe door de minister van...

Lees meer