Ierland: euthanasie opnieuw verworpen door Parlement

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie “Justice” van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging te nemen, waarbij zij insisteerde op het ontbreken van "voldoende wettelijke belemmeringen" in deze materie.

De tekst, die in september 2020 is ingediend en de naam "Dying with Dignity Bill" draagt, geeft aan onder bepaalde voorwaarden het voorschrijven van dodelijke stoffen toe te staan, die de patiënt zich dan zelf inspuit (zo nodig met de hulp van een verzorger) om een einde aan zijn leven te maken. In dit opzicht is het voorstel meer verwant aan het idee van geassisteerde zelfdoding, ook al staat dit in wezen duidelijk dichter bij het idee van euthanasie.

Deze mislukking van het voorstel komt nadat een eerste voorstel, met grotendeels identieke bewoordingen, al in 2015 was verworpen door het Ierse parlement.  In 2018 concludeerde dezelfde parlementaire commissie ook dat het niet nodig was euthanasie te depenaliseren.

In haar rapport van juli 2021 bouwt de parlementaire commissie verder op de talrijke bijdragen, ontvangen tijdens de publieke raadpleging die de afgelopen maanden is gehouden en die grotendeels ongunstig waren voor het wetsvoorstel. Verscheidene buitenlandse deskundigen (ook uit landen waar euthanasie gedepenaliseerd is), zoals de organisatie End of Life Care Europe, waarschuwden eveneens voor de gevaren van een dergelijke tekst.

In het rapport wordt met name gewezen op de vrees, verwoord door veel belanghebbenden (burgers of artsen), dat de uitvoering van de wet "zou kunnen leiden tot misbruik van de zwakheid van zieke en kwetsbare mensen, die zich als een last voor hun familie zouden kunnen beschouwen en zich onder druk gezet zouden kunnen voelen om te kiezen voor sterven onder begeleiding". Bovendien, zo merkt de commissie op, "geven de bejaarden zelf uiting van hun ontsteltenis, omdat zij van mening zijn dat de aanvaarding van een dergelijke wet de indruk geeft dat hun eigen leven weinig waarde heeft in de ogen van de samenleving".

Ten slotte beveelt de parlementaire commissie aan, een speciale parlementaire commissie op te richten om het idee van "medische hulp bij sterven" grondig te onderzoeken.

Ondanks deze aanbeveling lijkt het erop dat de toekomst van het voorstel in kwestie op korte termijn grotendeels onzeker is.

De bezorgdheid die tijdens de openbare raadpleging is geuit, wordt nog versterkt door de terughoudendheid van deskundigen op het gebied van palliatieve geneeskunde, tevens van de bezorgdheid van voorvechters van de rechten van gehandicapten en ook van de Ierse” Fundamental Rights and Equality Commission”. Een petitie van meer dan 2.500 verzorgers wees enkele maanden geleden ook al op de gevaren van het voorstel.