Ierland: euthanasie opnieuw verworpen door Parlement

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 4 min.

 Afdrukken

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie “Justice” van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging te nemen, waarbij zij insisteerde op het ontbreken van "voldoende wettelijke belemmeringen" in deze materie.

De tekst, die in september 2020 is ingediend en de naam "Dying with Dignity Bill" draagt, geeft aan onder bepaalde voorwaarden het voorschrijven van dodelijke stoffen toe te staan, die de patiënt zich dan zelf inspuit (zo nodig met de hulp van een verzorger) om een einde aan zijn leven te maken. In dit opzicht is het voorstel meer verwant aan het idee van geassisteerde zelfdoding, ook al staat dit in wezen duidelijk dichter bij het idee van euthanasie.

Deze mislukking van het voorstel komt nadat een eerste voorstel, met grotendeels identieke bewoordingen, al in 2015 was verworpen door het Ierse parlement.  In 2018 concludeerde dezelfde parlementaire commissie ook dat het niet nodig was euthanasie te depenaliseren.

In haar rapport van juli 2021 bouwt de parlementaire commissie verder op de talrijke bijdragen, ontvangen tijdens de publieke raadpleging die de afgelopen maanden is gehouden en die grotendeels ongunstig waren voor het wetsvoorstel. Verscheidene buitenlandse deskundigen (ook uit landen waar euthanasie gedepenaliseerd is), zoals de organisatie End of Life Care Europe, waarschuwden eveneens voor de gevaren van een dergelijke tekst.

In het rapport wordt met name gewezen op de vrees, verwoord door veel belanghebbenden (burgers of artsen), dat de uitvoering van de wet "zou kunnen leiden tot misbruik van de zwakheid van zieke en kwetsbare mensen, die zich als een last voor hun familie zouden kunnen beschouwen en zich onder druk gezet zouden kunnen voelen om te kiezen voor sterven onder begeleiding". Bovendien, zo merkt de commissie op, "geven de bejaarden zelf uiting van hun ontsteltenis, omdat zij van mening zijn dat de aanvaarding van een dergelijke wet de indruk geeft dat hun eigen leven weinig waarde heeft in de ogen van de samenleving".

Ten slotte beveelt de parlementaire commissie aan, een speciale parlementaire commissie op te richten om het idee van "medische hulp bij sterven" grondig te onderzoeken.

Ondanks deze aanbeveling lijkt het erop dat de toekomst van het voorstel in kwestie op korte termijn grotendeels onzeker is.

De bezorgdheid die tijdens de openbare raadpleging is geuit, wordt nog versterkt door de terughoudendheid van deskundigen op het gebied van palliatieve geneeskunde, tevens van de bezorgdheid van voorvechters van de rechten van gehandicapten en ook van de Ierse” Fundamental Rights and Equality Commission”. Een petitie van meer dan 2.500 verzorgers wees enkele maanden geleden ook al op de gevaren van het voorstel.


Vergelijkbare artikelen

Euthanasie van Tine Nys: Belgische wet wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof

Euthanasie van Tine Nys: Belgische wet wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 12 oktober besliste de correctionele rechtbank van Dendermonde om aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen te stellen over de interpretatie van de Belgische euthanasiewet.

Dit beslissing kadert in de zaak Tine Nys, een jonge vrouw die in 2020, op 38-jarige leeftijd, door euthanasie overleed. Ter herinnering: de drie artsen die aan de euthanasie hadden meegewerkt, waren vervolgd wegens vergiftiging, omdat zij niet zouden hebben voldaan aan de voorwaarden waarin de Belgische wet ...

Lees meer

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

Portugal: euthanasiewet ongrondwettelijk verklaard

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoordIn een arrest van maandag 15 maart heeft het Portugese Constitutioneel Tribunaal de euthanasiewet ongrondwettig verklaard.

Enkele dagen na de aanneming van het wetsontwerp door het Portugese parlement op 29 januari 2021 heeft de President van de Republiek, Marcelo Rebelo de Sousa, de zaak voorgelegd aan het hoogste Portugese gerechtshof om te onderzoeken of de wet in overeenstemming is met de grondwet. De President wees met name op het gebrek aan nauwkeurigheid in de voorwaarden voor to...

Lees meer

Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 6 juli 2021 namen de commissies Justitie en Sociale Zaken van het Italiaanse parlement samen een wetsvoorstel inzake euthanasie in overweging. Het wetsvoorstel zelf is een compromis van verschillende wetsontwerpen. Dat betekent dat amendementsvoorstellen mogen verwacht worden. De Partito Democratico, de 5-Sterrenbeweging en Italia Viva stemden voor de tekst, terwijl de Lega, Forza Italia en Fratelli d'Italia tegen stemden.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wil euthanasie uit...

Lees meer