Ierland: euthanasie opnieuw verworpen door Parlement

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 24/08/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie “Justice” van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging te nemen, waarbij zij insisteerde op het ontbreken van "voldoende wettelijke belemmeringen" in deze materie.

De tekst, die in september 2020 is ingediend en de naam "Dying with Dignity Bill" draagt, geeft aan onder bepaalde voorwaarden het voorschrijven van dodelijke stoffen toe te staan, die de patiënt zich dan zelf inspuit (zo nodig met de hulp van een verzorger) om een einde aan zijn leven te maken. In dit opzicht is het voorstel meer verwant aan het idee van geassisteerde zelfdoding, ook al staat dit in wezen duidelijk dichter bij het idee van euthanasie.

Deze mislukking van het voorstel komt nadat een eerste voorstel, met grotendeels identieke bewoordingen, al in 2015 was verworpen door het Ierse parlement.  In 2018 concludeerde dezelfde parlementaire commissie ook dat het niet nodig was euthanasie te depenaliseren.

In haar rapport van juli 2021 bouwt de parlementaire commissie verder op de talrijke bijdragen, ontvangen tijdens de publieke raadpleging die de afgelopen maanden is gehouden en die grotendeels ongunstig waren voor het wetsvoorstel. Verscheidene buitenlandse deskundigen (ook uit landen waar euthanasie gedepenaliseerd is), zoals de organisatie End of Life Care Europe, waarschuwden eveneens voor de gevaren van een dergelijke tekst.

In het rapport wordt met name gewezen op de vrees, verwoord door veel belanghebbenden (burgers of artsen), dat de uitvoering van de wet "zou kunnen leiden tot misbruik van de zwakheid van zieke en kwetsbare mensen, die zich als een last voor hun familie zouden kunnen beschouwen en zich onder druk gezet zouden kunnen voelen om te kiezen voor sterven onder begeleiding". Bovendien, zo merkt de commissie op, "geven de bejaarden zelf uiting van hun ontsteltenis, omdat zij van mening zijn dat de aanvaarding van een dergelijke wet de indruk geeft dat hun eigen leven weinig waarde heeft in de ogen van de samenleving".

Ten slotte beveelt de parlementaire commissie aan, een speciale parlementaire commissie op te richten om het idee van "medische hulp bij sterven" grondig te onderzoeken.

Ondanks deze aanbeveling lijkt het erop dat de toekomst van het voorstel in kwestie op korte termijn grotendeels onzeker is.

De bezorgdheid die tijdens de openbare raadpleging is geuit, wordt nog versterkt door de terughoudendheid van deskundigen op het gebied van palliatieve geneeskunde, tevens van de bezorgdheid van voorvechters van de rechten van gehandicapten en ook van de Ierse” Fundamental Rights and Equality Commission”. Een petitie van meer dan 2.500 verzorgers wees enkele maanden geleden ook al op de gevaren van het voorstel.


Vergelijkbare artikelen

Euthanasie in Canada, een antwoord op de sociale en economische kwetsbaarheid ?

Euthanasie in Canada, een antwoord op de sociale en economische kwetsbaarheid ?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Volgens een onderzoek in de provincie Ontario, Canada, hebben de meeste mensen die tussen juni 2016 en oktober 2018 zijn geëuthanaseerd, geen bijzondere sociale of economische kwetsbaarheid ervaren. Integendeel, ze waren jonger en hadden gemiddeld een hoger inkomen dan degenen die in die provincie op natuurlijke wijze zijn gestorven. Deze bevinding komt overeen met de observatie van de schrijver Wesley J. Smith in de National Review - "Assisted Suicide and White Privilege" dat ...

Lees meer

Euthanasie van Tine Nys: Belgische wet wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof

Euthanasie van Tine Nys: Belgische wet wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 12 oktober besliste de correctionele rechtbank van Dendermonde om aan het Grondwettelijk Hof twee prejudiciële vragen te stellen over de interpretatie van de Belgische euthanasiewet.

Dit beslissing kadert in de zaak Tine Nys, een jonge vrouw die in 2020, op 38-jarige leeftijd, door euthanasie overleed. Ter herinnering: de drie artsen die aan de euthanasie hadden meegewerkt, waren vervolgd wegens vergiftiging, omdat zij niet zouden hebben voldaan aan de voorwaarden waarin de Belgische wet ...

Lees meer

Nieuwe Spaanse euthanasiewet enkele dagen voor inwerkingtreding aangevochten voor het Constitutioneel Hof

Nieuwe Spaanse euthanasiewet enkele dagen voor inwerkingtreding aangevochten voor het Constitutioneel Hof

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Vrijdag 25 juni is de datum vastgesteld voor de inwerkingtreding van de nieuwe Spaanse euthanasiewet, precies drie maanden na de goedkeuring en bekendmaking ervan in het Spaanse staatsblad (Boletín Oficial del Estado). Met deze wet (Ley Orgánica 3/2021) wordt Spanje het achtste land ter wereld dat hulp bij zelfdoding en actieve euthanasie legaliseert, na Nederland, België, Luxemburg, Canada, Colombia, Nieuw-Zeeland en enkele Australische staten. 

De wet erkent een nieuw recht, het recht op eu...

Lees meer