Het Italiaans parlement buigt zich over een wetsvoorstel om euthanasie uit het strafrecht te halen

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Italië

Gepubliceerd op : 25/08/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Op 6 juli 2021 namen de commissies Justitie en Sociale Zaken van het Italiaanse parlement samen een wetsvoorstel inzake euthanasie in overweging. Het wetsvoorstel zelf is een compromis van verschillende wetsontwerpen. Dat betekent dat amendementsvoorstellen mogen verwacht worden. De Partito Democratico, de 5-Sterrenbeweging en Italia Viva stemden voor de tekst, terwijl de Lega, Forza Italia en Fratelli d'Italia tegen stemden.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wil euthanasie uit het strafrecht weghalen, en wel onder de volgende voorwaarden: ten eerste moet de patiënt een "onomkeerbare pathologie of een levensbedreigende prognose hebben die te ernstig is om medische hulp te vragen"; ten tweede moet hij of zij meerderjarig zijn, in staat zijn een vrije beslissing te nemen, en fysiek of psychisch lijden dat hij/zij ondraaglijk acht; ten derde is euthanasie alleen mogelijk als de persoon een "levensondersteunende behandeling" ondergaat. Het wetsvoorstel specificeert niet wat daarmee wordt bedoeld. Men mag aannemen dat het hierbij gaat om mechanische ondersteuning van de ademhaling, of kunstmatige voeding en hydratatie. Tenslotte moet de patiënt palliatieve zorg ontvangen of deze uitdrukkelijk hebben geweigerd. Wat de formele voorwaarden betreft, zal een instantie van de Nationale Gezondheidsdienst (SSN) moeten nagaan of aan al deze voorwaarden is voldaan, en na het gunstige advies van een bevoegd ethisch comité.

Wettelijke context

Nadat een lid van de Italiaanse Radicalenpartij, Marco Cappato, in februari 2017 de gekende DJ Fabo hulp had verleend tot het plegen van zelfmoord (zie IEB Nieuws), werd het Grondwettelijk Hof opgeroepen om het strafbaar stellen van hulp bij zelfdoding strijdig te verklaren met het zelfbeschikkingsrecht. In november 2018 gaf het Hof het parlement een jaar om wetgeving over euthanasie op te stellen. Omdat deze termijn verstreek zonder dat het parlement een diepgaande discussie over het onderwerp had gevoerd, legde het Hof eind 2019 zelf voorlopig de voorwaarden vast voor het decriminaliseren van euthanasie (zie IEB Nieuws). Diezelfde voorwaarden zijn nu opgenomen in het wetsvoorstel dat in het Parlement voorligt. Hoewel het Italiaanse parlement  soeverein blijft om te beslissen of hulp bij zelfdoding definitief wordt gedecriminaliseerd, en onder welke voorwaarden, kan een beslissing van het hooggerechtshof uiteraard invloed hebben op toekomstige wetgeving.

Men kan alleen maar vaststellen dat de nationale parlementen in de Europese landen steeds meer onder druk komen te staan om euthanasie toe te staan, hetzij vanuit grondwettelijke gerechtshoven (Italië, Oostenrijk, Duitsland), hetzij rechtstreeks binnen de parlementaire fracties (Spanje, Portugal).


Vergelijkbare artikelen

België: artsen zijn terughoudend geworden bij de afhandeling van euthanasieverzoeken

België: artsen zijn terughoudend geworden bij de afhandeling van euthanasieverzoeken

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Volgens een peiling onder een 180-tal artsen, die een opleiding volgden aangeboden door het Levens­einde Informatie Forum (LEIF), zijn de artsen die deze opleiding in euthanasiepraktijk en -begeleiding volgden terughoudend geworden bij euthanasieverzoeken, meer bepaald deze bij psychiatrische patiënten of verzoeken zonder toestem­ming van de naaste familieleden.

Ongetwijfeld speelde de zaak Tine Nys daarbij een rol. In deze zaak diende de familie van een jonge, depressieve vrouw een klacht in...

Lees meer

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In een eindstemming op 18 maart heeft het Spaanse parlement de "organieke wet inzake de regulering van euthanasie"aangenomen. 

Deze wet voert een uitzondering in op het verbod om het leven van anderen te beëindigen, in het geval dat de patiënt die om euthanasie heeft verzocht, lijdt aan een "ernstige en ongeneeslijke ziekte" of een "ernstige, chronische en invaliderende aandoening", die in elk geval "voortdurend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden voor de persoon die lijdt" ...

Lees meer

Euthanasie en dementie: Nederland staat sedatie onder dwang toe om iedere weerstand van de patiënt te voorkomen

Euthanasie en dementie: Nederland staat sedatie onder dwang toe om iedere weerstand van de patiënt te voorkomen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In de op 19 november bijgewerkte Code van goede praktijken van de regionale commissies voor toezicht op euthanasie in Nederland (RTE) worden nadere bijzonderheden verstrekt over de procedure die moet gevolgd worden in geval van euthanasie bij een persoon die aan dementie lijdt en wiens vermogen om toestemming te geven is aangetast.

Dit amendement volgt op de rechtszaak over koffie-euthanasie (euthanasie-café), genoemd naar het toedienen van een kalmerend middel door de arts in de koffietas ...

Lees meer