Colombia: euthanasievoorstel verworpen maar de praktijk verder gaat

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Op 8 april heeft het Colombiaanse parlement het wetsvoorstel van het liberale parlementslid Juan Fernando Reyes Kuri verworpen dat euthanasie wilde legaliseren ingeval de patiënt ondraaglijk lijdt aan een ongeneeslijke of terminale ziekte.

 

In  1997 achtte het Colombiaanse Constitutionele Hof voor het eerst "hulp bij zelfdoding" toelaatbaar in geval van ondraaglijk lijden als gevolg van een lichamelijk letsel of een ernstige of ongeneeslijke ziekte. Het droeg de wetgever op de vraag naar een "waardige dood" wettelijk te regelen. Aangezien deze injunctie zonder gevolg bleef, ging het Hof in 2014 een stap verder: het erkende een recht op waardig sterven en stemde ermee in euthanasie vrij te stellen van strafvervolging mits drie voorwaarden zijn nageleefd: dat de zieke zich in de terminale fase bevindt en een duidelijk, vrijwillig en geïnformeerd euthanasieverzoek doet aan een arts.

 

Alhoewel het Colombiaanse parlement sindsdien nog steeds geen meerderheid vond voor een wet die de euthanasiepraktijk reguleert, zijn er toch een honderdtal euthanasies uitgevoerd, volgens een procedure uitgewerkt door het ministerie van Volksgezondheid.

 

Tijdens de debatten in het Colombiaanse Congres over het wetsvoorstel Reyes Kuri, riep het parlementslid Angela Sanchez Leal (Partido Cambio Radical) haar collega's op de tekst te verwerpen omdat euthanasie het onderzoek naar de medische behandelingen voor pijnbestrijding ontmoedigt. In Colombia is palliatieve zorg verre van toegankelijk voor alle patiënten die ze nodig hebben. Ze gaf het voorbeeld van het geneesmiddel Larotrectinib dat het levenseinde van vele patiënten kan verlichten, doch nog steeds niet terugbetaalbaar is gesteld door het Colombiaanse geneesmiddelenagentschap.

 

Het lijkt een tendens: ook in andere landen is de inmenging van rechters in euthanasiekwestie onmiskenbaar. Zo weigerden Italiaanse, Duitse en Oostenrijkse hogere rechtbanken hulp bij zelfdoding ongrondwettelijk te verklaren en gaven zij het signaal aan hun respectieve wetgevers de praktijk toe te staan en te omkaderen.