Colombia: euthanasievoorstel verworpen maar de praktijk verder gaat

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws

Gepubliceerd op : 04/05/2021

Auteur / Bron : EIB ; diariojuridico.com (9/4/2021) ; agenciapi.com (8/4/2021)

Op 8 april heeft het Colombiaanse parlement het wetsvoorstel van het liberale parlementslid Juan Fernando Reyes Kuri verworpen dat euthanasie wilde legaliseren ingeval de patiënt ondraaglijk lijdt aan een ongeneeslijke of terminale ziekte.

 

In  1997 achtte het Colombiaanse Constitutionele Hof voor het eerst "hulp bij zelfdoding" toelaatbaar in geval van ondraaglijk lijden als gevolg van een lichamelijk letsel of een ernstige of ongeneeslijke ziekte. Het droeg de wetgever op de vraag naar een "waardige dood" wettelijk te regelen. Aangezien deze injunctie zonder gevolg bleef, ging het Hof in 2014 een stap verder: het erkende een recht op waardig sterven en stemde ermee in euthanasie vrij te stellen van strafvervolging mits drie voorwaarden zijn nageleefd: dat de zieke zich in de terminale fase bevindt en een duidelijk, vrijwillig en geïnformeerd euthanasieverzoek doet aan een arts.

 

Alhoewel het Colombiaanse parlement sindsdien nog steeds geen meerderheid vond voor een wet die de euthanasiepraktijk reguleert, zijn er toch een honderdtal euthanasies uitgevoerd, volgens een procedure uitgewerkt door het ministerie van Volksgezondheid.

 

Tijdens de debatten in het Colombiaanse Congres over het wetsvoorstel Reyes Kuri, riep het parlementslid Angela Sanchez Leal (Partido Cambio Radical) haar collega's op de tekst te verwerpen omdat euthanasie het onderzoek naar de medische behandelingen voor pijnbestrijding ontmoedigt. In Colombia is palliatieve zorg verre van toegankelijk voor alle patiënten die ze nodig hebben. Ze gaf het voorbeeld van het geneesmiddel Larotrectinib dat het levenseinde van vele patiënten kan verlichten, doch nog steeds niet terugbetaalbaar is gesteld door het Colombiaanse geneesmiddelenagentschap.

 

Het lijkt een tendens: ook in andere landen is de inmenging van rechters in euthanasiekwestie onmiskenbaar. Zo weigerden Italiaanse, Duitse en Oostenrijkse hogere rechtbanken hulp bij zelfdoding ongrondwettelijk te verklaren en gaven zij het signaal aan hun respectieve wetgevers de praktijk toe te staan en te omkaderen.


Vergelijkbare artikelen

Uruguay: een recent wetsontwerp wil euthanasie legaliseren

Uruguay: een recent wetsontwerp wil euthanasie legaliseren

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 11 maart 2020 dienden vijf Uruguayaanse parlementsleden een wetsvoorstel in dat euthanasie en hulp bij zelfmoord uit het strafrecht wil halen. De tekst bepaalt dat een arts die de dood veroorzaakt bij een volwassene of hem hulp bij zelfmoord verleent, strafrechterlijk niet meer vervolgd kan worden als die persoon 'psychologisch in staat is zijn wil te kennen te geven' en bovendien 'lijdt aan een terminale, onomkeerbare en ongeneeslijke ziekte dan wel gekweld wordt door ondraagelijk...

Lees meer

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Minder dan vijf jaar na het depenaliseren van euthanasie heeft Canada zojuist de voorwaarden voor toegang tot euthanasie veel soepeler gemaakt.

Euthanasie, bekend als "medische hulp om te sterven" (MAiD in engels) in de Canadese wet, staat nu open voor iedereen met een ernstige en ongeneeslijke aandoening die wenst te sterven.

De wet C-7, die in februari jongstleden door het federale parlement is aangenomen en op 17 maart in werking is getreden, bevat drie ingrijpende wijzigingen van de...

Lees meer

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 7 oktober jl. heeft een meerderheid van de parlementsleden van de Dáil Éireann (het Lagerhuis van het Ierse parlement) gestemd om een wetsvoorstel om euthanasie in Ierland te decriminaliseren te overwegen.

Het parlementaire debat wordt nu voortgezet in een parlementaire commissie.

 

"Begeleid sterven" en euthanasie

 

De tekst, getiteld "Sterven met waardigheid", verwijst naar het begrip "assisted dying" (begeleid sterven) en niet naar euthanasie, in die zin dat het gaat om het voo...

Lees meer