Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Minder dan vijf jaar na het depenaliseren van euthanasie heeft Canada zojuist de voorwaarden voor toegang tot euthanasie veel soepeler gemaakt.

Euthanasie, bekend als "medische hulp om te sterven" (MAiD in engels) in de Canadese wet, staat nu open voor iedereen met een ernstige en ongeneeslijke aandoening die wenst te sterven.

De wet C-7, die in februari jongstleden door het federale parlement is aangenomen en op 17 maart in werking is getreden, bevat drie ingrijpende wijzigingen van de voorwaarden voor toegang tot euthanasie. 

Afschaffing van het levenseindecriterium en uitbreiding tot fysisch mindervaliden.

Ten eerste is het criterium van de "redelijkerwijs te verwachten dood", dat tot dusver een voorwaarde was voor de praktijk van euthanasie, geschrapt. Uit medisch oogpunt blijft alleen de voorwaarde over die verband houdt met het bestaan van een ernstige en ongeneeslijke ziekte en met het feit dat de patiënt een lijden ondergaat dat hij of zij ondraaglijk acht.

In de praktijk betekent deze uitbreiding dat een persoon die lichamelijk gehandicapt is of een chronische ziekte heeft, nu in aanmerking komt voor euthanasie. In dit opzicht is de Canadese wet de facto een regeling van dood op verzoekvoor eenieder die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, waarop de medische wereld verplicht is te reageren.

De nieuwe wet sluit tijdelijk de hypothese van geestesziekte uit, die op zichzelf "niet wordt beschouwd als een ziekte, aandoening of handicap" die toegang tot euthanasie mogelijk zou maken. Dit vooruitzicht is echter niet definitief uitgesloten, aangezien het in de komende weken aan een onafhankelijk onderzoek zal worden onderworpen. Een dergelijke uitbreiding van de wet tot mensen met een geestesziekte is in ieder geval al gepland voor 2023. 

Mogelijkheid van euthanasie op de persoon op de dag van het verzoek om euthanasie.

Ten tweede voorziet de nieuwe wet in de afschaffing van de termijn van 10 dagen tussen het verzoek om euthanasie en de dodelijke injectie, in het geval dat de natuurlijke dood redelijkerwijs te verwachten is. In de praktijk, zo stelt het collectief van 888 artsen dat tegen het wetsvoorstel is, zou "een persoon wiens natuurlijke dood als 'redelijkerwijs voorzienbaar' wordt beschouwd, in één dag kunnen worden gediagnosticeerd, beoordeeld en geëuthanaseerd": met andere woorden, "je ergste dag zou je laatste dag kunnen zijn. 

Euthanasie op bewusteloze patiënten die eerder om euthanasie hebben verzocht.

Ten derde voorziet de wet nu in de mogelijkheid euthanasie uit te voeren op een patiënt die niet in staat is definitief toestemming te geven (bv. als hij of zij bewusteloos is) en van wie de dood redelijkerwijs te voorzien is, in het geval dat de patiënt van tevoren een verklaring in die zin heeft afgelegd of wanneer de zelf toegediende dodelijke injectie is mislukt.

 

Tegenover deze euthanasie als "zorg aan het einde van het leven", de behoefte aan meer steun voor de meest kwetsbaren.

Deze snelle en aanzienlijke versoepeling van de voorwaarden voor toegang tot euthanasie lijkt niet in overeenstemmingte zijn met de noodzakelijke vereiste om lichamelijk en psychisch gehandicapten en chronisch zieken te begeleiden.  Zoals drie onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties onlangs hebben opgemerkt, leidt een dergelijke verruiming van euthanasie ertoe dat ouderen en/of mindervaliden zich onder druk gezet voelen om hun leven voortijdig te beëindigen.

Ten slotte zij opgemerkt dat de Canadese wetgevers deze hervorming reeds beschouwen als een mogelijk begin van een nog aanzienlijker uitbreiding van de wet : de parlementaire evaluatie van de euthanasiewetgeving die de komende dagen van start gaat, zal inderdaad een discussie omvatten over "de toelaatbaarheid van beslissing geven aan mature minderjarigen, verzoeken vooraf,  geestesziekten, palliatieve zorg en de bescherming van mindervalide Canadezen .

In hun persbericht van 19 maart dringen de burgerbeweging "Leven in Waardigheid" en het Artsencollectief tegen Euthanasie erop aan dat, wanneer het idee van euthanasie ten onrechte wordt gezien als "zorg aan het einde van het leven", het beter is om "te werken aan het bevorderen van zorg voor alle soorten lijden" door het verbeteren van "geestelijke gezondheidszorg, steun voor mindervaliden (werk, huisvesting, enz.), steun voor mensen met een chronische ziekte , en steun voor mensen die een psychische aandoening hebben". ), steun voor mensen met chronische ziekten, om het even wat hun leeftijd is, zorg en onderhoud,  hen in hun  thuissituatie te houden  en steun voor mantelzorgers".


Vergelijkbare artikelen

Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Sinds 2016 streeft Canada op doortastende wijze naar uitbreiding van de toegang tot euthanasie voor zijn burgers. Tenzij de wetgeving wordt gewijzigd, zal euthanasie (die er "medische hulp bij sterven" genoemd wordt) vanaf maart 2023 mogelijk zijn wanneer een psychische stoornis het enige medische probleem is waarop de patiënt zich beroept. Volgens de wet, die al in 2021 was uitgebreid tot personen die niet aan het einde van hun leven zijn en tot gehandicapten, is...

Lees meer

Canada: van "levenseinde euthanasie" tot "dood op aanvraag" ?

Canada: van "levenseinde euthanasie" tot "dood op aanvraag" ?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Vier jaar na het depenaliseren van euthanasie staat het federale parlement van Canada op het punt om de wet uit te breiden zodat elke zieke persoon die wil sterven "gedood" kan worden door of met de hulp van een arts of een  verpleegkundige.

Wetsvoorstel C-7, dat op 5 oktober door de minister van Justitie in het parlement is ingediend, is op 7 februari 2020 al in een eerste lezing behandeld.

In zijn laatste versie voorziet het wetsvoorstel in de eerste plaats in de verwijdering van de ...

Lees meer

"De barmhartige Samaritaan": een brief van het Vaticaan waarin de katholieke doctrine over het levenseinde uitvoerig wordt beschreven

"De barmhartige Samaritaan": een brief van het Vaticaan waarin de katholieke doctrine over het levenseinde uitvoerig wordt beschreven

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

De nieuwe brief van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, getiteld "De barmhartige Samaritaan", is nu, volgens het Italiaanse dagblad Avvenire, "de meest volledige en gedetailleerde referentie van de Kerk naar het levenseinde". De brief is gepubliceerd op dinsdag 22 september en is gericht aan de gelovigen, de priesters, de verzorgenden en de gezinnen. Zij herhaalt de veroordeling van alle vormen van euthanasie en geassisteerde zelfdoding, alsook van de therapeutische hardnekkigheid. ...

Lees meer