Canada staat euthanasie toe aan mindervaliden die niet aan hun levenseinde zijn

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Canada

Gepubliceerd op : 23/04/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Minder dan vijf jaar na het depenaliseren van euthanasie heeft Canada zojuist de voorwaarden voor toegang tot euthanasie veel soepeler gemaakt.

Euthanasie, bekend als "medische hulp om te sterven" (MAiD in engels) in de Canadese wet, staat nu open voor iedereen met een ernstige en ongeneeslijke aandoening die wenst te sterven.

De wet C-7, die in februari jongstleden door het federale parlement is aangenomen en op 17 maart in werking is getreden, bevat drie ingrijpende wijzigingen van de voorwaarden voor toegang tot euthanasie. 

Afschaffing van het levenseindecriterium en uitbreiding tot fysisch mindervaliden.

Ten eerste is het criterium van de "redelijkerwijs te verwachten dood", dat tot dusver een voorwaarde was voor de praktijk van euthanasie, geschrapt. Uit medisch oogpunt blijft alleen de voorwaarde over die verband houdt met het bestaan van een ernstige en ongeneeslijke ziekte en met het feit dat de patiënt een lijden ondergaat dat hij of zij ondraaglijk acht.

In de praktijk betekent deze uitbreiding dat een persoon die lichamelijk gehandicapt is of een chronische ziekte heeft, nu in aanmerking komt voor euthanasie. In dit opzicht is de Canadese wet de facto een regeling van dood op verzoekvoor eenieder die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, waarop de medische wereld verplicht is te reageren.

De nieuwe wet sluit tijdelijk de hypothese van geestesziekte uit, die op zichzelf "niet wordt beschouwd als een ziekte, aandoening of handicap" die toegang tot euthanasie mogelijk zou maken. Dit vooruitzicht is echter niet definitief uitgesloten, aangezien het in de komende weken aan een onafhankelijk onderzoek zal worden onderworpen. Een dergelijke uitbreiding van de wet tot mensen met een geestesziekte is in ieder geval al gepland voor 2023. 

Mogelijkheid van euthanasie op de persoon op de dag van het verzoek om euthanasie.

Ten tweede voorziet de nieuwe wet in de afschaffing van de termijn van 10 dagen tussen het verzoek om euthanasie en de dodelijke injectie, in het geval dat de natuurlijke dood redelijkerwijs te verwachten is. In de praktijk, zo stelt het collectief van 888 artsen dat tegen het wetsvoorstel is, zou "een persoon wiens natuurlijke dood als 'redelijkerwijs voorzienbaar' wordt beschouwd, in één dag kunnen worden gediagnosticeerd, beoordeeld en geëuthanaseerd": met andere woorden, "je ergste dag zou je laatste dag kunnen zijn. 

Euthanasie op bewusteloze patiënten die eerder om euthanasie hebben verzocht.

Ten derde voorziet de wet nu in de mogelijkheid euthanasie uit te voeren op een patiënt die niet in staat is definitief toestemming te geven (bv. als hij of zij bewusteloos is) en van wie de dood redelijkerwijs te voorzien is, in het geval dat de patiënt van tevoren een verklaring in die zin heeft afgelegd of wanneer de zelf toegediende dodelijke injectie is mislukt.

 

Tegenover deze euthanasie als "zorg aan het einde van het leven", de behoefte aan meer steun voor de meest kwetsbaren.

Deze snelle en aanzienlijke versoepeling van de voorwaarden voor toegang tot euthanasie lijkt niet in overeenstemmingte zijn met de noodzakelijke vereiste om lichamelijk en psychisch gehandicapten en chronisch zieken te begeleiden.  Zoals drie onafhankelijke deskundigen van de Verenigde Naties onlangs hebben opgemerkt, leidt een dergelijke verruiming van euthanasie ertoe dat ouderen en/of mindervaliden zich onder druk gezet voelen om hun leven voortijdig te beëindigen.

Ten slotte zij opgemerkt dat de Canadese wetgevers deze hervorming reeds beschouwen als een mogelijk begin van een nog aanzienlijker uitbreiding van de wet : de parlementaire evaluatie van de euthanasiewetgeving die de komende dagen van start gaat, zal inderdaad een discussie omvatten over "de toelaatbaarheid van beslissing geven aan mature minderjarigen, verzoeken vooraf,  geestesziekten, palliatieve zorg en de bescherming van mindervalide Canadezen .

In hun persbericht van 19 maart dringen de burgerbeweging "Leven in Waardigheid" en het Artsencollectief tegen Euthanasie erop aan dat, wanneer het idee van euthanasie ten onrechte wordt gezien als "zorg aan het einde van het leven", het beter is om "te werken aan het bevorderen van zorg voor alle soorten lijden" door het verbeteren van "geestelijke gezondheidszorg, steun voor mindervaliden (werk, huisvesting, enz.), steun voor mensen met een chronische ziekte , en steun voor mensen die een psychische aandoening hebben". ), steun voor mensen met chronische ziekten, om het even wat hun leeftijd is, zorg en onderhoud,  hen in hun  thuissituatie te houden  en steun voor mantelzorgers".


Vergelijkbare artikelen

De Franse wet over levenseinde toegepast op de situatie van Alain Cocq

De Franse wet over levenseinde toegepast op de situatie van Alain Cocq

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Hoe kunnen we de klinische situatie van Alain Cocq kwalificeren, een 57-jarige Fransman die lijdt aan een uiterst zeldzame ongeneeslijke ziekte en die, bij gebrek aan euthanasie, zich van honger en dorst laat sterven ?

De patiënt lijdt aan een weesziekte gelijksoortig aan ischemie: de wanden van zijn bloedvaten kleven aan elkaar, waardoor de bloedstroom in de weefsels en organen stopt of onvoldoende is. Hij voedt zich met een maagslang en moet in bed blijven.

Ondersteund door Jean-Luc R...

Lees meer

Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

Portugal: euthanasiewet opnieuw verworpen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Na de nietigverklaring van een eerste wet door het Portugese Constitutioneel Hof, werd de herziene wet ditmaal onderworpen aan een presidentieel veto op 29 november 2021.

De eerste versie van de wet, die in januari 2021 is aangenomen (zie IEB 27/01/21), is door de hoogste rechters (door de president van de republiek aangewezen) inderdaad ongrondwettig verklaard (zie IEB 18/03/21) wegens de juridische onnauwkeurigheid van de voorwaarde betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt.

Het ...

Lees meer

INFO NET BINNEN - Euthanasie : Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de Bel-gische wet van 2020 versoepelt

INFO NET BINNEN - Euthanasie : Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tot nietigverklaring van de Bel-gische wet van 2020 versoepelt

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In zijn arrest van 17 februari 2022 verwerpt het Belgische Grondwettelijk Hof het beroep tot nietigverklaringvan de wet van 15 maart 2020 die de euthanasiewet wijzigt en versoepelt.

  Twee van de drie wijzigingen die de wet doorvoerde vindt het Hof niet in strijd met de Grondwet. De derde die de verzoekers strijdig achtten met de vrijheid van de zorginstellingen geen euthanasie toe te passen, heeft het Hof afgewezen en niet-ontvankelijk verklaard omdat de verzoekers geen voldoende belang ...

Lees meer