Canada: als er niets verandert, wordt euthanasie al in 2023 opengesteld voor geesteszieken

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Nieuws - Canada

Gepubliceerd op : 29/07/2022

Auteur / Bron : EIB

Sinds 2016 streeft Canada op doortastende wijze naar uitbreiding van de toegang tot euthanasie voor zijn burgers. Tenzij de wetgeving wordt gewijzigd, zal euthanasie (die er "medische hulp bij sterven" genoemd wordt) vanaf maart 2023 mogelijk zijn wanneer een psychische stoornis het enige medische probleem is waarop de patiënt zich beroept. Volgens de wet, die al in 2021 was uitgebreid tot personen die niet aan het einde van hun leven zijn en tot gehandicapten, is een geestesziekte geen ernstig en onherstelbaar gezondheidsprobleem en kan het bijgevolg geen euthanasie rechtvaardigen. Indien deze overgangsbepaling echter niet vóór maart 2023 wordt bevestigd, zouden bepaalde geestesziekten in de toekomst kunnen worden beschouwd als een ernstig en ongeneeslijk gezondheidsprobleem, en als een voorwaarde om de deur naar euthanasie te openen.

Op initiatief van het Canadees Parlement werd een commissie belast met de herziening van "de bepalingen van het wetboek van strafrecht betreffende medisch ondersteund sterven en de toepassing daarvan, met name bij rijpere minderjarigen, voorafgaande verzoeken, geestesziekten, de stand van palliatieve zorg in Canada, en de bescherming van Canadezen met een handicap”. De commissie moet haar eindverslag uiterlijk op 17 oktober 2022 indienen. Op 22 juni verscheen al een tussentijds verslag over de toegang tot euthanasie wanneer geestelijke stoornis de enige medische aandoening is die ingeroepen wordt.

Zowel het deskundigenpanel als de commissie concludeerden dat het huidige kader voor euthanasie in Canada volstaat om euthanasie uit te breiden tot mensen met psychische stoornissen. Zij dringen wel aan op een aantal organisatorische maatregelen voordat de wet wordt uitgebreid, maar stellen de uitbreiding van euthanasie tot geesteszieken niet ter discussie. Drie leden van de commissie doen dat echter wel.

Deze drie leden wijzen op "het gebrek aan grondig onderzoek en overleg over deze uitbreiding”, en meer bepaald op "de moeilijkheid om te voorzien in ‘onherstelbaarheid’ (de ongeneeslijkheid, in het Belgisch recht) in gevallen waarin een psychische stoornis de enige onderliggende medische aandoening is". Bovendien, zo zeggen zij, is het niet gemakkelijk een onderscheid te maken tussen een persoon met een onderliggende geestelijke stoornis die uit zelfmoordoverwegingen om medische hulp bij sterven verzoekt en een persoon die een "rationeel" verzoek om euthanasie indient. "Een wet van deze aard moet worden geleid door de wetenschap, niet door ideologie", concluderen zij. "Veel deskundigen waarschuwden ons dat als de uitbreiding volgens plan wordt uitgevoerd, dit de dood van Canadezen in de hand zal werken, die zich anders hadden kunnen herstellen, maar die de kans op een bevredigend leven wordt ontnomen."

Ter herinnering: in België is euthanasie voor geestesziekten toegestaan sinds de eerste depenalisering in 2002, in weerwil van de gevaren en moeilijkheden waarop psychiaters wezen. De woorden van Dr. An Haekens in het boek "Euthanasie, deen ander verhaal" zijn het waard in herinnering te brengen: "De samenleving verwacht tegenwoordig van de psychiater, naast zijn voortdurende inspanning om zoveel mogelijk zelfmoorden te voorkomen, dat hij een antwoord geeft op het verzoek van zijn patiënt om euthanasie, en dat hij beslist of het leven van de patiënt nog de moeite waard is om geleefd te worden of niet”. Of nog: "De evolutie van pathologieën is in de psychiatrie zeer moeilijk te voorspellen, en het is onmogelijk hun ongeneeslijkheid te objectiveren”.

NB: Het Europees Instituut voor Bio-ethiek stelde een nota op ten behoeve van het Canadees Comité, dat daartoe een oproep had gedaan. In de nota wordt ingegaan op de risico's van de uitbreiding van euthanasie tot minderjarigen, en demente personen op basis van een voorafgaande verklaring inzake euthanasie. Deze kwesties zullen normaliter in het eindverslag van het comité worden behandeld.


Vergelijkbare artikelen

Euthanasie in Colombia: het Grondwettelijk Hof laat het criterium van het levenseinde vallen

Euthanasie in Colombia: het Grondwettelijk Hof laat het criterium van het levenseinde vallen

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

In een uitspraak van 21 juli heeft het Colombiaanse constitutionele hof de voorwaarden voor toegang tot euthanasie opnieuw versoepeld door de voorwaarde te schrappen dat de dood van de patiënt in de nabije toekomst moet worden verwacht. Hoewel het Colombiaanse wetboek van strafrecht "doden uit barmhartigheid" nog steeds strafbaar stelt, is deze bepaling de afgelopen 24 jaar onder impuls van de rechterlijke macht van haar werking ontdaan. Aangezien het parlement het niet eens kon worden over ...

Lees meer

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

Ierland - Het Parlement start gesprekken over de legalisering van euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 7 oktober jl. heeft een meerderheid van de parlementsleden van de Dáil Éireann (het Lagerhuis van het Ierse parlement) gestemd om een wetsvoorstel om euthanasie in Ierland te decriminaliseren te overwegen.

Het parlementaire debat wordt nu voortgezet in een parlementaire commissie.

 

"Begeleid sterven" en euthanasie

 

De tekst, getiteld "Sterven met waardigheid", verwijst naar het begrip "assisted dying" (begeleid sterven) en niet naar euthanasie, in die zin dat het gaat om het voo...

Lees meer

Uruguay: een recent wetsontwerp wil euthanasie legaliseren

Uruguay: een recent wetsontwerp wil euthanasie legaliseren

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Op 11 maart 2020 dienden vijf Uruguayaanse parlementsleden een wetsvoorstel in dat euthanasie en hulp bij zelfmoord uit het strafrecht wil halen. De tekst bepaalt dat een arts die de dood veroorzaakt bij een volwassene of hem hulp bij zelfmoord verleent, strafrechterlijk niet meer vervolgd kan worden als die persoon 'psychologisch in staat is zijn wil te kennen te geven' en bovendien 'lijdt aan een terminale, onomkeerbare en ongeneeslijke ziekte dan wel gekweld wordt door ondraagelijk...

Lees meer