De foetus zou al vanaf de 13de week zwangerschap pijn kunnen voelen

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Zwangerschap

Nieuws

Gepubliceerd op : 03/02/2020

Een recente wetenschappelijke studie toont aan dat de foetus die al in de vierde maand van de zwangerschap is, pijn zou kunnen voelen. Deze resultaten, die in een artikel van twee wetenschappers in het Journal of Medical Ethics worden belicht, verstoren het algemeen aanvaarde idee dat een foetus pas vanaf de 24e week van de zwangerschap pijn zou kunnen voelen en dus tot dan toe geen pijn van abortus zou ondervinden.

Een van de auteurs is professor Stuart Derbyshire van de National University of Singapore. Hij is in psychosomatische geneeskunde gespecialiseerd en heeft gewerkt als consultant voor het Pro-choice forum in het Verenigd Koninkrijk en Planned Parenthood, twee pro-abortus organisaties. In 2006 schreef de wetenschapper in het British Medical Journal dat vermijden om te praten over foetaal lijden aan vrouwen die willen aborteren "een verstandige houding is, gebaseerd op betrouwbaar bewijs dat foetussen geen pijn kunnen voelen”. Vandaag de dag, samen met de Amerikaanse arts John Bockmann, keerde hij zijn standpunt om met het argument dat het negeren van de laatste bevindingen die wijzen op de mogelijkheid van vroeger foetaal lijden "morele roekeloosheid" is.

Elk jaar worden er in de wereld ongeveer 5,6 miljoen abortussen (10%) uitgevoerd na 13 weken (3 maanden) zwangerschap. De methoden die op dit punt worden gebruikt zijn ofwel de ontleding van de foetus en het evacueren ervan in stukken, ofwel het induceren van de bevalling met of zonder voorafgaande dodelijke injectie. In het tweede trimester wordt de geaborteerde foetus meestal niet verdoofd of in slaap gebracht, terwijl voor chirurgische (therapeutische) ingrepen bij een foetus van dezelfde leeftijd, nemen de artsen routinematig deze voorzorgsmaatregel.

Tot nu toe beweerden de meeste studies dat de pijnperceptie afhankelijk was van de cerebrale cortex en de verbindingen tussen de cortex en de thalamus, die pas na 24 weken zwangerschap functioneel worden. Nieuwe resultaten tonen aan dat het voelen van de pijn niet noodzakelijkerwijs aan de werking van de cortex gerelateerd is: "Zelfs als de cortex nodig voor de ervaring van de pijn wordt beschouwd, is er nu voldoende bewijs dat de thalamische projecties (nvdr: sensitieve informatie) in de subplaat, die rond 12 weken van de zwangerschap voorkomen, functioneel zijn en gelijkwaardig aan de thalamocorticale projecties die rond 24 weken van de zwangerschap ontstaan". Het is daarom wetenschappelijk gezien waarschijnlijk dat de foetus al na 13 weken zwangerschap pijn waarneemt.

De auteurs zijn van mening dat zelfs als de foetus de pijn niet bewust ervaart, zou hij het op een "directe" of "zuivere" manier kunnen waarnemen. Beiden zijn bewust van de ethische betekenis van deze bevindingen met betrekking tot abortustechnieken en pleiten er op zijn minst voor dat in het geval van abortus na 12 weken zwangerschap, het medisch team en de zwangere vrouw worden aangemoedigd om de anesthesie van de foetus te overwegen.

Ondanks het meningsverschil tussen de twee wetenschappers over de praktijk van abortus, durfden zij zich samen uit te spreken over een onderwerp bekend als gevoelig. Het vermogen van de foetus om te reageren vanaf de vierde maand van de zwangerschap laat ons denken aan moeder-kind gehechtheid en vroege in utero herinneringen, die in toenemende mate door psychiaters en psychologen worden bestudeerd, zoals Anne Schaub-Thomas in haar boek “een geheime kreet van kind”.


Vergelijkbare artikelen

Coronavirusvaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken

Coronavirusvaccins en het gebruik van cellen van geaborteerde foetussen: stand van zaken

- Medisch onderzoek

Nu de ontwikkeling van vaccins tegen Covid-19 in een versneld tempo gaat, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over hoe deze vaccins worden ontworpen, geproduceerd en getest. Er stellen zich namelijk ethische vragen bij het mogelijk gebruik, in elk stadium van het proces van ontwikkeling, van cellijnen die afkomstig zijn van geaborteerde foetussen. Het Charlotte Lozier Institute in de Verenigde Staten stelde op basis van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur en de ...

Lees meer

Nederland: een wetsvoorstel om zelfdoding toe te staan vanaf de leeftijd van 75 jaar

Nederland: een wetsvoorstel om zelfdoding toe te staan vanaf de leeftijd van 75 jaar

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het Nederlandse parlement buigt zich binnenkort over een wetsvoorstel om hulp bij zelfdoding vanwege een "voltooid leven" toe te staan vanaf de leeftijd van 75 jaar, ongeacht de medische toestand. De tekst, ingediend door parlementslid Pia Dijkstra van de D66-partij (liberaal links), is een verdere stap in de richting van de bekroning van een "recht om te sterven" in een land waar al 4,2% (in 2019) van de bevolking sterft door euthanasie.

  In de toelichting bij het voorstel staat als ...

Lees meer

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

Zal het nieuwe wetsvoorstel dat zwangerschapsafbreking uit de strafwet haalt werkbaar zijn?

- Abortus

Het wetsvoorstel inzake zwangerschapsafbreking, dat sinds oktober 2019 in het federale parlement in bespreking is, bevat verschillende bepalingen die bedoeld zijn om abortus uit het strafrecht te halen. Dit voorstel komt op nauwelijks iets meer dan een jaar nadat al een wet over dit onderwerp goedgekeurd werd op 15 oktober 2018. Die wet wordt momenteel aangevochten voor het Grondwettelijk Hof.

Onderhavig Dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek maakt een stand van zaken over de...

Lees meer