De foetus zou al vanaf de 13de week zwangerschap pijn kunnen voelen

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Zwangerschap

Nieuws

Gepubliceerd op : 03/02/2020

Een recente wetenschappelijke studie toont aan dat de foetus die al in de vierde maand van de zwangerschap is, pijn zou kunnen voelen. Deze resultaten, die in een artikel van twee wetenschappers in het Journal of Medical Ethics worden belicht, verstoren het algemeen aanvaarde idee dat een foetus pas vanaf de 24e week van de zwangerschap pijn zou kunnen voelen en dus tot dan toe geen pijn van abortus zou ondervinden.

Een van de auteurs is professor Stuart Derbyshire van de National University of Singapore. Hij is in psychosomatische geneeskunde gespecialiseerd en heeft gewerkt als consultant voor het Pro-choice forum in het Verenigd Koninkrijk en Planned Parenthood, twee pro-abortus organisaties. In 2006 schreef de wetenschapper in het British Medical Journal dat vermijden om te praten over foetaal lijden aan vrouwen die willen aborteren "een verstandige houding is, gebaseerd op betrouwbaar bewijs dat foetussen geen pijn kunnen voelen”. Vandaag de dag, samen met de Amerikaanse arts John Bockmann, keerde hij zijn standpunt om met het argument dat het negeren van de laatste bevindingen die wijzen op de mogelijkheid van vroeger foetaal lijden "morele roekeloosheid" is.

Elk jaar worden er in de wereld ongeveer 5,6 miljoen abortussen (10%) uitgevoerd na 13 weken (3 maanden) zwangerschap. De methoden die op dit punt worden gebruikt zijn ofwel de ontleding van de foetus en het evacueren ervan in stukken, ofwel het induceren van de bevalling met of zonder voorafgaande dodelijke injectie. In het tweede trimester wordt de geaborteerde foetus meestal niet verdoofd of in slaap gebracht, terwijl voor chirurgische (therapeutische) ingrepen bij een foetus van dezelfde leeftijd, nemen de artsen routinematig deze voorzorgsmaatregel.

Tot nu toe beweerden de meeste studies dat de pijnperceptie afhankelijk was van de cerebrale cortex en de verbindingen tussen de cortex en de thalamus, die pas na 24 weken zwangerschap functioneel worden. Nieuwe resultaten tonen aan dat het voelen van de pijn niet noodzakelijkerwijs aan de werking van de cortex gerelateerd is: "Zelfs als de cortex nodig voor de ervaring van de pijn wordt beschouwd, is er nu voldoende bewijs dat de thalamische projecties (nvdr: sensitieve informatie) in de subplaat, die rond 12 weken van de zwangerschap voorkomen, functioneel zijn en gelijkwaardig aan de thalamocorticale projecties die rond 24 weken van de zwangerschap ontstaan". Het is daarom wetenschappelijk gezien waarschijnlijk dat de foetus al na 13 weken zwangerschap pijn waarneemt.

De auteurs zijn van mening dat zelfs als de foetus de pijn niet bewust ervaart, zou hij het op een "directe" of "zuivere" manier kunnen waarnemen. Beiden zijn bewust van de ethische betekenis van deze bevindingen met betrekking tot abortustechnieken en pleiten er op zijn minst voor dat in het geval van abortus na 12 weken zwangerschap, het medisch team en de zwangere vrouw worden aangemoedigd om de anesthesie van de foetus te overwegen.

Ondanks het meningsverschil tussen de twee wetenschappers over de praktijk van abortus, durfden zij zich samen uit te spreken over een onderwerp bekend als gevoelig. Het vermogen van de foetus om te reageren vanaf de vierde maand van de zwangerschap laat ons denken aan moeder-kind gehechtheid en vroege in utero herinneringen, die in toenemende mate door psychiaters en psychologen worden bestudeerd, zoals Anne Schaub-Thomas in haar boek “een geheime kreet van kind”.


Vergelijkbare artikelen

België: van "schadelijk leven" naar "schadelijke zwangerschap"

België: van "schadelijk leven" naar "schadelijke zwangerschap"

- Zwangerschap

Is het mogelijk schade te erkennen bij een vrouw die geacht wordt voorbehoedsmiddelen te gebruiken en die zwanger wordt, zelfs indien de moeder besloten heeft de zwangerschap uit te dragen? Met andere woorden, kan de arts die verantwoordelijk is voor het mislukken van de sterilisatie-operatie verantwoordelijk worden gesteld voor de "schade" in verband met de zwangerschap, wanneer de moeder er toch voor heeft gekozen het kind te houden?

In een arrest van 3 december 2020 heeft het Hof van...

Lees meer

Vaccins en cellen afkomstig van geaborteerde foetussen: wat zegt de ethiek?

Vaccins en cellen afkomstig van geaborteerde foetussen: wat zegt de ethiek?

- Medisch onderzoek

Minstens vijf van de farmaceutische bedrijven die momenteel een coronavirusvaccin ontwikkelen, gebruiken daarbij cellen van geaborteerde foetussen. Astra Zeneca (in samenwerking met de Universiteit van Oxford), Moderna Therapeutics, CanSino Biologics/Beijing Institute of Biotechnology en Inovio Pharmaceuticals maken gebruik van een cellenlijn (1) van foetusnier genaamd HEK-293, afkomstig van een in 1972 in Nederland geaborteerde foetus. Janssen, een farmaceutisch bedrijf van Johnson &...

Lees meer

Nieuw-Zeeland: Als euthanasie wordt gelegaliseerd, zullen gezondheidsinstellingen zich dan ertegen kunnen verzetten?

Nieuw-Zeeland: Als euthanasie wordt gelegaliseerd, zullen gezondheidsinstellingen zich dan ertegen kunnen verzetten?

- Vrijheid van zorginstellingen

Op 19 september zal de bevolking van Nieuw-Zeeland via een referendum beslissen over de legalisering van euthanasie. Op 13 november 2019 heeft het Parlement al een wet aangenomen die euthanasie niet strafbaar stelt, maar die nu in stemming moet worden gebracht. De centra voor palliatieve zorg ("hospices") van het land, die vrezen dat de nieuwe wet hun zorgethiek zou ondermijnen door hen te dwingen tot euthanasie, hebben het voortouw genomen door de Hoge Raad te vragen de gevolgen van de...

Lees meer