Hoger risico op kanker bij kinderen met aangeboren afwijkingen die door IVF zijn verwekt

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Medisch begeleide voortplanting Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Een studie die eind oktober 2020 is gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Network Open (Journal of the American Medical Association) toont aan dat kinderen die met een aangeboren afwijking zijn geboren en door IVF, een hoger risico hebben om kanker te ontwikkelen dan kinderen die op natuurlijke wijze zijn geboren.

 

De studie was gebaseerd op 1.000.639 kinderen die op natuurlijke wijze zijn verwekt, en 52.776 kinderen die door IVF zijn verwekt, tussen 2004 en 2016 in Massachusetts, North Carolina, New York en Texas. De kinderen werden gemiddeld 5,7 jaar gevolgd.

 

Uit verschillende studies was al gebleken dat de aanwezigheid en het aantal geboorteafwijkingen gepaard gingen met een verhoogd risico op kinderkanker. Dit verband was echter nog niet specifiek geëvalueerd bij kinderen die geboren zijn uit IVF. Dit risico is twee keer zo groot voor kinderen die door IVF zijn verwekt als voor kinderen die op natuurlijke wijze zijn verwekt.

 

Er is meer onderzoek nodig om de redenen voor het verhoogde risico bij door IVF verwekte kinderen te begrijpen, maar de studie wijst al op waarschijnlijke aanknopingspunten: "Er zijn steeds meer aanwijzingen dat IVF in verband wordt gebracht met epigenetische veranderingen", zegt het onderzoek. Daarnaast blijkt dat IVF leidt tot variaties in de herprogrammering van DNA-methylering en genomische inprenting. Een ander genetisch fenomeen dat deze resultaten zou kunnen verklaren zijn neo-mutaties in IVF, die voorkomen in de gameten van een van de ouders zonder dat de ouders deze in hun genetische samenstelling hebben.

 

Opgemerkt moet worden dat de in-vitrofertilisaties die het onderwerp waren van deze studie alleen betrekking hadden op "verse" embryo's met eicellen van de moeder. Het zou nuttig zijn om de resultaten te vergelijken in het geval van eerder ingevroren embryo's die zijn verwekt met behulp van heterologe gameten.

 

Ter informatie: kinderen die door in-vitrofertilisatie zijn geboren, waren in 2017 goed voor 2% van de geboorten in de Verenigde Staten.

 

 

Lees ook : Toename van Medisch Begeleide Voortplantingen, ondanks evidente risico's