Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap

Nieuws - Verenigde Staten

Gepubliceerd op : 24/04/2020

Auteur / Bron : IEB

De staat New York heeft het commercieel draagmoederschap gelegaliseerd in het kader van een budgetprogramma dat besmet is door de coronaviruspandemie. Aangenomen tijdens de covid-19-crisis, "achter de gesloten deuren van een voor het publiek gesloten Capitool", is deze ontwikkeling ernstig, zowel juridisch als moreel. Vanaf februari 2021 kunnen steriele of homoseksuele paren een kind krijgen dat verwekt is door in-vitrofertilisatie en gedragen wordt door een vrouw die betaald wordt voor haar zwangerschap.

Deze toelating van commercieel draagmoederschap is door bepaalde feministische bewegingen sterk aangevochten vanwege de manier waarop het de weg opent voor de uitbuiting van draagmoeders.

Commercieel draagmoederschap houdt in dat de draagmoeder wordt betaald, in tegenstelling tot het zogenaamde "altruïstische" draagmoederschap, dat beperkt is tot een vergoeding. Tot nu toe was alleen dat laatste toegestaan in de staat New York. Betrokken zijn bij een commercieel draagmoederschap was zelfs een strafrechtelijk misdrijf. De straf voor intentieouders kon oplopen tot een boete van maximaal 10.000 dollar.

De nieuwe wet legt nu een aantal voorwaarden op aan het betaald draagmoederschap, waarvan het contract niet mag afwijken. Deze voorwaarden zijn onder andere dat de draagmoeder tussen 21 en 46 jaar oud moet zijn, dat zij een medisch onderzoek heeft ondergaan en dat men haar medische antecedenten heeft geëvalueerd. Zij kan niet de eicel leveren waaruit het kind zal worden verwekt, dus voortplanting voor anderen is nog steeds verboden.

De draagmoeder geniet bepaalde wettelijke rechten, waaronder het recht "de zwangerschap af te breken of voort te zetten of het aantal foetussen of embryo's dat zij draagt te verminderen of te behouden".

De wet rechtvaardigt in een draagmoederschapscontract de mogelijkheid van een vergoeding "in functie van de medische risico's, het lichamelijke ongemak, de nadelen en de verantwoordelijkheden die de donor of de draagmoeder op zich neemt in het kader van hun deelname aan de geassisteerde voortplanting". Er is geen plafond voor financiële compensatie. Het moet "redelijk zijn en ter goeder trouw onderhandeld".

De wettekst bepaalt echter wel dat "de intentieouder(s) het gezag over de kinderen aanvaard(t)(en), onmiddellijk na de geboorte, ongeacht het aantal, het geslacht of de geestelijke of lichamelijke toestand en ongeacht het feit dat de gewenste embryo's door een laboratoriumfout zijn overgebracht, en zonder, in dit voorkomend geval, afbreuk te doen aan de eventuele rechten van een persoon die beweert een hoger ouderlijk belang te hebben op het kind".

Tot op heden is commercieel draagmoederschap enkel toegestaan in Roemenië, Oekraïne, Georgië, Rusland, Israël en enkele staten in de Verenigde Staten (zoals Californië of Connecticut, en nu de staat New York).

Commerciële draagmoederschap roept natuurlijk ernstige ethische vragen op. Inderdaad, accepteren dat een vrouw betaald wordt om haar lichaam ter beschikking te stellen aan anderen in het kader van een contract, is in strijd met de beginselen van de niet-beschikbaarstelling en de niet-verkoopbaarheid van het menselijk lichaam. Inderdaad in de mate dat vrouwen ermee zullen instemmen om een kind te dragen om financiële redenen, wordt in deze wet een nieuwe vorm van onderdrukking vastgelegd, ook al is er sprake van consensus.

Hoe zit het met de plaats van het kind, gereduceerd tot het object van een economische uitwisseling ? De ouder-kind relatie wordt hierdoor diepgaand verstoord. Juist, hoe identificeer je in zo'n geval de ouder(s)? (Trouwens, wie is de ouder? : Is het de intentieouder die het kind koopt of de biologische moeder, of de moeder die het kind draagt en baart ?) Het commercieel draagmoederschap is dus de sterkste illustratie van de economische markt die zich rond de menselijke voortplanting ontwikkelt.

Maar afgezien van deze enkele vragen, impliceert het commercieel draagmoederschap dat alleen de meest gefortuneerden hun toevlucht kunnen nemen tot dit proces. Het lijkt er dus op dat deze wet uiteindelijk slechts in het belang van een kleine categorie van de bevolking wordt aangenomen. In feite is het wetsvoorstel sterk ondersteund door Senator Brad Hoylman, die zelf gebruik heeft gemaakt van het commercieel draagmoederschap in Californië.

Hoewel het lijkt alsof deze legalisatie van het draagmoederschap lovenswaardige filantropische motieven heeft, creëert zij in werkelijkheid ethische, juridische en financiële gevaren voor zowel de draagmoeder als het kind, die beide objecten worden van “het herleiden tot koopwaar” van het menselijk lichaam.


Vergelijkbare artikelen

Nederland: eerste draagmoederschap voor een mannelijk paar

Nederland: eerste draagmoederschap voor een mannelijk paar

- Draagmoederschap

Op 5 augustus werd in het "vruchtbaarheidscentrum" Nij Geertgen in Elsendorp, Nederland, het eerste kind geboren op grond van een draagmoederschapsovereenkomst tussen een draagmoeder en een mannelijk paar.

Afgezien van het feit dat het hier om het eerste officiële draagmoederschap voor een mannelijk paar in Nederland gaat, is deze geboorte ook het eerste draagmoederschap is dat in Nederland wordt uitgevoerd met een eiceldonatie, via in-vitrofertilisatie. Naast de biologische en de juridische ...

Lees meer

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

- Draagmoederschap

Het Litouwse parlement heeft op 25 juni 2020 met een zeer grote meerderheid (54 tegen 4, bij 3 onthoudingen) een "Resolutie ter veroordeling van alle vormen van draagmoederschap" aangenomen. De tekst werd gesteund door parlementsleden van verschillende partijen, waaronder de christen - democraten, de ecologisten en de sociaal -democraten. Het Parlement heeft de Litouwse president en regering opgeroepen om niet alleen alle vormen van draagmoederschap in Litouwen te veroordelen, maar ook om...

Lees meer

Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

- Draagmoederschap

Het sluiten van de grenzen van veel landen heeft bijzondere gevolgen voor koppels die gebruik maken van draagmoederschap. Velen van hen zijn niet in staat om het land te bereiken waar de draagmoeder verblijft om op tijd voor de geboorte van het kind aan te komen. Deze situatie doet zich met name voor bij verschillende koppels die in Frankrijk wonen, een land waar de praktijk van het draagmoederschap verboden is, op grond van de beginselen van onbeschikbaarheid en niet-verhandelbaarheid van...

Lees meer