Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

9 van de 10 artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren in neonatale centra voor intensieve zorg in Vlaanderen achten het aanvaardbaar om, in sommige gevallen, actief een einde te stellen aan het leven bij pasgeborenen "met een ernstige gezondheidstoestand". 88% van deze beroepsgroep is van mening dat de wet zou moeten worden gewijzigd om dat mogelijk te maken.

 

Een eerste studie, uitgevoerd door de End of Life Research Group van de Vrije Universiteit Brussel vroeg artsen en verpleegkundigen in de neonatologie naar hun mening over de euthanasie van pasgeborenen. (Zie EIB-bulletin)

 

In deze tweede studie, gepubliceerd op 2 augustus 2020, ondervroeg de onderzoeksgroep artsen en verpleegkundigen, niet uit de neonatologie, maar die om medische redenen late abortussen uitvoeren (na 22 weken). Deze groep was actief in 8 centra in Vlaanderen (dus niet in Brussel, noch in Wallonië). Naast de neonatale intensieve zorg, voeren deze centra voeren namelijk ook medische abortussen uit.

 

Op de vraag of in geval van een dodelijke ziekte bij de foetus, het doden (door middel van abortus) te verkiezen is boven het verlenen van palliatieve zorg aan de pasgeborene als de zwangerschap wordt voortgezet, antwoordde 58% bevestigend, en sprak 36% zich niet uit. Het aantal dat de voorkeur geeft aan het doden van de foetus is nog groter als deze een "ernstige", niet-dodelijke ziekte heeft: 66%. Het vooruitzicht op een leven met zware ziekte of handicap lijkt daarom nog minder aanvaardbaar dan een leven dat snel wordt ingekort door ziekte.

 

Benadrukt moet worden dat al deze artsen en verpleegkundigen late abortussen uitvoeren, d.w.z. op ongeboren kinderen die de drempel van levensvatbaarheid (22 weken) hebben overschreden. Op die manier komt hun mening ten gunste van euthanasie van ernstig zieke pasgeborenen minder verrassend over. Het is inderdaad dezelfde logica die ten grondslag ligt aan abortussen om medische reden en aan neonatale euthanasie: geconfronteerd met het lijden dat de ziekte van het kind in het vooruitzicht stelt, is de medische beroepsgroep van mening dat het niet de moeite loont het kind te laten leven. Bij de beroepsgroep in de neonatologie, is een kleiner maar toch aanzienlijk aantal voorstander van neonatale euthanasie onder bepaalde omstandigheden (60% van de neonatologen en 74% van de neonatale verpleegkundigen).

 

Bijna alle ondervraagden is er voorstander van dat neonatale palliatieve zorg besproken wordt met de ouders van een (nog ongeboren) kind die lijdt aan een dodelijke of ernstige ziekte.

 

Ten slotte is driekwart van de beroepsgroep die op de enquête hebben gereageerd, van mening dat de gevallen van abortus om medische reden systematisch door de Controle- en evaluatiecommissie moeten worden geregistreerd, en dat indicaties waarvoor abortus om medische redenen is uitgevoerd worden opgetekend. Het is inderdaad bekend dat slechts een klein deel van de late abortussen aan de Commissie wordt gemeld. Het merendeel van deze abortussen wordt niet aangegeven en wordt derhalve ook niet opgenomen in het officiële aantal abortussen in België.


Vergelijkbare artikelen

Polen verbiedt eugenetische abortussen

Polen verbiedt eugenetische abortussen

- Abortus

Op 22 oktober jongstleden heeft het Pools Grondwettelijk Hof een historische beslissing genomen met betrekking tot het ongeboren leven, waarbij het wetsartikel - dat dateert van 1993 - dat abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind toestaat, ongrondwettelijk werd verklaard. Het Hof beschouwde deze abortussen als eugenetische praktijken. Deze abortussen zijn toegestaan tot het einde van de zwangerschap en leiden in feite tot een selectieve keuze...

Lees meer

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

- Abortus

6,8 miljoen: dit is het waarschijnlijke tekort aan meisjes in India voor de periode 2017-2030. Oorzaak: de massale praktijk van abortus van vrouwelijke foetussen.

Al in 1970 werd in India een onevenwicht tussen jongens en meisjes bij de geboorte vastgesteld, als gevolg van selectieve abortussen op basis van geslacht. Volgens een studie die op 19 augustus in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One werd gepubliceerd, zal dit tekort in het komende decennium aanhouden en zou het tussen 2017 ...

Lees meer

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

- Abortus

Van de Britse moeders van twee of meer kinderen die kort tevoren een abortus hadden ondergaan, zegt 60 procent dat hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren werd beïnvloed door het stoppen van sociale uitkeringen door de Britse regering.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie die in december 2020 door de Britse Pregnancy Advisory Service (BPAS) is gepubliceerd. BPAS is een organisatie die in het Verenigd Koninkrijk abortussen uitvoert en advies geeft over anticonceptie en ...

Lees meer