Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Sinds de uitspraak van het Constitutionele Hof van 22 oktober jl. heeft de Poolse wetgeving inzake abortus aanleiding gegeven tot talrijke uitspraken.

 

Zoals we in een eerder bulletin hebben vermeld, concludeerde het Hof in zijn arrest dat het toestaan van abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind ongrondwettelijk was. Volgens de constitutionele rechters komt het toestaan van een dergelijke abortus neer op het schenden van het fundamentele recht op leven en de onvervreemdbare waardigheid van de persoon, aangezien de abortus "gekoppeld is aan eugenetische overwegingen en aan overwegingen met betrekking tot het mogelijke ongemak van het leven van het zieke kind".

 

Schorsing van de uitvoering van het vonnis

 

Met het oog op het vooruitzicht van een verbod op dergelijke abortussen in het land hebben er een aantal grootschalige demonstraties plaatsgevonden, zowel in Polen als in het buitenland, om het verbod aan te vechten, of soms juist om het te ondersteunen. De Poolse regering van haar kant heeft aangekondigd dat zij de officiële publicatie van het arrest van het Hof en daarmee de inwerkingtreding van een dergelijk verbod zal opschorten.

 

Naar een nieuw debat in het parlement?

 

De Poolse president Andrzej Duda heeft op zijn beurt voorgesteld een nieuwe wet in te voeren die de gevallen van foetale misvorming specificeert die al dan niet een abortus toestaan. Volgens de tekst zou abortus toegestaan blijven in het geval van een dodelijke misvorming die leidt tot de dood van de foetus in de baarmoeder of van het pasgeboren kind. Anderzijds zou het verboden zijn in het geval van een niet-dodelijke handicap, zoals trisomie 21.

 

Abortus: een nationale bevoegdheid, een Europees debat

 

Het bij uitstek nationale karakter van de wetgevende bevoegdheid op het gebied van abortus (zoals bevestigd door de jurisprudentie van het EHRM) heeft niet verhinderd dat verschillende internationale instanties de beslissing van het Poolse Constitutionele Hof publiekelijk hebben veroordeeld. In het bijzonder wordt gewezen op de resolutie die het Europees Parlement op 26 november heeft aangenomen, waarin het van mening is dat het besluit van het Hof "de gezondheid en het leven van vrouwen in gevaar brengt en de fundamentele mensenrechten schendt". Deze invraagstelling van de Poolse constitutionele jurisprudentie maakt bovendien deel uit van een bredere oppositie tussen de Poolse autoriteiten en de EU met betrekking tot de eerbiediging van de rechtsstaat, aangezien de Europese autoriteiten (met inbegrip van de Commissie en het Parlement) van mening zijn dat de onafhankelijkheid van de rechters door verschillende justitiële hervormingen van de huidige regering in het gedrang komt.

 

Feit blijft dat, zoals de EU-commissaris voor de bescherming van de rechten van de vrouw, Helena Dalli, erkent, de EU geen bevoegdheid heeft op het gebied van abortus. Het standpunt van de EU is hoofdzakelijk gebaseerd op haar bevoegdheden op het gebied van de gezondheid, waarbij sommigen van mening zijn dat de toegang tot "seksuele en reproductieve gezondheid" een betere toegang tot abortus zou betekenen.


Vergelijkbare artikelen

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

- Abortus

6,8 miljoen: dit is het waarschijnlijke tekort aan meisjes in India voor de periode 2017-2030. Oorzaak: de massale praktijk van abortus van vrouwelijke foetussen.

Al in 1970 werd in India een onevenwicht tussen jongens en meisjes bij de geboorte vastgesteld, als gevolg van selectieve abortussen op basis van geslacht. Volgens een studie die op 19 augustus in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One werd gepubliceerd, zal dit tekort in het komende decennium aanhouden en zou het tussen 2017 ...

Lees meer

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

- Abortus

9 van de 10 artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren in neonatale centra voor intensieve zorg in Vlaanderen achten het aanvaardbaar om, in sommige gevallen, actief een einde te stellen aan het leven bij pasgeborenen "met een ernstige gezondheidstoestand". 88% van deze beroepsgroep is van mening dat de wet zou moeten worden gewijzigd om dat mogelijk te maken.

 

Een eerste studie, uitgevoerd door de End of Life Research Group van de Vrije Universiteit Brussel vroeg ...

Lees meer

Polen verbiedt eugenetische abortussen

Polen verbiedt eugenetische abortussen

- Abortus

Op 22 oktober jongstleden heeft het Pools Grondwettelijk Hof een historische beslissing genomen met betrekking tot het ongeboren leven, waarbij het wetsartikel - dat dateert van 1993 - dat abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind toestaat, ongrondwettelijk werd verklaard. Het Hof beschouwde deze abortussen als eugenetische praktijken. Deze abortussen zijn toegestaan tot het einde van de zwangerschap en leiden in feite tot een selectieve keuze...

Lees meer