Ontwikkelingshulp: VS sluit met succes abortusfinanciering uit

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

"NGO's die financiering ontvangen van de Amerikaanse federale regering voor wereldwijde steun aan de volksgezondheid (FGHA) verbinden zich ertoe om abortus als methode voor gezinsplanning niet uit te voeren of te bevorderen of om dergelijke activiteiten financieel te ondersteunen" is een voorwaarde voor de ontwikkelingshulp aan de gezondheidszorg in de Verenigde Staten sinds de goedkeuring van het beleid "Protecting Life in Global Health Assistance" (PLGHA) - ook bekend als het "Mexico City Policy" - in januari 2017.

 

In een rapport dat op 17 augustus werd uitgebracht, concludeerde de federale instantie voor ontwikkelingshulp (USAID) dat de uitsluiting van abortus uit de programma's voor ontwikkelingshulp de continuïteit van de door de VS gefinancierde diensten voor gezondheidszorg niet in de weg heeft gestaan. In een overweldigende meerderheid van de gevallen hebben de NGO-partners ermee ingestemd de clausule inzake de uitsluiting van abortus in hun actieprogramma's op te nemen. Met name hebben sommige NGO's hun werkterrein naar andere gebieden verplaatst, waardoor hun financiering gehandhaafd blijft.

 

Gezien de 1340 subsidies die USAID heeft toegekend, hebben slechts acht eerstelijnspartners (en 47 onderaannemers) geweigerd een dergelijke clausule op te nemen. Deze weigeringen betreffen met name Marie Stopes International (MSI) en de International Planned Parenthood Federation (IPPF). In de overgrote meerderheid van de gevallen van weigering kan de continuïteit van de ingevoerde gezondheidsdiensten toch worden gegarandeerd.

 

De Mexico Stad- politiek, die onder het mandaat van president Reagan in 1984 werd geïnitieerd, is de afgelopen decennia achtereenvolgens ontrafeld en heropgestart, onder het presidentschap van Democraten en Republikeinen.

 

Zoals aangenomen door de administratie van Trump is het beleid gericht op de praktijk en de bevordering van abortus als een methode van geboortespreiding. Zoals vermeld in de standaardbepalingen die door USAID zijn gepubliceerd, heeft het geen betrekking op "abortussen die worden uitgevoerd in gevallen waarin het leven van de moeder in gevaar zou komen als de zwangerschap wordt uitgedragen of abortussen die worden uitgevoerd na verkrachting of incest. Het verbod heeft evenmin betrekking op "de behandeling van verwondingen of aandoeningen die het gevolg zijn van legale of illegale abortussen, zoals het verlenen van zorg na een abortus".

 

In het verleden hebben sommige onderzoekers de mogelijk contraproductieve effecten van het uitsluiten van abortus van financieringsprogramma's kunnen benadrukken. Volgens deze studies (1, 2, 3) zou de uitvoering van het Mexico City Policy tijdens de zittingsperiode van George W. Bush onder meer hebben geleid tot een toename van het aantal onveilige abortussen: een beperktere toegang tot anticonceptiemiddelen zou hebben geleid tot een toename van ongeplande zwangerschappen en dus uiteindelijk tot een hoger aantal abortussen, in absolute aantallen.

 

In het licht van het beleid dat momenteel onder president Trump wordt gevoerd, lijken echter geen gegevens dergelijke contraproductieve effecten te bevestigen.

 

Ter vergelijking: de Europese Unie financiert indirect abortus in het kader van haar ontwikkelingshulpbeleid: via financiële steun aan het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) draagt de EU bij aan het zogenaamde "seksuele en reproductieve gezondheidsbeleid", dat onder meer voorziet in steun voor "toegang tot veilige abortus". Deze financiering vindt haar oorsprong met name in het in 2002 door het Europees Parlement aangenomen Sandbæk-verslag, dat heeft geleid tot een Europese verordening die voorziet in een verhoging van de financiële steun van de EU aan het UNFPA-programma.


Vergelijkbare artikelen

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

- Abortus

Van de Britse moeders van twee of meer kinderen die kort tevoren een abortus hadden ondergaan, zegt 60 procent dat hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren werd beïnvloed door het stoppen van sociale uitkeringen door de Britse regering.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie die in december 2020 door de Britse Pregnancy Advisory Service (BPAS) is gepubliceerd. BPAS is een organisatie die in het Verenigd Koninkrijk abortussen uitvoert en advies geeft over anticonceptie en ...

Lees meer

Europees Parlement: bestaat er een "recht op abortus" in de EU?

Europees Parlement: bestaat er een "recht op abortus" in de EU?

- Abortus

"Veilige en legale toegang tot abortus op basis van de gezondheid en de rechten van vrouwen": zo formuleert het de Commissie voor de Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid van het Europees Parlement in de delicate kwestie van abortus.

Op 11 mei hechtte de Commissie haar goedkeuring aan het ontwerpverslag en de ontwerpresolutie, ingediend door EP-lid Predrag Fred Matić, betreffende "de situatie op het gebied van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Unie, in de context ...

Lees meer

Amnesty International voor onvoorwaardelijke en brede toegang tot abortus

Amnesty International voor onvoorwaardelijke en brede toegang tot abortus

- Abortus

De NGO Amnesty International claimt in haar nota van 28 september "het recht op abortus voor alle vrouwen, meisjes en mensen die zwanger kunnen worden" en "roept op tot de totale decriminalisering van abortus en de universele toegang tot abortus".

 

Deze update van het algemene abortusbeleid van Amnesty komt op een moment dat de NGO de afgelopen jaren in verschillende landen herhaaldelijk heeft gepleit voor een flexibelere toegang tot abortus.

 

 

"Universele Zwangerschapsrechten"

 

De ...

Lees meer