India: abortussen op basis van geslacht blijven legio

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

6,8 miljoen: dit is het waarschijnlijke tekort aan meisjes in India voor de periode 2017-2030. Oorzaak: de massale praktijk van abortus van vrouwelijke foetussen.

Al in 1970 werd in India een onevenwicht tussen jongens en meisjes bij de geboorte vastgesteld, als gevolg van selectieve abortussen op basis van geslacht. Volgens een studie die op 19 augustus in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One werd gepubliceerd, zal dit tekort in het komende decennium aanhouden en zou het tussen 2017 en 2030 oplopen tot 6,8 miljoen geaborteerde meisjes.

In hun studie toonde het team van internationale onderzoekers aan dat deze trend zeer verschilt van regio tot regio. Het noordwesten van Indië is het meest getroffen. Onder de 16 bestudeerde Indiase staten is het tekort aan vrouwelijke geboorten het hoogst in Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte staat van India. Het tekort aan meisjesgeboorten zal daar tussen 2017 en 2030 oplopen tot 2 miljoen.

VOORKEUR VOOR JONGENS

In hun analyse benadrukten de onderzoekers twee factoren: de voorkeur voor jongens en de evolutie van het vruchtbaarheidscijfer over de bestudeerde periode.

Eén van de redenen die de voorkeur van Indiase gezinnen voor jongens kan verklaren is de bruidsschat die door de familie van de bruid wordt betaald. Hoewel de bruidschat in India sinds 1961 verboden is, blijft het een gangbare praktijk, vooral bij de middenklasse. Het gaat hier om transacties die worden geschat op meerdere miljarden roepies per jaar.

PRENATALE TESTEN EN ABORTUS

Als reactie op deze trend nam de Indiase staat maatregelen om selectieve abortus tegen te gaan. Zo is het verboden voor artsen om het geslacht van de ongeboren baby te bepalen, opdat de toekomstige ouders in het ongewisse zouden blijven. Ook heeft het Hooggerechtshof in 2016 de Indiase regering en de eigenaren van zoekmachines (Google, Yahoo, Microsoft) gevraagd om advertenties voor prenatale tests weg te laten, precies omdat die tests verboden zijn als hun doel erin bestaat het geslacht van het kind te achterhalen.

De effecten van deze maatregelen blijven echter beperkt. Er zijn veel privéklinieken die "pakketten" aanbieden met echografie én abortus van de foetus, mocht de echografie uitwijzen dat het om een meisje gaat. Algemeen gezien blijft het aantal abortussen stijgen, omdat vaak niet wordt voldaan aan de wettelijke criteria - met name wat de tijdslimieten betreft. De Indiase wet staat zonder beperkingen abortus toe tot 12 weken, en tot 20 weken in bepaalde gevallen, die voornamelijk verband houden met de gezondheid van de moeder of de foetus.

EUGENISME OP BASIS VAN GESLACHT?

De vraag moet worden gesteld of deze praktijk niet leidt tot een vorm van sociaal eugenisme. Een eugenisme die niet strikt gekoppeld is aan een genetische afwijking, maar bedoeld is om de kosten te vermijden die een meisje in deze cultuur met zich meebrengt.

Zo werden in 2019 in het district Uttarkashi in drie maanden tijd in 132 dorpen 216 kinderen geboren. Er was geen enkel meisje bij.

De onderzoekers leggen tot slot van hun studie de nadruk op de noodzaak om bestaande geslachtsvooroordelen te bestrijden, rekening gehouden uiteraard met elke regionale context.

Volgens de prognoses van de VN zal India halverwege de jaren 2020 de dichtstbevolkte staat ter wereld worden.