Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Van de Britse moeders van twee of meer kinderen die kort tevoren een abortus hadden ondergaan, zegt 60 procent dat hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren werd beïnvloed door het stoppen van sociale uitkeringen door de Britse regering.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie die in december 2020 door de Britse Pregnancy Advisory Service (BPAS) is gepubliceerd. BPAS is een organisatie die in het Verenigd Koninkrijk abortussen uitvoert en advies geeft over anticonceptie en zwangerschap.

De stopgezette regeringssteun bestond uit een belastingskrediet en een gezinstoelage, waarvan het bedrag progressief werd verhoogde met het aantal kinderen ten laste. In april 2017 legde de Britse regering echter een bovengrens op van twee kinderen voor het verkrijgen van deze financiële steun. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen dus geen extra financiële steun meer in vergelijking met gezinnen met twee kinderen.

De BPAS-studie ondervroeg 240 moeders met twee of meer kinderen die sinds maart 2020 een abortus ondergingen. Van de vrouwen die op de hoogte waren van de limiet van twee kinderen voor de berekening van de sociale bijstand (59% van het panel), gaf 31% aan dat de afschaffing van deze extra steun een "zeer belangrijke" rol speelde in hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren en voor 26% een "vrij belangrijke" rol.

Slechts 30 procent van deze vrouwen was van mening dat een dergelijke hervorming geen enkele rol speelde bij hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren.

 

Gezondheidscrisis en economische onzekerheid

Deze belangwekkende onderzoeksresultaten moeten ook gezien worden in het licht van de gezondheidscrisis, waarvan de economische gevolgen door veel Britse huishoudens gevoeld worden, met name wat betreft de werkgelegenheid. 62% van de ondervraagde vrouwen bevestigde dat hun abortus gedeeltelijk, zo niet hoofdzakelijk, verband houdt met financiële overwegingen. Vele ondervraagde vrouwen gaven aan dat zij zonder financiële problemen het kind zouden hebben gehouden en de zwangerschap zouden ten einde gedragen hebben. Eén onder hen zei dat "als de limiet van twee kinderen niet had bestaan, ik de baby zou hebben gehouden, maar ik kon het me niet veroorloven om hem te voeden en te kleden". Ik heb het erg moeilijk gehad om mijn beslissing te accepteren".

Welk abortuspreventiebeleid?

Ook als de specifieke resultaten van deze studie verband houden met de stopzetting van de overheidssteun in tijden van pandemie, wijst de ontwikkeling van het aantal abortussen in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval op een structureel impact van een fiscaal beleid dat ongunstig is voor grote gezinnen op het aantal abortussen. Terwijl het totale aantal abortussen in het Verenigd Koninkrijk tussen 2016 en 2019 met 11,7% toenam, bedroeg de stijging 16,4% bij vrouwen met twee of meer kinderen.

Meer in het algemeen benadrukken deze cijfers de grenzen van een beleid dat zich uitsluitend richt op toegang tot abortus en anticonceptie en op de vrije keuze van de zwangere vrouw. Deze cijfers tonen integendeel aan dat er rekening moet worden gehouden met externe factoren die kunnen leiden tot de beslissing tot abortus. Er is dus behoefte aan een echt abortuspreventiebeleid, met name op het gebied van steun aan zwangere vrouwen en gezinnen.