Hoe de opheffing van de sociale zekerheid in het Verenigd Koninkrijk leidde tot toename van het aantal abortussen

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Abortus

Nieuws - Verenigd Koninkrijk

Gepubliceerd op : 18/12/2020

Auteur / Bron : L. Vanbellingen (EIB); BPAS

Van de Britse moeders van twee of meer kinderen die kort tevoren een abortus hadden ondergaan, zegt 60 procent dat hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren werd beïnvloed door het stoppen van sociale uitkeringen door de Britse regering.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie die in december 2020 door de Britse Pregnancy Advisory Service (BPAS) is gepubliceerd. BPAS is een organisatie die in het Verenigd Koninkrijk abortussen uitvoert en advies geeft over anticonceptie en zwangerschap.

De stopgezette regeringssteun bestond uit een belastingskrediet en een gezinstoelage, waarvan het bedrag progressief werd verhoogde met het aantal kinderen ten laste. In april 2017 legde de Britse regering echter een bovengrens op van twee kinderen voor het verkrijgen van deze financiële steun. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen dus geen extra financiële steun meer in vergelijking met gezinnen met twee kinderen.

De BPAS-studie ondervroeg 240 moeders met twee of meer kinderen die sinds maart 2020 een abortus ondergingen. Van de vrouwen die op de hoogte waren van de limiet van twee kinderen voor de berekening van de sociale bijstand (59% van het panel), gaf 31% aan dat de afschaffing van deze extra steun een "zeer belangrijke" rol speelde in hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren en voor 26% een "vrij belangrijke" rol.

Slechts 30 procent van deze vrouwen was van mening dat een dergelijke hervorming geen enkele rol speelde bij hun beslissing om een abortus te laten uitvoeren.

 

Gezondheidscrisis en economische onzekerheid

Deze belangwekkende onderzoeksresultaten moeten ook gezien worden in het licht van de gezondheidscrisis, waarvan de economische gevolgen door veel Britse huishoudens gevoeld worden, met name wat betreft de werkgelegenheid. 62% van de ondervraagde vrouwen bevestigde dat hun abortus gedeeltelijk, zo niet hoofdzakelijk, verband houdt met financiële overwegingen. Vele ondervraagde vrouwen gaven aan dat zij zonder financiële problemen het kind zouden hebben gehouden en de zwangerschap zouden ten einde gedragen hebben. Eén onder hen zei dat "als de limiet van twee kinderen niet had bestaan, ik de baby zou hebben gehouden, maar ik kon het me niet veroorloven om hem te voeden en te kleden". Ik heb het erg moeilijk gehad om mijn beslissing te accepteren".

Welk abortuspreventiebeleid?

Ook als de specifieke resultaten van deze studie verband houden met de stopzetting van de overheidssteun in tijden van pandemie, wijst de ontwikkeling van het aantal abortussen in het Verenigd Koninkrijk in ieder geval op een structureel impact van een fiscaal beleid dat ongunstig is voor grote gezinnen op het aantal abortussen. Terwijl het totale aantal abortussen in het Verenigd Koninkrijk tussen 2016 en 2019 met 11,7% toenam, bedroeg de stijging 16,4% bij vrouwen met twee of meer kinderen.

Meer in het algemeen benadrukken deze cijfers de grenzen van een beleid dat zich uitsluitend richt op toegang tot abortus en anticonceptie en op de vrije keuze van de zwangere vrouw. Deze cijfers tonen integendeel aan dat er rekening moet worden gehouden met externe factoren die kunnen leiden tot de beslissing tot abortus. Er is dus behoefte aan een echt abortuspreventiebeleid, met name op het gebied van steun aan zwangere vrouwen en gezinnen.


Vergelijkbare artikelen

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

- Abortus

Sinds de uitspraak van het Constitutionele Hof van 22 oktober jl. heeft de Poolse wetgeving inzake abortus aanleiding gegeven tot talrijke uitspraken.

 

Zoals we in een eerder bulletin hebben vermeld, concludeerde het Hof in zijn arrest dat het toestaan van abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind ongrondwettelijk was. Volgens de constitutionele rechters komt het toestaan van een dergelijke abortus neer op het schenden van het fundamentele ...

Lees meer

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

Is er een verklaring voor de daling van het aantal zwangerschapsafbrekingen tijdens de coronatijd ?

- Abortus

Tijdens de COVID-19-tijd waarin iedereen verplicht werd thuis te blijven (maart-april 2020) is bij de centra voor gezinsplanning een sterke daling van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbreking vastgesteld. Ook in het Verenigd Koninkrijk daalde de verkoop van de zogenaamde morning-afterpil met de helft. Sedert de versoepeling van de COVID-19 maatregelen is het cijfer van de abortusverzoeken in België opnieuw gestegen. Er is evenwel geen toename vastgesteld van het aantal late abort...

Lees meer

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

Vlaanderen: het merendeel van artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren zijn voorstander van neonatale euthanasie

- Abortus

9 van de 10 artsen en paramedici die abortussen om medische redenen uitvoeren in neonatale centra voor intensieve zorg in Vlaanderen achten het aanvaardbaar om, in sommige gevallen, actief een einde te stellen aan het leven bij pasgeborenen "met een ernstige gezondheidstoestand". 88% van deze beroepsgroep is van mening dat de wet zou moeten worden gewijzigd om dat mogelijk te maken.

 

Een eerste studie, uitgevoerd door de End of Life Research Group van de Vrije Universiteit Brussel vroeg ...

Lees meer