Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Abortus

Nieuws

Gepubliceerd op : 14/01/2021

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); centrodebioethica.org ; chequeado.com ; cronista.com

"Vrouwen en personen met een andere genderidentiteit die in staat zijn om te zwanger te raken, hebben het recht om te beslissen over en toegang te krijgen tot de zwangerschapsafbreking tot en met de 14e week van de zwangerschap.” Dit is de formulering van de nieuwe wet op abortus in Argentinië, die op 30 december 2020 door de Senaat is goedgekeurd.

 

Een risico voor de "integrale gezondheid”

Na de periode van 14 weken tot de geboorte van de baby is abortus toegestaan in geval van verkrachting of als er "een risico bestaat voor het leven of de integrale gezondheid van de vrouw of de zwangere". Op basis van de definitie van gezondheid door de Wereldgezondheidsorganisatie definieert de Argentijnse wetgever "integrale gezondheid" als "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van een ziekte of aandoening. "Abortus voor psychosociaal leed in een laat stadium van de zwangerschap zal daarom mogelijk zijn onder dit nieuwe regime.

De wet geeft elke "zwangere" het recht om binnen 10 dagen na het verzoek een abortus te laten uitvoeren. Er is geen minimale bedenktijd. De "zwangere" heeft het recht om de abortus te laten uitvoeren of te laten begeleiden door een gezondheidswerker, zonder dat een dergelijk medisch toezicht verplicht is. Veel Argentijnse vrouwen gebruiken inderdaad al de abortuspil, die door activistische groepen buiten elke medische context wordt verspreid. Deze praktijk is nu legaal. Ten slotte zou abortus volledig worden vergoed door de sociale zekerheid.

 

Gewetensbezwaar verdraaid

Zorgverleners die een gewetensbezwaar maken, moeten hun patiënt "onverwijld" doorverwijzen naar een andere zorgprofessional en vooral "alle nodige maatregelen nemen om de toegang tot abortus voor hun patiënt te waarborgen". Indien zij niet aan deze verplichtingen voldoen, zullen zij worden onderworpen aan sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties indien nodig.

Hetzelfde geldt voor bestuurders van zorginstellingen die geen zorgverleners hebben die bereid zijn een abortus uit te voeren. Zij zullen hun patiënten moeten doorverwijzen naar een instelling waar abortus wordt uitgevoerd.

Volgens Nicolas Lafferriere, hoogleraar burgerlijk recht aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (UCA) en directeur van het Centrum voor Bio-ethiek, de Persoon en de Familie, verwart deze bepaling "individueel gewetensbezwaar met het institutionele plan. "De basis van de uitdrukking 'institutioneel gewetensbezwaar', legt hij uit, ligt niet in het feit dat alle beroepsbeoefenaren die een zorginstelling binnengaan bezwaar maken, maar in het feit dat het ideaal, de statuten of de fundamentele normen ervan principes bevatten die het leven verdedigen tegen de conceptie ervan. Het gaat dus inderdaad om de vrijheid van vereniging, naast de vrijheid van geweten, gedachte en godsdienst. »

 

Het "1000-dagenplan"

Tegelijkertijd met het wetsvoorstel over abortus had de regering van president Alberto Fernandez bij het parlement een wetsvoorstel ingediend dat bekend staat als het "1000-dagenplan", dat tot doel heeft moeders te ondersteunen op het gebied van gezondheid en economie, tot aan de 3de jaar van hun kind. Deze beloofde hulp wordt pas aangeboden vanaf de 12e week van de zwangerschap.

De gezamenlijke goedkeuring van deze twee wetten kan als een verrassing komen: hoe kan men consequent het gebruik van abortus op grote schaal toestaan, terwijl men tegelijkertijd financiële hulp en zorg biedt aan moeders in moeilijkheden? "Terwijl 'gewenste' kinderen het recht hebben op een waardig leven, integrale gezondheid en aandacht voor hun belangen (artikel 2 en 3 van het '1000 Days Plan'), worden ongewenste kinderen van al deze rechten beroofd", analyseert professor Lafferriere.


Vergelijkbare artikelen

Verlenging van de termijn voor zwangerschapsafbreking tot 4,5 maand: nieuw uitstel van de definitieve stemming over het wetsvoorstel

Verlenging van de termijn voor zwangerschapsafbreking tot 4,5 maand: nieuw uitstel van de definitieve stemming over het wetsvoorstel

- Abortus

De definitieve stemming over het wetsvoorstel in de Kamer is, alhoewel aangekondigd, uitgesteld nadat opnieuw advies is gevraagd aan de Raad van State.

Niet minder dan 55 volksvertegenwoordigers achtten dergelijk advies nodig nadat cdH, CD&V en N-VA verschillende aanvullende amendementen indienden.

De amendementen handelen over de afwezigheid in de voorgelegde tekst van welke sanctie ook ingeval de nieuwe voorwaarden niet zijn nageleefd, meer bepaald bij overschrijding van de 18...

Lees meer

Herziening van de abortuswet in België : mediaoptreden van het EIB

Herziening van de abortuswet in België : mediaoptreden van het EIB

- Abortus

Ter gelegenheid van een televisiedebat (RTBF, 7 September) wijst Constance du Bus, jurist bij het Europees Instituut voor Bio-ethiek, op de huidige uitdagingen rond abortus in België. De noodsituaties van zwangere vrouwen in moeilijkheden, die in de verslagen van de Commissie voor de evaluatie van abortussen worden genoemd, roepen de vraag op naar de sociale, economische en relationele druk die aan de basis ligt van de meeste abortussen. 

Constance du Bus komt ook terug op de verlenging van d...

Lees meer

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

Polen: het verbod op eugenetische abortussen komt op losse schroeven te staan

- Abortus

Sinds de uitspraak van het Constitutionele Hof van 22 oktober jl. heeft de Poolse wetgeving inzake abortus aanleiding gegeven tot talrijke uitspraken.

 

Zoals we in een eerder bulletin hebben vermeld, concludeerde het Hof in zijn arrest dat het toestaan van abortus op grond van een ernstige misvorming of een dodelijke ziekte bij het ongeboren kind ongrondwettelijk was. Volgens de constitutionele rechters komt het toestaan van een dergelijke abortus neer op het schenden van het fundamentele ...

Lees meer