Argentinië staat abortus zonder uitstel toe in geval van risico's voor de "integrale" gezondheid van de moeder

Auteur / Bron : C. du Bus (IEB); centrodebioethica.org ; chequeado.com ; cronista.com Gepubliceerd op : 14/01/2021 Thema : Begin van het leven / Abortus Nieuws Temps de lecture : 6 min.

 Afdrukken

"Vrouwen en personen met een andere genderidentiteit die in staat zijn om te zwanger te raken, hebben het recht om te beslissen over en toegang te krijgen tot de zwangerschapsafbreking tot en met de 14e week van de zwangerschap.” Dit is de formulering van de nieuwe wet op abortus in Argentinië, die op 30 december 2020 door de Senaat is goedgekeurd.

 

Een risico voor de "integrale gezondheid”

Na de periode van 14 weken tot de geboorte van de baby is abortus toegestaan in geval van verkrachting of als er "een risico bestaat voor het leven of de integrale gezondheid van de vrouw of de zwangere". Op basis van de definitie van gezondheid door de Wereldgezondheidsorganisatie definieert de Argentijnse wetgever "integrale gezondheid" als "een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van een ziekte of aandoening. "Abortus voor psychosociaal leed in een laat stadium van de zwangerschap zal daarom mogelijk zijn onder dit nieuwe regime.

De wet geeft elke "zwangere" het recht om binnen 10 dagen na het verzoek een abortus te laten uitvoeren. Er is geen minimale bedenktijd. De "zwangere" heeft het recht om de abortus te laten uitvoeren of te laten begeleiden door een gezondheidswerker, zonder dat een dergelijk medisch toezicht verplicht is. Veel Argentijnse vrouwen gebruiken inderdaad al de abortuspil, die door activistische groepen buiten elke medische context wordt verspreid. Deze praktijk is nu legaal. Ten slotte zou abortus volledig worden vergoed door de sociale zekerheid.

 

Gewetensbezwaar verdraaid

Zorgverleners die een gewetensbezwaar maken, moeten hun patiënt "onverwijld" doorverwijzen naar een andere zorgprofessional en vooral "alle nodige maatregelen nemen om de toegang tot abortus voor hun patiënt te waarborgen". Indien zij niet aan deze verplichtingen voldoen, zullen zij worden onderworpen aan sancties, met inbegrip van strafrechtelijke sancties indien nodig.

Hetzelfde geldt voor bestuurders van zorginstellingen die geen zorgverleners hebben die bereid zijn een abortus uit te voeren. Zij zullen hun patiënten moeten doorverwijzen naar een instelling waar abortus wordt uitgevoerd.

Volgens Nicolas Lafferriere, hoogleraar burgerlijk recht aan de Katholieke Universiteit van Argentinië (UCA) en directeur van het Centrum voor Bio-ethiek, de Persoon en de Familie, verwart deze bepaling "individueel gewetensbezwaar met het institutionele plan. "De basis van de uitdrukking 'institutioneel gewetensbezwaar', legt hij uit, ligt niet in het feit dat alle beroepsbeoefenaren die een zorginstelling binnengaan bezwaar maken, maar in het feit dat het ideaal, de statuten of de fundamentele normen ervan principes bevatten die het leven verdedigen tegen de conceptie ervan. Het gaat dus inderdaad om de vrijheid van vereniging, naast de vrijheid van geweten, gedachte en godsdienst. »

 

Het "1000-dagenplan"

Tegelijkertijd met het wetsvoorstel over abortus had de regering van president Alberto Fernandez bij het parlement een wetsvoorstel ingediend dat bekend staat als het "1000-dagenplan", dat tot doel heeft moeders te ondersteunen op het gebied van gezondheid en economie, tot aan de 3de jaar van hun kind. Deze beloofde hulp wordt pas aangeboden vanaf de 12e week van de zwangerschap.

De gezamenlijke goedkeuring van deze twee wetten kan als een verrassing komen: hoe kan men consequent het gebruik van abortus op grote schaal toestaan, terwijl men tegelijkertijd financiële hulp en zorg biedt aan moeders in moeilijkheden? "Terwijl 'gewenste' kinderen het recht hebben op een waardig leven, integrale gezondheid en aandacht voor hun belangen (artikel 2 en 3 van het '1000 Days Plan'), worden ongewenste kinderen van al deze rechten beroofd", analyseert professor Lafferriere.


Vergelijkbare artikelen

NIEUW Expert Flash : Waarom abortus geen medische handeling is

NIEUW Expert Flash : Waarom abortus geen medische handeling is

- Abortus

Abortus wordt soms een 'medische handeling' genoemd omdat de praktijk bij wet aan een arts wordt toevertrouwd. Het is echter noodzakelijk om de aard van een handeling te onderzoeken om te concluderen of deze al dan niet een medische handeling is, onder meer bepaald door het doel ervan, en niet alleen door de hoedanigheid van de persoon die de handeling stelt.

Lees hier verder het nieuw Expert Flash van EIB.

Lees meer

Verlenging van de termijn voor zwangerschapsafbreking tot 4,5 maand: nieuw uitstel van de definitieve stemming over het wetsvoorstel

Verlenging van de termijn voor zwangerschapsafbreking tot 4,5 maand: nieuw uitstel van de definitieve stemming over het wetsvoorstel

- Abortus

De definitieve stemming over het wetsvoorstel in de Kamer is, alhoewel aangekondigd, uitgesteld nadat opnieuw advies is gevraagd aan de Raad van State.

Niet minder dan 55 volksvertegenwoordigers achtten dergelijk advies nodig nadat cdH, CD&V en N-VA verschillende aanvullende amendementen indienden.

De amendementen handelen over de afwezigheid in de voorgelegde tekst van welke sanctie ook ingeval de nieuwe voorwaarden niet zijn nageleefd, meer bepaald bij overschrijding van de 18...

Lees meer

Abortus : analyse van het advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsvoorstel

Abortus : analyse van het advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsvoorstel

- Abortus

Het verzoek om advies heeft betrekking op 30 amendementen op het wetsvoorstel 'tot wijziging van diverse wetsbepalingen teneinde de voorwaarden om tot een zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen". Dit wetsvoorstel is op 20 december 2019 in tweede lezing aangenomen door de Commissie Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, na een eerste advies van de Raad van State. Tot dan toe had de Raad van State geen enkele kritiek op de tekst geuit, met uitzondering van de uitbreiding ...

Lees meer