Transseksualiteit: Londense High Court waarschuwt tegen de uitbreiding van de puberteit blokkerende behandelingen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Gender en seksualiteit Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

In een arrest dat van doorslaggevend belang is voor het Verenigd Koninkrijk, maar waarvan de gevolgen zich ook tot ver buiten het eiland zouden kunnen uitstrekken, formuleerde het High Court in Londen twijfels over het vermogen van een minderjarige om in te stemmen met een behandeling die tot gevolg heeft dat de puberteit wordt geblokkeerd. Het arrest had betrekking op de kliniek Tavistock en Portman NHS Trust, en zijn Gender Identity Development Service, die kinderen opneemt met "genderdysforie". Dat zijn kinderen die zich niet identificeren met het geslacht van hun geboorte. De artsen van dit centrum zouden puberteitsblokkers hebben voorgeschreven aan kinderen, waarvan sommigen amper 10 jaar oud waren.

Het Hof wilde zich niet uitspreken over de negatieve effecten van dergelijke behandelingen – waarover al vaker werd gedocumenteerd - maar alleen over het vermogen van de kinderen om ermee in te stemmen. Het Hof stelt dat een kind, om geldig toestemming te kunnen geven voor dergelijke behandeling, in staat moet zijn de informatie te begrijpen en af te wegen, zoals:

- De onmiddellijke fysieke en psychologische gevolgen van de behandeling;

- Het feit dat de grote meerderheid van de patiënten die de puberteit blokkeren vervolgens hormonen van het andere geslacht gebruiken en dus medische ingrepen moeten ondergaan;

- Het verband tussen het innemen van hormonen van het andere geslacht en de daaropvolgende chirurgie, met de implicaties van een dergelijke chirurgische ingrepen;

- Het feit dat hormonen van het andere geslacht kunnen leiden tot verlies van vruchtbaarheid;

- De gevolgen van deze behandelingen voor toekomstige en levenslange relaties;

- Het huidige gebrek aan kennis over de gevolgen van het innemen van puberteitsblokkers voor het lichaam en de groei;

- De grote onzekerheid die blijft bestaan over de doeltreffendheid van deze behandelingen.

In het licht van al deze informatie die het Hof essentieel achtte voor de beslissing van het kind, acht het Hof het "hoogst onwaarschijnlijk dat een kind van 13 jaar of jonger bevoegd kan zijn om in te stemmen met een behandeling van puberteitsblokkers". "Voor kinderen van 14 en 15 jaar "twijfelt" het Hof of ze de risico's en de gevolgen op lange termijn van deze behandelingen kunnen begrijpen en afwegen. Voor 16- en 17-jarigen wenst het Hof dat artsen haar eerst toestemming vragen voordat zij dit soort behandelingen voorschrijven.

Deze waarschuwing is van groot belang, met name in de Angelsaksische landen, waar de rage met transgenderkinderen en –jongeren blijft toenemen. De Amerikaanse journaliste van de Wall Street Journal, Abigail Shrier, publiceerde in juni 2020 een onderzoek naar dit fenomeen, dat vooral jonge meisjes treft. "Online beïnvloeders spelen een grote rol in het verspreiden van een gevoel van ongemak met het eigen lichaam, en moedigen het idee aan dat elk symptoom van het niet perfect vrouwelijk zijn betekent dat een meisje waarschijnlijk transseksueel is", schreef ze in een interview met Le Figaro op 16 december 2020.

 

Source : Image by Luisa Planeta Leoni on Pixabay