Transseksualiteit: Londense High Court waarschuwt tegen de uitbreiding van de puberteit blokkerende behandelingen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Gender en seksualiteit Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

In een arrest dat van doorslaggevend belang is voor het Verenigd Koninkrijk, maar waarvan de gevolgen zich ook tot ver buiten het eiland zouden kunnen uitstrekken, formuleerde het High Court in Londen twijfels over het vermogen van een minderjarige om in te stemmen met een behandeling die tot gevolg heeft dat de puberteit wordt geblokkeerd. Het arrest had betrekking op de kliniek Tavistock en Portman NHS Trust, en zijn Gender Identity Development Service, die kinderen opneemt met "genderdysforie". Dat zijn kinderen die zich niet identificeren met het geslacht van hun geboorte. De artsen van dit centrum zouden puberteitsblokkers hebben voorgeschreven aan kinderen, waarvan sommigen amper 10 jaar oud waren.

Het Hof wilde zich niet uitspreken over de negatieve effecten van dergelijke behandelingen – waarover al vaker werd gedocumenteerd - maar alleen over het vermogen van de kinderen om ermee in te stemmen. Het Hof stelt dat een kind, om geldig toestemming te kunnen geven voor dergelijke behandeling, in staat moet zijn de informatie te begrijpen en af te wegen, zoals:

- De onmiddellijke fysieke en psychologische gevolgen van de behandeling;

- Het feit dat de grote meerderheid van de patiënten die de puberteit blokkeren vervolgens hormonen van het andere geslacht gebruiken en dus medische ingrepen moeten ondergaan;

- Het verband tussen het innemen van hormonen van het andere geslacht en de daaropvolgende chirurgie, met de implicaties van een dergelijke chirurgische ingrepen;

- Het feit dat hormonen van het andere geslacht kunnen leiden tot verlies van vruchtbaarheid;

- De gevolgen van deze behandelingen voor toekomstige en levenslange relaties;

- Het huidige gebrek aan kennis over de gevolgen van het innemen van puberteitsblokkers voor het lichaam en de groei;

- De grote onzekerheid die blijft bestaan over de doeltreffendheid van deze behandelingen.

In het licht van al deze informatie die het Hof essentieel achtte voor de beslissing van het kind, acht het Hof het "hoogst onwaarschijnlijk dat een kind van 13 jaar of jonger bevoegd kan zijn om in te stemmen met een behandeling van puberteitsblokkers". "Voor kinderen van 14 en 15 jaar "twijfelt" het Hof of ze de risico's en de gevolgen op lange termijn van deze behandelingen kunnen begrijpen en afwegen. Voor 16- en 17-jarigen wenst het Hof dat artsen haar eerst toestemming vragen voordat zij dit soort behandelingen voorschrijven.

Deze waarschuwing is van groot belang, met name in de Angelsaksische landen, waar de rage met transgenderkinderen en –jongeren blijft toenemen. De Amerikaanse journaliste van de Wall Street Journal, Abigail Shrier, publiceerde in juni 2020 een onderzoek naar dit fenomeen, dat vooral jonge meisjes treft. "Online beïnvloeders spelen een grote rol in het verspreiden van een gevoel van ongemak met het eigen lichaam, en moedigen het idee aan dat elk symptoom van het niet perfect vrouwelijk zijn betekent dat een meisje waarschijnlijk transseksueel is", schreef ze in een interview met Le Figaro op 16 december 2020.


Vergelijkbare artikelen

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

Gedwongen abortus en sterilisatie: "etnische eugenetica" tegenover de Oeigoeren in China?

- Eugenetica

Op 15 juli publiceerde onderzoeker Adrian Zenz een rapport in de Jamestown Foundation getiteld "Sterilisaties, IUD's en Gedwongen Geboortepreventie: de Chinese communistische partijcampagne om het Oeigoerse geboortecijfer in Xinjiang te verminderen".

 

Bevolkingsgroei en geboortebeperking

De onderzoeker baseert zich op de officiële statistieken van de Chinese autoriteiten, volgens welke de natuurlijke bevolkingsgroei in Xinjiang is gedaald van 7,13 naar 6,4 per 1000 inwoners t.o. het n...

Lees meer

Een studie over de uitbreiding van de toegang tot het "palliatief statuut" in België

Een studie over de uitbreiding van de toegang tot het "palliatief statuut" in België

- Palliatieve zorg

Jeroen Schoenmakers, adjunct-kabinetschef van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, toonde zich in oktober vorig jaar bereid de toegang tot het "palliatief statuut" uit te breiden tot patiënten met een levensverwachting van meer dan drie maanden. Het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg in België is van plan om in het eerste kwartaal van 2023 een studie te publiceren over het "palliatief statuut". Deze studie zal een antwoord trachten te vinden op de vragen: "hoe moet ...

Lees meer

Nieuw-Zeeland: Als euthanasie wordt gelegaliseerd, zullen gezondheidsinstellingen zich dan ertegen kunnen verzetten?

Nieuw-Zeeland: Als euthanasie wordt gelegaliseerd, zullen gezondheidsinstellingen zich dan ertegen kunnen verzetten?

- Vrijheid van zorginstellingen

Op 19 september zal de bevolking van Nieuw-Zeeland via een referendum beslissen over de legalisering van euthanasie. Op 13 november 2019 heeft het Parlement al een wet aangenomen die euthanasie niet strafbaar stelt, maar die nu in stemming moet worden gebracht. De centra voor palliatieve zorg ("hospices") van het land, die vrezen dat de nieuwe wet hun zorgethiek zou ondermijnen door hen te dwingen tot euthanasie, hebben het voortouw genomen door de Hoge Raad te vragen de gevolgen van de...

Lees meer