Na het Orpea schandaal, een campagne om de ouderen te steunen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Palliatieve zorg Nieuws Temps de lecture : 2 min.

 Afdrukken

Op 29 januari heeft de Franse vereniging Alliance VITA een campagne gelanceerd ten gunste van de begeleiding en de zorg aan bejaarden. Onder de titel "Changeons nos regards, pour changer sa vie" (Verander onze zienswijze, om hun leven te veranderen) nodigt zij de overheid en het Franse volk uit waakzaam te zijn in verband met de kwetsbaarheid en solidariteit met onze ouderen en dat ouderdom en levenseinde geen criteria zijn van marginalisering in de samenleving.

Per toeval verscheen het boek "Les Fossoyeurs" (De doodgravers) van de journalist Victor Castanet, enkele dagen voor de door Alliance VITA gelanceerde campagne. In dit boek werden de omstandigheden aan de kaak  gesteld waaronder ouderen worden verzorgd in veel Franse bejaardentehuizen, bekend als Ehpad (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), in het bijzonder degene die tot de groep “Orpea” behoren. Naar aanleiding van deze onthullingen heeft de Franse overheid twee onderzoeken ingesteld, enerzijds naar gevallen van mishandeling en anderzijds naar de dubieuze financiële praktijken van bepaalde inrichtingen.

Aangezien de groep “Orpea” ook in België actief is, heeft het schandaal ook in dit land gevolgen gehad. Het Waals agentschap voor levenskwaliteit (Aviq) heeft onaangekondigd onderzoek verricht in de 18 rusthuizen van de groep Orpea in Wallonië. Eén van deze inrichtingen werd als "zeer zorgwekkend" vermeld en twee andere werden onder grondig toezicht geplaatst. Aviq wil een lijst van wetsvoorstellen opstellen "om de overheidsfinanciering afhankelijk te maken van kwaliteitsindicatoren betreffende in het bijzonder de hygiëne en de voeding in verpleeghuizen".

Eveneens in Vlaanderen werden dergelijke maatregelen getroffen door de toeziende overheid.

Sindsdien zijn in beide landen vele getuigenissen van personeel en bewoners van verpleeghuizen in de media verschenen. Deze getuigenissen versterken de stem van vele ouderen die zeggen dat zij in de laatste dagen van hun leven in eenzaamheid en droefheid leven, hetzij in een verpleegtehuis, hetzij thuis. De afhankelijkheid en kwetsbaarheid van deze mensen roepen angsten op die door Alliance VITA goed worden geïdentificeerd: "de angst om alleen te zijn, om zijn vrijheid te verliezen, om zich nutteloos te voelen, om op zijn naasten te wegen, om afkeer op te wekken, om mishandeld te worden, om te veel te lijden". Dit alles brengt een onbehagen teweeg, dat zich soms vertaalt in een verzoek om te sterven. Uit een enquête die het IFOP in maart 2021 heeft gehouden, bleek dat deze mensen vooral begeleid wilden worden aan het einde van hun leven, en niet geëuthanaseerd wilden worden. Dit doet de vraag rijzen naar de acties die door onze samenleving worden ondernomen om de ouderen te integreren. Alliance VITA moedigt alle burgers (familie, vrienden, personeel, vrijwilligers) aan om regelmatige contacten  met hun ouderen te onderhouden en zo hun "sociale dood" te voorkomen.           

Concrete eisen zijn te vinden op de campagnepagina.


Vergelijkbare artikelen

Ouderen en COVID-19: welke zorg voor kwetsbare patiënten?

Ouderen en COVID-19: welke zorg voor kwetsbare patiënten?

- Sedatie

Het triëren van patiënten, het weigeren van ziekenhuisopname, een strikt isolement...: naarmate de huidige gezondheidscrisis vordert, nemen de ethische vragen over de zorg voor risicopersonen toe. Onder hen bevinden zich duidelijk de ouderen in de frontlinie. Aanvankelijk werd gedacht dat deze ethische kwesties konden herleid worden tot een kwestie van prioriteiten in de zorgverlening : in het geval van overbezetting op intensive care-afdelingen staat de gevorderde leeftijd van een persoon i...

Lees meer

Geassisteerde zelfmoord voor "voltooid leven": welke plaats voor de ouderen in onze welvarende westerse samenlevingen?

Geassisteerde zelfmoord voor "voltooid leven": welke plaats voor de ouderen in onze welvarende westerse samenlevingen?

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Het nieuwe Nederlandse wetsvoorstel - om begeleide zelfmoord toe te staan voor "voltooid leven" vanaf 75 jaar - roept de vraag op naar de plaats van de ouderen in onze welvarende westerse samenlevingen.

De opinie van Constance du Bus, juriste bij het Europees Instituut voor Bio-ethiek (La Libre Belgique, 2 September 2020 - originele versie in het Frans)

Lees meer

"Laten we geschiedenis maken": een grootschalige campagne om mensen met het syndroom van Down te verwelkomen

"Laten we geschiedenis maken": een grootschalige campagne om mensen met het syndroom van Down te verwelkomen

- Trisomie 21

Van 18 tot 24 maart rolden de Parijse metro's de rode loper uit ter ere van mensen met het syndroom van Down, die jaarlijks op 21 maart worden gevierd. In meer dan 130 stations toonden imposante affiches de lachende gezichten van kinderen met het syndroom van Down in de kleren van Charlie Chaplin, generaal De Gaulle, Edith Piaf, Napoleon of zelfs een speler van het Franse voetbalelftal. Deze kleine helden riepen de reizigers op: "Laten we geschiedenis maken!".

De Fondation Jérôme Lejeune, de ...

Lees meer