Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap

Nieuws - België

Gepubliceerd op : 02/12/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Van 5 tot 7 november 2021 is in Brussel de 'Men Having Babies'-beurs gehouden die commercieel draagmoederschap promoot en draagmoederschapscontracten aanbiedt.

Het doel van de beurs is voornamelijk mannelijke stellen, maar ook alleenstaanden, de mogelijkheid te bieden een draagmoederschapscontract voor de 'aanschaf' van een baby te sluiten, waarbij de wensouders een draagmoeder uit een catalogus kunnen kiezen. De prijzen schommelen tussen 90.000 en 160.000 euro, rekening houdende met de vele commerciële tussenpersonen (bemidde­laars, klinieken, advocaten, enz.). Verscheidene van die kantoren die bemiddelen bij draagmoederschap bieden de mogelijkheid in het contract het geslacht van de baby te kiezen.

Het Burgerinitiatief tot afschaffing van de het draagmoederschap stelde een video samen met fragmenten van de online-tentoonstelling die in 2020 werd gehouden. Deze video's geven een idee van de voorstellen die advocaten en juristen doen aan echtparen of de opdrachtgevers ter omzeiling van de wetten van hun land die het draagmoederschap hetzij verbieden (zoals bvb. Frankrijk) hetzij niet erkennen (zoals België).

Een ander videofragment toont hoe het contract het kind voorstelt als koopwaar met clausules in de zin van 'geen baby, geld terug' of 'wij verzekeren de hoge kwaliteit van de aangeleverde embryo's'.

Het aanbieden van draagmoeders op een beurs in het hart van de Europese hoofdstad gaat volledig voorbij aan de schadelijke gevolgen van de aantasting van de integriteit en de waardigheid van moeder en kind: haar lichaam wordt gehuurd en haar kind wordt aangeboden als koopwaar.

In een resolutie van 21 januari 2021 heeft het Europees Parlement eraan herinnerd dat 'seksuele uitbuiting met het oog op het draagmoederschap en de voortplanting (...) onaanvaardbaar is en een schending is van de menselijke waardigheid en de mensenrechten'.

In dit verband kondigde de Internationale Coalitie voor de Afschaffing van het Draagmoederschap (CIAMS)aan op 6 november een betoging te houden voor de deuren van het Brusselse hotel uit protest tegen de organisatie van deze beurs. De CIAMS wil benadrukken dat 'de kinderwens noch de instrumentalisatie van vrouwen, noch de koop-verkoop van kinderen rechtvaardigt', dat 'draagmoederschap, welke vorm het ook aanneemt, [...] een praktijk is die een samenleving die opkomt voor mensenrechten onwaardig is' en dat een 'ethisch draagmoederschap niet bestaat.'


Vergelijkbare artikelen

De Vlaamse christendemocraten willen een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap

De Vlaamse christendemocraten willen een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap

- Draagmoederschap

In het Belgische federale parlement gaan steeds meer stemmen op voor de legalisering van het niet-commerciële draagmoederschap. De Vlaamse christendemocraten (CD&V), die tot dusver aanstuurden op een verbod op commercieel draagmoederschap, kondigden begin deze week aan open te staan voor de omkadering van het niet-commerciële draagmoederschap. Hiermee sluit de partij zich aan bij de oproep van september jl. waarmee de Vlaamse linkerzijde (Vooruit) haar wetsvoorstel inzake niet-commercieel d...

Lees meer

Nederland: eerste draagmoederschap voor een mannelijk paar

Nederland: eerste draagmoederschap voor een mannelijk paar

- Draagmoederschap

Op 5 augustus werd in het "vruchtbaarheidscentrum" Nij Geertgen in Elsendorp, Nederland, het eerste kind geboren op grond van een draagmoederschapsovereenkomst tussen een draagmoeder en een mannelijk paar.

Afgezien van het feit dat het hier om het eerste officiële draagmoederschap voor een mannelijk paar in Nederland gaat, is deze geboorte ook het eerste draagmoederschap is dat in Nederland wordt uitgevoerd met een eiceldonatie, via in-vitrofertilisatie. Naast de biologische en de juridische ...

Lees meer

Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

Commercieel draagmoederschap nu geoorloofd in New York

- Draagmoederschap

De staat New York heeft het commercieel draagmoederschap gelegaliseerd in het kader van een budgetprogramma dat besmet is door de coronaviruspandemie. Aangenomen tijdens de covid-19-crisis, "achter de gesloten deuren van een voor het publiek gesloten Capitool", is deze ontwikkeling ernstig, zowel juridisch als moreel. Vanaf februari 2021 kunnen steriele of homoseksuele paren een kind krijgen dat verwekt is door in-vitrofertilisatie en gedragen wordt door een vrouw die betaald wordt voor haar...

Lees meer