Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap Nieuws Temps de lecture : 1 min.

 Afdrukken

Van 5 tot 7 november 2021 is in Brussel de 'Men Having Babies'-beurs gehouden die commercieel draagmoederschap promoot en draagmoederschapscontracten aanbiedt.

Het doel van de beurs is voornamelijk mannelijke stellen, maar ook alleenstaanden, de mogelijkheid te bieden een draagmoederschapscontract voor de 'aanschaf' van een baby te sluiten, waarbij de wensouders een draagmoeder uit een catalogus kunnen kiezen. De prijzen schommelen tussen 90.000 en 160.000 euro, rekening houdende met de vele commerciële tussenpersonen (bemidde­laars, klinieken, advocaten, enz.). Verscheidene van die kantoren die bemiddelen bij draagmoederschap bieden de mogelijkheid in het contract het geslacht van de baby te kiezen.

Het Burgerinitiatief tot afschaffing van de het draagmoederschap stelde een video samen met fragmenten van de online-tentoonstelling die in 2020 werd gehouden. Deze video's geven een idee van de voorstellen die advocaten en juristen doen aan echtparen of de opdrachtgevers ter omzeiling van de wetten van hun land die het draagmoederschap hetzij verbieden (zoals bvb. Frankrijk) hetzij niet erkennen (zoals België).

Een ander videofragment toont hoe het contract het kind voorstelt als koopwaar met clausules in de zin van 'geen baby, geld terug' of 'wij verzekeren de hoge kwaliteit van de aangeleverde embryo's'.

Het aanbieden van draagmoeders op een beurs in het hart van de Europese hoofdstad gaat volledig voorbij aan de schadelijke gevolgen van de aantasting van de integriteit en de waardigheid van moeder en kind: haar lichaam wordt gehuurd en haar kind wordt aangeboden als koopwaar.

In een resolutie van 21 januari 2021 heeft het Europees Parlement eraan herinnerd dat 'seksuele uitbuiting met het oog op het draagmoederschap en de voortplanting (...) onaanvaardbaar is en een schending is van de menselijke waardigheid en de mensenrechten'.

In dit verband kondigde de Internationale Coalitie voor de Afschaffing van het Draagmoederschap (CIAMS)aan op 6 november een betoging te houden voor de deuren van het Brusselse hotel uit protest tegen de organisatie van deze beurs. De CIAMS wil benadrukken dat 'de kinderwens noch de instrumentalisatie van vrouwen, noch de koop-verkoop van kinderen rechtvaardigt', dat 'draagmoederschap, welke vorm het ook aanneemt, [...] een praktijk is die een samenleving die opkomt voor mensenrechten onwaardig is' en dat een 'ethisch draagmoederschap niet bestaat.'