Draagmoederschap: in Brussel is opnieuw een beurs voor 'babyver-koop' gehouden

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Draagmoederschap

Nieuws - België

Gepubliceerd op : 02/12/2021

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek

Van 5 tot 7 november 2021 is in Brussel de 'Men Having Babies'-beurs gehouden die commercieel draagmoederschap promoot en draagmoederschapscontracten aanbiedt.

Het doel van de beurs is voornamelijk mannelijke stellen, maar ook alleenstaanden, de mogelijkheid te bieden een draagmoederschapscontract voor de 'aanschaf' van een baby te sluiten, waarbij de wensouders een draagmoeder uit een catalogus kunnen kiezen. De prijzen schommelen tussen 90.000 en 160.000 euro, rekening houdende met de vele commerciële tussenpersonen (bemidde­laars, klinieken, advocaten, enz.). Verscheidene van die kantoren die bemiddelen bij draagmoederschap bieden de mogelijkheid in het contract het geslacht van de baby te kiezen.

Het Burgerinitiatief tot afschaffing van de het draagmoederschap stelde een video samen met fragmenten van de online-tentoonstelling die in 2020 werd gehouden. Deze video's geven een idee van de voorstellen die advocaten en juristen doen aan echtparen of de opdrachtgevers ter omzeiling van de wetten van hun land die het draagmoederschap hetzij verbieden (zoals bvb. Frankrijk) hetzij niet erkennen (zoals België).

Een ander videofragment toont hoe het contract het kind voorstelt als koopwaar met clausules in de zin van 'geen baby, geld terug' of 'wij verzekeren de hoge kwaliteit van de aangeleverde embryo's'.

Het aanbieden van draagmoeders op een beurs in het hart van de Europese hoofdstad gaat volledig voorbij aan de schadelijke gevolgen van de aantasting van de integriteit en de waardigheid van moeder en kind: haar lichaam wordt gehuurd en haar kind wordt aangeboden als koopwaar.

In een resolutie van 21 januari 2021 heeft het Europees Parlement eraan herinnerd dat 'seksuele uitbuiting met het oog op het draagmoederschap en de voortplanting (...) onaanvaardbaar is en een schending is van de menselijke waardigheid en de mensenrechten'.

In dit verband kondigde de Internationale Coalitie voor de Afschaffing van het Draagmoederschap (CIAMS)aan op 6 november een betoging te houden voor de deuren van het Brusselse hotel uit protest tegen de organisatie van deze beurs. De CIAMS wil benadrukken dat 'de kinderwens noch de instrumentalisatie van vrouwen, noch de koop-verkoop van kinderen rechtvaardigt', dat 'draagmoederschap, welke vorm het ook aanneemt, [...] een praktijk is die een samenleving die opkomt voor mensenrechten onwaardig is' en dat een 'ethisch draagmoederschap niet bestaat.'


Vergelijkbare artikelen

Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

Draagmoederschap: de inperking brengt de tekortkomingen van een geglobaliseerde markt aan het licht

- Draagmoederschap

Het sluiten van de grenzen van veel landen heeft bijzondere gevolgen voor koppels die gebruik maken van draagmoederschap. Velen van hen zijn niet in staat om het land te bereiken waar de draagmoeder verblijft om op tijd voor de geboorte van het kind aan te komen. Deze situatie doet zich met name voor bij verschillende koppels die in Frankrijk wonen, een land waar de praktijk van het draagmoederschap verboden is, op grond van de beginselen van onbeschikbaarheid en niet-verhandelbaarheid van...

Lees meer

De Vlaamse christendemocraten willen een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap

De Vlaamse christendemocraten willen een wettelijk kader voor niet-commercieel draagmoederschap

- Draagmoederschap

In het Belgische federale parlement gaan steeds meer stemmen op voor de legalisering van het niet-commerciële draagmoederschap. De Vlaamse christendemocraten (CD&V), die tot dusver aanstuurden op een verbod op commercieel draagmoederschap, kondigden begin deze week aan open te staan voor de omkadering van het niet-commerciële draagmoederschap. Hiermee sluit de partij zich aan bij de oproep van september jl. waarmee de Vlaamse linkerzijde (Vooruit) haar wetsvoorstel inzake niet-commercieel d...

Lees meer

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

Litouwen verklaart dat draagmoederschap in strijd is met de waardigheid van vrouwen en kinderen

- Draagmoederschap

Het Litouwse parlement heeft op 25 juni 2020 met een zeer grote meerderheid (54 tegen 4, bij 3 onthoudingen) een "Resolutie ter veroordeling van alle vormen van draagmoederschap" aangenomen. De tekst werd gesteund door parlementsleden van verschillende partijen, waaronder de christen - democraten, de ecologisten en de sociaal -democraten. Het Parlement heeft de Litouwse president en regering opgeroepen om niet alleen alle vormen van draagmoederschap in Litouwen te veroordelen, maar ook om...

Lees meer