Begin van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

België KB forfaitaire tegemoetkoming /MBV

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

6 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen. (B.S. 14/10/2008)

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 22 min.

6 JULI 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet oprichting evaluatie commissie wet abortus

Auteur / Bron : Belgische senaat Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

13 augustus 1990 - Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april1990 betreffende de zwangerschapsafbreking

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet betreffende de zwangerschapsafbreking

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

b) de zwangerschapsafbreking moet onder medisch verantwoorde omstandigheden door een geneesheer worden verricht in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden die de zwangere vrouw opvangt en haar omstandig inlicht inzonderheid over de rechten, de bijstand en de voordelen, bij wet en decreet gewaarborgd aan de gezinnen, aan de al dan niet gehuwde moeders en hun kinderen, alsook over de mogelijkheden om het kind dat geboren zal worden, te la.tén adopteren, ...

 PDF-bestand  Lees meer