Rechten en vrijheden (België)

 Verwijder filter "België"

België Wet apotheker / beschikbaarheid van euthanatica

Auteur / Bron : België Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica

 PDF-bestand  Lees meer 

België Wet / ziekenhuizen /etisch comité

Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden Wetteksten Temps de lecture : 2 min.

7 AUGUSTUS 1987. - Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. (B.S. 07/10/1987) Art. 70ter. Ieder ziekenhuis moet beschikken over een plaatselijk ethisch comité, met dien verstande dat de Koning de voorwaarden kan omschrijven onder dewelke bedoeld comité via een samenwerkingsakkoord tussen ziekenhuizen mag aangeboden worden.

 PDF-bestand  Lees meer