Begin van het leven (België) > Medisch begeleide voortplanting

 Verwijder filter "België"

België - KB forfaitaire tegemoetkoming /MBV

6 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen. (B.S. 14/10/2008)

 PDF-bestand  Lees meer 


België - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

6 JULI 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten

 PDF-bestand  Lees meer