Begin van het leven (België)

 Verwijder filter "België"

De nieuwe abortuswet in België : een haast volwaardig recht op zwangerschapsafbreking in de eerste twaalf weken

België - De nieuwe abortuswet in België : een haast volwaardig recht op zwangerschapsafbreking in de eerste twaalf weken

Bijna dertig jaar na de gedeeltelijke depenalisering van abortus heeft België haar wetgeving op een aantal fundamentele punten gewijzigd. Dit gebeurde bijna geruisloos en de nieuwe wet kan rekenen op algemene instemming, zowel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als bij de publieke opinie.

De tekst bevat de overbrenging van meerdere artikelen uit het Strafwetboek naar een bijzondere wet, het schrappen van de voorwaarde van de noodsituatie, het invoeren van een uitzondering op de bedenktijd, de verplichte doorverwijzing van de arts bij een weigering om zelf de ingreep uit te voeren, de bestraffing van personen die een vrouw fysiek proberen de toegang tot een zorginstelling te verbieden en een beperkte verlenging van de zwangerschapstermijn voor een abortus.

Alhoewel de meerderheidspartijen deze wijzigingen in de eerste plaats voorstellen als een modernisering en een aanpassing aan de maatschappelijke realiteit, betekenen ze wel degelijk een fundamentele ommekeer in de wijze ...

 PDF-bestand  Lees meer