Nederland / euthanasia /jaarverslag 2009

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 127 min.

 Afdrukken

Meldingen
De commissies ontvingen in het verslagjaar 2009, 2636 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
In 2443 gevallen was er sprake van euthanasie, in 156 gevallen
van hulp bij zelfdoding en in 37 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Artsen
De meldend arts was in 2356 gevallen een huisarts, in 184 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 87 gevallen een specialist ouderengeneeskunde en in 10 gevallen een arts in opleiding tot specialist. (1 melding werd door twee artsen gedaan.)

Aandoeningen
De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:  

kanker 2153
hart- en vaataandoeningen 54
aandoeningen van het zenuwstelsel 131
overige aandoeningen 168
combinatie van aandoeningen 130

Instellingen
De levensbeëindiging vond in 2117 gevallen thuis plaats, in 170 gevallen in een ziekenhuis, in 77 gevallen in een verpleeghuis, in 111 gevallen in een verzorgingshuis, 124 gevallen in een hospice en in 37 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Bevoegdheid en eindoordeel
De commissies achtten zich in alle gevallen bevoegd om de zaak te beoordelen.
In dit verslagjaar kwamen de commissies 9 maal tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling
De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en de verzending van het oordeel van de commissie was 37 dagen.

Vroegere jaarverslagen

  • levenseinde
  • statistieken
  • cijfersgegevens
  • palliatieve zorgen

Temps de lecture : 126 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

Rapport quinqennal Euthanasie aux Pays-Bas

- Einde van het leven

1. Synthèse du Rapport en français : voir Flash Expert

2. Opinion du Dr Chabot, critique du rapport quinquennal : ICI

3. Le Rapport en néerlandais :  ICI

Summary of the Report
The Dutch Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act (Wtl) came into force in 2002.
Goals of the law include providing legal security for all involved, assuring prudent practice with regard to euthanasia and physician-assisted suicide by physicians, and providing an adequate framework for physicians to b...

Lees meer

Evaluatierapport palliatievezorg 2005

- Einde van het leven

Mai 2005: Evaluatierapport palliatievezorg

INLEIDING

Sinds een kwarteeuw is in de geneeskunde en in de maatschappij opnieuw het besef doorgedrongen dat sterven een zeer belangrijk gebeuren is in een mensenleven, en dat voor diegene die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en binnen afzienbare tijd zal sterven, de kwaliteit van het leven primeert op de kwantiteit ervan. Geleidelijk aan kregen de pijnbestrijding en de zorg voor de stervende een plaats in de geneeskunde en raakte de palliatieve...

Lees meer