Nederland / euthanasia /jaarverslag 2009

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 127 min.

 Afdrukken

Meldingen
De commissies ontvingen in het verslagjaar 2009, 2636 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
In 2443 gevallen was er sprake van euthanasie, in 156 gevallen
van hulp bij zelfdoding en in 37 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Artsen
De meldend arts was in 2356 gevallen een huisarts, in 184 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 87 gevallen een specialist ouderengeneeskunde en in 10 gevallen een arts in opleiding tot specialist. (1 melding werd door twee artsen gedaan.)

Aandoeningen
De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:  

kanker 2153
hart- en vaataandoeningen 54
aandoeningen van het zenuwstelsel 131
overige aandoeningen 168
combinatie van aandoeningen 130

Instellingen
De levensbeëindiging vond in 2117 gevallen thuis plaats, in 170 gevallen in een ziekenhuis, in 77 gevallen in een verpleeghuis, in 111 gevallen in een verzorgingshuis, 124 gevallen in een hospice en in 37 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Bevoegdheid en eindoordeel
De commissies achtten zich in alle gevallen bevoegd om de zaak te beoordelen.
In dit verslagjaar kwamen de commissies 9 maal tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling
De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en de verzending van het oordeel van de commissie was 37 dagen.

Vroegere jaarverslagen

  • levenseinde
  • statistieken
  • cijfersgegevens
  • palliatieve zorgen

Temps de lecture : 126 min. Downloaden