Verslag evaluatiecommissie / abortus 2010

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 50 min.

 Afdrukken

Dit verslag, het vierde dat door de evaluatiecommissie in haar huidige samenstelling krachtens het koninklijk besluit van 29 november 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2003, verzorgd wordt, is zoals de vorige ingedeeld in verschillende delen.

Cijfers voor de jaren 2008 en 2009

  • Abortus
  • IVG
  • cijfersgegevens

Temps de lecture : 49 min. Downloaden