Jaarrapportage 2010 van de Wet afbreking zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Zonder thematisch Verslagen en meningen Temps de lecture : 28 min.

 Afdrukken

In 2010 werden in Nederland ruim 32.000 abortussen verricht. Dit blijkt uit de Jaarrapportage 2010 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op grond van de Wet Afbreking Zwangerschap rapporteert de inspectie jaarlijks de gegevens over alle abortussen (inclusief de zogeheten overtijdbehandelingen) die in het voorafgaande jaar in Nederland zijn uitgevoerd.

In 2010 is één van de abortusklinieken in Den Haag na faillissement gesloten. Ook in Amsterdam werd  een kliniek gesloten in 2010.  De beschikbare gegevens voor 2010 zijn daarom niet compleet, maar op de belangrijkste onderdelen kunnen onderbouwde schattingen worden gemaakt.

Op 31 december 2010 waren er 16 abortusklinieken en 92 ziekenhuizen met een WAZ-vergunning. De cijfers in deze rapportage laten zien dat het aantal abortussen in 2010 lager was dan in de voorgaande jaren. Evenals in voorgaande jaren vond meer dan de helft (circa 56 procent) van de abortussen plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap. Circa 17 procent was een tweede trimesterabortus (meer dan 13 weken zwangerschap).

Het aantal abortussen per 1000 in Nederland wonende vrouwen in de leeftijdsgroep 15-44 jaar was in 2010 8,7. Nederland behoort daarmee wereldwijd tot de landen met een van de laagste abortuscijfers.


 

  • abortus
  • avortement
  • données chiffrées
  • Nederland
  • Pays-Bas

Temps de lecture : 27 min. Downloaden