Statuut van het menselijk lichaam (Nederland)

 Verwijder filter "Nederland"

Nederland Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 7 min.

Wet van 6 februari 2003, houdende regels inzake de  veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal)   (...) Artikel 3 Het is verboden weefsels, cellen, bestanddelen van een embryo, foetale weefsels in de zin van de Wet foetaal weefsel, alsmede uit weefsel of cellen of uit bestanddelen van een embryo dan wel uit foetaal weefsel in kweek gebrachte cellen, die bij het verkrijgen uitsluitend ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet op de orgaandonatie

Gepubliceerd op : Thema : Statuut van het menselijk lichaam Wetteksten Temps de lecture : 15 min.

2.Degene die het orgaan zal verwijderen, draagt ervoor zorg dat de donor op duidelijke wijze mondeling en schriftelijk en desgewenst met behulp van audio-visuele middelen, wordt geïnformeerd over de aard en het doel van de verwijdering en de te verwachten gevolgen en risico's voor diens gezondheid en overige leefomstandigheden. Tevens vergewist hij zich ervan dat de donor de toestemming vrijelijk en in het besef van de gevolgen heeft verleend en op de hoogte is van het bepaalde in deze wet ...

 PDF-bestand  Lees meer