Begin van het leven (Nederland)

 Verwijder filter "Nederland"

Nederland Planningsbesluit in-vitrofertilisatie

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 4 min.

Gelet op artikel 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen; Gezien de rapporten van de Gezondheidsraad van 19 juni 1996 (Deeladvies inzake ICSI, intracytoplasmatische sperma-injectie) en van 10 februari 1997 (advies inzake het planningsbesluit IVF, in-vitrofertilisatie) en van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (uitvoeringstoets van 15 december 1998); Besluit: Artikel 1 De omvang van de behoefte aan in-vitrofertilisatie en de wijze waarop in die behoefte zal worden voorzien...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Wet / afbreken van zwangerschap

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 9 min.

Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap   (...) Artikel 3 1.Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. 2.Indien een arts bij wie de vrouw onder regelmatige medische behandeling staat, dan wel als medisch specialist of in de woonplaats van de vrouw als huisarts werkzaam is, haar, onder mededeling van zijn bevindingen, heeft verwezen ...

 PDF-bestand  Lees meer 

Nederland Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek

Auteur / Bron : Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven Wetteksten Temps de lecture : 11 min.

PGD wordt uitgevoerd met in achtneming van het onderstaande beslissingskader. Dit beslissingskader is gebaseerd op het kabinetsstandpunt preïmplantatie genetische diagnostiek van 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 29 323 nr. 46). Het is tot stand gekomen onder meer dankzij adviezen van ter zake deskundigen. Naast dit beslissingskader moet de richtlijn PGD, die op dit moment door beroepsgroepen (VKGN en NVOG) wordt voorbereid, worden toegepast. Hetzelfde geldt voor een richtlijn voor transport-PGD. 

 PDF-bestand  Lees meer