Medisch begeleide voortplanting (MBV) in België

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Medisch begeleide voortplanting Dossiers Temps de lecture : 22 min.

 Afdrukken

Een sector in volle expansië.

Sinds 1978, het jaar van de eerste kunstmatige conceptie van een menselijk wezen, is het aantal kinderen ontvangen op deze manier geschat tussen de 3 en 4 miljoen wereldwijd. De grote meerderheid van MBV -behandelingen gebeurt in Europa. In België doen jaarlijks ongeveer 10.000 koppels hierop beroep, waarvan er 3.700 uit het buitenland komen. Elk jaar worden niet minder dan 3.000 kinderen verwekt in België door kunstmatige voortplanting, vanuit 26.868 opgestarte vrouwelijke cycli. 

De MBV-technieken zijn in België in 30 jaar tijd sterk geëvolueerd. Ons land, pionier in sommige technieken, telt 18 centra voor MBV  en 15 centra waar follikelpunctie gerealiseerd wordt, alle verbonden met een universiteit en een centrum voor genetische analyse. 

In dit dossier nemen we ons voor deze kwestie te onderzoeken. Welke technieken worden gebruikt? Welk is hun juridische status op grond van de Belgische wetgeving? Welke kritische blik kan men werpen op deze reproductieve technieken ?

  • embryodonatie
  • onvruchtbaarheid
  • ICSI
  • Medisch Geassisteerde Voortplanting
  • reproductieve geneeskunde
  • ovariële hyperstimulatie
  • cijfersgegevens

Temps de lecture : 21 min. Downloaden