Beroep tot vernietiging / wet betreffende euthanasie

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 19 min.

 Afdrukken

Arbitragehof, Arrest nr. 4/2004 van 14 januari 2004 - het beroep tot vernietiging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, ingesteld door de v.z.w. Jurileven en de v.z.w. Pro Vita.

 

    (...) De verzoekers willen niet het feit in het geding brengen dat het wettig is een behandeling die voor  de patiënt onnuttig blijkt, te onderbreken of niet aan te vatten, maar ze verwerpen de legalisering van het doden van een andere persoon (wat overigens het geval van de hulp bij zelfdoding overstijgt) waarin wordt voorzien in die wet die, in naam van het beginsel van de « zelfbeschikking », het een meerderjarige of ontvoogde minderjarige mogelijk maakt om euthanasie te verzoeken, zelfs buiten een terminale fase....

 

 

   

Temps de lecture : 18 min. Downloaden