Beroep tot vernietiging / wet betreffende euthanasie

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch Jurisprudentieteksten Temps de lecture : 18 min.

 Afdrukken

Arbitragehof, Arrest nr. 4/2004 van 14 januari 2004 - het beroep tot vernietiging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, ingesteld door de v.z.w. Jurileven en de v.z.w. Pro Vita.

 

    (...) De verzoekers willen niet het feit in het geding brengen dat het wettig is een behandeling die voor  de patiënt onnuttig blijkt, te onderbreken of niet aan te vatten, maar ze verwerpen de legalisering van het doden van een andere persoon (wat overigens het geval van de hulp bij zelfdoding overstijgt) waarin wordt voorzien in die wet die, in naam van het beginsel van de « zelfbeschikking », het een meerderjarige of ontvoogde minderjarige mogelijk maakt om euthanasie te verzoeken, zelfs buiten een terminale fase....

 

 

   

Temps de lecture : 18 min. Downloaden


Vergelijkbare artikelen

Vordering tot schorsing / wet betreffende de euthanasie

- Einde van het leven

Arbitragehof, Arrest nr. 43/2003 - van 9 april 2003 - de vordering tot schorsing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, ingesteld door de v.z.w. Jurileven en de v.z.w. Pro Vita.

(...) De verzoekers stellen dat de wet van 28 mei 2002 op onherstelbare wijze afbreuk doet aan het recht op leven voor de personen bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de voormelde wet, doordat zij een discriminatie in het leven roept tussen die personen en de anderen zonder dat het criterium van ...

Lees meer

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en medisch begeleide voortplanting

- Medisch begeleide voortplanting

De beoordeling van wettelijke regelingen inzake medisch begeleide voortplanting (MBV)

Al een tijd geleden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aanvaard dat de aanwending van verschillende technieken van medisch begeleide voortplanting bij de verwekking van een kind toelaatbaar zijn in het licht van artikel 8 van het EVRM dat het recht op een privé- en gezinsleven beschermt (EHRM, S.H. en anderen t. Oostenrijk, 3 november 2011, nr. 57813/00 §82).

Het Hof sprak zich e...

Lees meer