Gewentesclausules voor gezondheidsmedewerkers

Gepubliceerd op : Thema : Rechten en vrijheden / Gewetensclausules Dossiers Temps de lecture : 25 min.

 Afdrukken

Kan een arts weigeren een euthanasie uit te voeren ?
Kan een verpleegster assistentie weigeren bij een abortus ?
Mag een apotheker weigeren om bepaalde producten af te leveren ?
Wordt de legitimiteit van dergelijke houding bevestigd in ons recht, of zelfs erkend in de wet ?

Deze brochure probeert op een synthetische manier, in de vorm van vraag en antwoord, een stand van zaken te geven over deze vragen.

Om de brochure te krijgen : Klik

Temps de lecture : 24 min. Downloaden