Abortustermijn uitbreiden tot langer dan 3 maanden zwangerschap: medische, psychologische en ethische overwegingen

Auteur / Bron : Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Abortus Dossiers Temps de lecture : 24 min.

 Afdrukken

Sinds 2016 zijn in het Belgische parlement verschillende wetsvoorstellen ingediend om de wettelijke termijn voor een abortus te verlengen tot na 12 weken zwangerschap.

In juli 2019 publiceerde een collectief van gynaecologen, psychologen, huisartsen en andere gezondheidswerkers (in totaal meer dan 2.600) een witte kaart waarin zij hun zorgen uitten over de uitbreiding van abortus zonder medische reden tot na het eerste trimester van de zwangerschap: "Voorbij de 3 maanden zwangerschap is abortus een veel zwaarder gebaar voor de vrouw, haar familie en vrienden, maar ook voor de zorgverleners die nauw of op afstand betrokken zijn. Het wetsvoorstel om de wettelijke termijn voor abortus te verlengen tot 18 weken zwangerschap voor alle vrouwen in België - dat door niet minder dan acht partijen in de Kamer werd gesteund - zal pas opnieuw in het parlement worden besproken nadat een wetenschappelijke commissie is geraadpleegd over de evaluatie van de wet en de abortuspraktijk.

Het is in deze context dat het Europees Instituut voor bio-ethiek voorstelt de collectieve reflectie te ondersteunen met een dossier over de medische, psychologische en ethische implicaties van de verlenging van de abortustermijn tot na het eerste trimester van de zwangerschap. Over deze kwestie zijn reeds verscheidene wetenschappelijke studies verricht, waarop dit dossier is gebaseerd.

Temps de lecture : 23 min. Downloaden