Alle nieuws (Spanje)

 Verwijder filter "Spanje"

Spanje Nieuwe Spaanse euthanasiewet enkele dagen voor inwerkingtreding aangevochten voor het Constitutioneel Hof

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 3 min.

Nieuwe Spaanse euthanasiewet enkele dagen voor inwerkingtreding aangevochten voor het Constitutioneel Hof

De wet erkent een nieuw recht, het recht op euthanasie, dat volgens de wet bestaat in de dood van een persoon die op directe en opzettelijke wijze wordt veroorzaakt na een geïnformeerd, uitdrukkelijk en herhaald verzoek van die persoon, in een context van lijden dat wordt veroorzaakt door een ongeneeslijke ziekte en dat door de persoon als ondraaglijk wordt ervaren. De wet tracht dit nieuwe recht te baseren op andere grondwettelijke rechten, zoals het recht op leven, het recht op lichamelijke ...

Lees meer 

Spanje Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

Auteur / Bron : Europees Instituut voor Bio-ethiek Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Spanje: Euthanasiewet binnenkort ongrondwettelijk verklaard?

Het eerste probleem is de verenigbaarheid van euthanasie als zodanig met artikel 15 van de Grondwet, dat bepaalt dat "eenieder recht heeft op leven en op lichamelijke en morele integriteit". Het feit dat vrijwillig een einde wordt gemaakt aan het leven van een ander, zelfs op diens verzoek, lijkt in strijd te zijn met een dergelijk grondrecht. Het Grondwettelijk Hof zal moeten beoordelen in hoeverre het "recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en familie- en gezinsleven", dat in art...

Lees meer 

Spanje Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

Auteur / Bron : L. Vanbellingen Gepubliceerd op : Nieuws Temps de lecture : 2 min.

Spanje: decriminalisering van euthanasie in de handen van de Senaat

Het is veelzeggend dat er een register van gewetensbezwaarden zal worden aangelegd, waarin alle verklaringen van gewetensbezwaar zouden worden opgenomen. Het doel van een dergelijk systeem is ervoor te zorgen dat elke patiënt effectief toegang heeft tot euthanasie. Dit register roept echter ernstige vragen op vanuit het oogpunt van de eerbiediging van het fundamentele recht op vrijheid van geweten, gedachte en godsdienst, dat het recht omvat om zijn geloof niet publiekelijk bekend te maken, ...

Lees meer