De vegetatieve toestand

 Afdrukken

Thema : Einde van het leven / Zonder thematisch

Didactische kaarten

Gepubliceerd op : 05/06/2012


1. Wat is de vegetatieve toestand ?

2. Verwante begrippen

ETHISCHE VRAGEN
1. Is de patiënt nog in leven ?
2. De patiënt: een « levende plant » ?
3. Moet men voedingsstoffen blijven toedienen?

  • euthanasie
  • coma

Vergelijkbare artikelen

Wilsverklaring inzake euthanasie

Wilsverklaring inzake euthanasie

- Euthanasie en geassisteerde zelfmoord

Iedere volwassene heeft krachtens de Wet betreffende de euthanasie het recht een wilsverklaring op te stellen ten einde euthanasie aan te vragen, voor het geval hij zich in een toestand zou bevinden waarin het onmogelijk is zijn wil duidelijk te kennen te geven. Deze verklaring is vijf jaar geldig, maar nu de uitbreiding van de euthanasiewet op tafel ligt pleiten sommigen voor de toekenning van een onbeperkte geldigheidsduur. Is dit echter een aanvaardbaar voorstel? Wat te denken over deze...

Lees meer