Wilsverklaring inzake euthanasie

Gepubliceerd op : Thema : Einde van het leven / Euthanasie en geassisteerde zelfmoord Didactische kaarten Temps de lecture : 7 min.

 Afdrukken

Iedere volwassene heeft krachtens de Wet betreffende de euthanasie het recht een wilsverklaring op te stellen ten einde euthanasie aan te vragen, voor het geval hij zich in een toestand zou bevinden waarin het onmogelijk is zijn wil duidelijk te kennen te geven. Deze verklaring is vijf jaar geldig, maar nu de uitbreiding van de euthanasiewet op tafel ligt pleiten sommigen voor de toekenning van een onbeperkte geldigheidsduur. Is dit echter een aanvaardbaar voorstel? Wat te denken over deze mogelijkheid tot het opstellen van een wilsverklaring? Welke ethische vragen roept deze wilsverklaring op?

Temps de lecture : 6 min. Downloaden