Bevalling onder X

Gepubliceerd op : Thema : Begin van het leven / Zwangerschap Didactische kaarten Temps de lecture : 5 min.

 Afdrukken

Sommige vrouwen die hun zwangerschap volledig willen uitdragen en hun kind ter wereld brengen kunnen zich om diverse redenen niet in staat voelen om het op te voeden: sociale, psychologische of economische redenen.
Ze beslissen dus om anoniem te bevallen en  onmiddellijk afstand te doen van hun kind, dat nooit te weten zal komen wie zijn moeder is.
Wat zegt het recht in België en in Frankrijk? Kritische beschouwing  - Perspectieven : een evenwichtiger oplossing : discrete bevalling.

Temps de lecture : 4 min. Downloaden