De prenatale diagnostiek

 Afdrukken

Thema : Begin van het leven / Prenatale diagnose

Didactische kaarten

Gepubliceerd op : 06/07/2012

De aanvankelijke functie van de PND is de bevalling voorbereiden om bijvoorbeeld in geval van een afwijking te kunnen opereren bij de geboorte. Vandaag evenwel evolueert de diagnostiek naar een veralgemeende opsporing en wordt ze in groten getale uitgevoerd. In feite wordt haar functie tegenwoordig meer en meer beperkt tot het voorstellen van een “therapeutische” abortus of medische onderbreking van de zwangerschap in geval men bij de foetus een anomalie vermoedt.

Twee soorten methodes: Niet- invasieve methodes en De invasieve methodes

II – Kritische beschouwing:

Overmedicalisering van de zwangerschap ? Risico's en verantwoordelijkheden - welk risico en voor wie ? Is een handicap verboden ? Eugenetica ?  Te onderzoeken pistes

  • medicale verantwoordelijkheid
  • therapeutische abortus