End of life

Switzerland Arrest Gross t. Zwitserland / Aanvraag euthanasie

Published on : Thematic : End of life Case-law texts Temps de lecture : 34 min.

Mevrouw Gross, geboren in 1931, had meermaals het verlangen om uit het leven te stappen geuit, daar zij zich niet meer in staat voelde om verder te leven in het vooruitzicht van de progressieve achteruitgang van haar fysieke en mentale vaardigheden. Artsen hebben echter verscheidene malen geweigerd om haar de letale dosis aan pentorbital voor te schrijven, stellende dat mevrouw Gross aan geen enkele ziekte leed en dat het verlenen van een dergelijk voorschrift strijdig zou zijn met de...

 PDF file  Read more 

Switzerland Affaire Gross c. Suisse / Suicide assisté

Published on : Thematic : End of life Case-law texts Temps de lecture : 35 min.

Madame Alda Gross, ressortissante suisse née en 1931 exprime depuis longtemps son souhait de mettre fin à sa vie. Elle explique ce désir par le fait qu'elle se sent de plus en plus fragile et ne souhaite pas continuer à subir le déclin de ses facultés physiques et psychologiques, sans néanmoins être atteinte d'une maladie incurable.  Elle a demandé en vain à plusieurs médecins de lui prescrire une dose mortelle de pentobarbital sodique, ce que les médecins ont refusé, notamment parce que la p...

 PDF file  Read more