End of life

Switzerland - Arrest Gross t. Zwitserland / Aanvraag euthanasie

Gross c. Zwitserland - Arrest van 14 mei 2013, Verzoek n° 67810/10

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 14 mei 2013 een arrest geveld in de zaak Gross tegen Zwitserland.

Mevrouw Gross, geboren in 1931, had meermaals het verlangen om uit het leven te stappen geuit, daar zij zich niet meer in staat voelde om verder te leven in het vooruitzicht van de progressieve achteruitgang van haar fysieke en mentale vaardigheden. Artsen hebben echter verscheidene malen geweigerd om haar de letale dosis aan pentorbital voor te schrijven, stellende dat mevrouw Gross aan geen enkele ziekte leed en dat het verlenen van een dergelijk voorschrift strijdig zou zijn met de deontologische regels van de geneeskunde. De gegrondheid van deze weigering werd door de Zwitserse rechtbanken bevestigd, met name door een beslissing van het Zwitsers Hooggerechtshof, dat oordeelde dat de Staat niet gehouden is om de toegang tot een letale dosis aan medicamenten te waarborgen.

Voor het Europees Hof ...

 PDF file  Read more 


Switzerland - Affaire Gross c. Suisse / Suicide assisté

Arrêt Gross c. Suisse du 14 mai 2013, Req. n° 67810/10
 

Madame Alda Gross, ressortissante suisse née en 1931 exprime depuis longtemps son souhait de mettre fin à sa vie. Elle explique ce désir par le fait qu'elle se sent de plus en plus fragile et ne souhaite pas continuer à subir le déclin de ses facultés physiques et psychologiques, sans néanmoins être atteinte d'une maladie incurable.  Elle a demandé en vain à plusieurs médecins de lui prescrire une dose mortelle de pentobarbital sodique, ce que les médecins ont refusé, notamment parce que la patiente ne souffrait d'aucune pathologie et qu'une telle prescription serait contraire à leur déontologie professionnelle et risquerait de les exposer à une procédure judiciaire. Ce refus a été confirmé par les cours et tribunaux, dont une décision de la Cour suprême fédérale suisse qui considère que l'Etat n'est pas tenu de garantir à un individu l'accès à une dose mortelle de médicament.

Madame Gross introduit alors une requête devant l...

 PDF file  Read more