FR NL EN

Contactgegevens

Europees Instituut voor Bio-ethiek

Boomkwekerijstraat 1  Bus 2- 1000 Brussel

 Tel: +32 (0) 477 042 367

of     +32 (0) 2 647 42 45

Email: secretariat@ieb-eib.org 

 

ING c/c nr. 363-0806153-26
IBAN : BE59 3630 8061 5326
BIC/SWIFT : BBRUBEBB

 

Het EIB werd te Brussel opgericht in november 2001, als vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
KBO n° 0476.616.329