Wet gebruik van menselijk lichaamsmateriaal

 Afdrukken

Thema : Statuut van het menselijk lichaam / Zonder thematisch

Wetteksten - België België

Gepubliceerd op : 19/12/2008

19 december 2008 - Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

  • Embryonale stamcellen
  • statuut van het embryo
  • embryo

Vergelijkbare artikelen

Wet onderzoek embryon in vitro

- Biomedisch onderzoek

11 MEI 2003. - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro

Lees meer

Embryo wet Nederland

- Biomedisch onderzoek

(...) 

Artikel 3 

1. Wetenschappelijk onderzoek met embryo's, daaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen waarbij embryo's tot stand worden gebracht, wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol dat een volledige beschrijving van het voorgenomen onderzoek bevat. 

2. Het onderzoek is slechts toegestaan, indien over het onderzoeksprotocol een positief oordeel is verkregen van de centrale commissie. 

Artikel 4

 1. De centrale commissie brengt j...

Lees meer

Wet wegnemen en transplanteren van organen

- Statuut van het menselijk lichaam

13 JUNI 1986. - Wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen. (B.S. 14/02/1987)

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

Artikel 1.§ 1. Deze wet is van toepassing op het wegnemen van organen, weefsels of cellen van het lichaam van een  ersoon, " donor " genoemd, met het oog op het voor therapeutische doeleinden transplanteren van die organen, op het lichaam van dezelfde of een andere persoon, " receptor " genoemd.
Met " orgaan " wordt in deze wet bedoeld, een gedifferentieerd en v...

Lees meer